دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

طراحي شاخص ها بر مبناي مدل داده- ستاده

در هر فعاليت يا برنامه اي در مقابل مصرف منابع و هزينه هاي آن ( دروندادها ) مي توان از اصطلاحات مختلفي مانند پيامد  Consequence، حاصل Outcome، برونداد output، منفعت Benefit، نتيجه Result، حاصل نتيجه Impact و اثر بخشي استفاده كرد. اين اصطلاحات به يكديگر شباهت دارند ولي نبايد آنها يكسان تلقي نمود و به جاي هم به كار برد. بعنوان مثال اختلاف بين دو واژه ” منفعت” و ” اثر بخشي ” كه منفعت منحصرآ شامل نتايجي است كه با واحد پولي اندازه گيري مي شود در حالي كه اثر بخشي بر نتايجي دلالت دارد كه با مقياس غير پولي سنجيده مي شود (7).

يكي از ديدگاه ها براي تعيين شاخص ها ارزيابي اقتصادي بخش بهداشت براساس “مدل داده – ستاد: بود كه خود بر چهار محور : ارزيابي درون دادي1 ، ارزيابي فرآيندي 2 ، و ارزيابي بروندادي 3، و ارزيابي پيامدي 4 طبق نمودار و به شرح زير استوار است .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

دسته‌ها: دسته اصلی