دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

-6- فرضيه­هاي پژوهش

1-6-1- روش های ابتکاری در سطح بالایی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران موثر است

1-6-2- پیش نگری در سطح بالایی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران موثر است.

1-6-3- متغیر بازار در سطح بالایی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران موثر است.

1-6-4- رفتار رمه وار در سطح بالایی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران موثر است.

1-6-5- روش های ابتکاری تاثیر مثبتی بر عملکرد سرمایه گذاران دارد.

1-6-6- پیش نگری تاثیر مثبتی بر عملکرد سرمایه گذاران دارد.

1-6-7- متغیر بازار تاثیر مثبتی بر عملکرد سرمایه گذاران دارد.

1-6-8- رفتار رمه وار تاثیر مثبتی بر عملکرد سرمایه گذاران دارد.-7- روش پژوهش

1-7-1- نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه­ها

نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه­ها و يا پاسگويي به سؤالات اين پژوهش توصيفيی- پیمایشی و از نوع همبستگي است که براي تجزيه و تحليل­هاي دقيق­تر از از آمار توصیفی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است.

1-7-2- قلمرو پژوهش

در اين پژوهش تأثير عوامل رفتاری بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراين حوزه پژوهش از لحاظ مکان، بورس اوراق بهادار تهران مي­باشد. با توجه به 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دسته‌ها: دسته اصلی