دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابینا و عادی

  • بين افراد نابينا و عادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورز ي در مدرسه تفاوت وجود دارد.
  • بين افراد نابينا و عادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورز ي و عامل جنسيت تفاوت وجود دارد.
  • بين افراد نابينا و عادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورز ي عامل معلوليت بينايي تفاوت وجود دارد.
  • بين افراد نابينا و عادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورز ي تعامل جنسيت و معلوليت تفاوت وجود دارد.

 

  • بين افراد نابينا وعادي از لحاظ عامل جنسيت ارتباط وجود دارد .
  • بين افراد نابينا عادي از نظر عامل معلوليت بينايي ارتباط وجود دارد .
  • بين افراد نابينا وعادي از نظر تعامل جنسيت و معلوليت ارتباط وجود دارد .
  • بين مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي بين دانش آموزان نابينا وعادي ارتباط وجود دارد.

 

متغيرها :

متغيرها شامل :

1ـ هوش هيجاني           2ـ جرأت ورزي

3ـ دانش آموزان دختر     4ـ دانش آموزان پسر

5ـ دانش آموزان نابينا       6ـ دانش آموزان عادي

 

متغير مستقل :  دانش آموزان نابينا و عادي

متغير وابسته : هوش هيجاني و جرأت ورزي

فرضيه و سئوالات تحقيق :

بين افراد نابينا وعادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورزي ارتباط وجود دارد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابینا و عادی

دسته‌ها: دسته اصلی