دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران

 جریان­های نقدی به فروش، جریان­های نقدی به مجموع دارایی­ها، جریان­های نقدی به ارزش ویژه و جریان­های نقدی به مجموع بدهی­ها بود. نتایج پژوهش نورتون و اسمیت نشان داد که جریان­های نقدی عملیاتی به کل دارایی­ها و جریان­های نقدی عملیاتی به کل بدهی­ها بهترین شاخص مثبت را به منظور پیش­بینی ورشکستگی برای سه سال قبل از ورشکستگی ارائه می­کند.

کی­سی[1] و بارتزاک[2] (1985) به بررسی متغیرهاي حاصل از صورت جریان وجوه نقد و متغیرهاي حاصل از اقلام تعهدي به­منظور تشخیص شرکت­هاي ورشکسته براي یک دوره­ی پنج ساله و با استفاده از داده­ها­ی 60 شرکت ورشکسته و­230 شرکت سالم پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که متغیرهاي صورت جریان­ وجوه نقد بهتر از متغیرهاي حسابداري تعهدي قادر به پیش­بینی ورشکستگی است.

گیلبرت و همکاران[3] (1990) به بررسی سودمندی اطلاعات صورت جریان وجوه نقد در پیش­بینی ورشکستگی پرداختند. نمونه پژوهش آنان متشکل از 52 شرکت ورشکسته و 208 شرکت سالم آمریکایی در بازه زمانی
1983-1974 بود و از سه نسبت نقدینگی استخراج شده از صورت جریان وجوه نقد و ترازنامه شامل جریان
وجه ­نقد عملیاتی به بدهی جاری، جریان وجه ­نقد عملیاتی به جمع بدهی­ها و جریان وجه­ نقد عملیاتی به جمع دارایی­ها برای پیش­بینی استفاده کردند. نتایج پژوهش گیلبرت و همکاران نشان­دهنده دقت 3/78 درصد برای الگوی لجستیک مورد استفاده بود.

شیراتا[4] (1998) در پژوهشی با استفاده از 686 شرکت ژاپنی ورشکسته و 300 شرکت سالم در بازه زمانی 1996-1986، با استفاده از روش تحلیل تمایزی چندگانه الگویی برای پیش­بینی ورشکستگی ارائه کرد. وی با استفاده از متغیر­های نقدینگی، سودآوری، صنعت و اندازه به این نتیجه رسید که این الگو، ورشکستگی را با دقت بیش از 14/86 درصد پیش­بینی می­کند.

1 نورتون و اسمیت 1979 جریان­های نقدی عملیاتی به کل دارایی­ها و جریان­های نقدی عملیاتی به کل بدهی­ها بهترین شاخص مثبت را به منظور پیش­بینی ورشکستگی برای سه سال قبل از ورشکستگی ارائه می­کند.
2 کی­سی و بارتزاک 1985 متغیرهاي صورت جریان­ وجوه نقد بهتر از متغیرهاي حسابداري تعهدي قادر به پیش­بینی ورشکستگی است.
3 گیلبرت و همکاران 1990 الگوی لجستیک با دقت 3/78 ورشکستگی را با استفاده از
نسبت­های جریان وجوه نقد پیش­بینی می­کند.
4 شیراتا 1998 استفاده از متغیر­های نقدینگی، سودآوری، صنعت و اندازه نشان داد که الگوی تحلیل تمایزی چندگانه ورشکستگی را با دقت بیش از 14/86 درصد پیش­بینی می­کند.
5 نئوفیتو و همکاران 2004 دقت الگوی لجیت و شبکه­ عصبی با استفاده از 3 متغیر سودآوری، جریان نقدی و اهرم مالی یک سال قبل از ورشکستگی، بالاتر است.
6 كوچران و همكاران 2006 سود­خالص به مجموع دارايي­ها، جريان­ وجه­­نقد به مجموع بدهي­ها و مجموع دارايي­ها سه عنصر اصلی در پيش­بيني ورشكستگي
شركت­ها است.
7 بن­آمر و همکاران 2007 نسبت­های نقدینگی، فعالیت، سود­آوری و اندازه شرکت جزء
مهم­ترین متغیر­ها در پیش­بینی وررشکستگی است.
8 طالب­نیا و همکاران 2011 درماندگی­ مالی در هیچ­یک از مراحل بحران مالی اثر معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی ندارد.
9 فدورووا و همکاران 2013 جریان­های نقدی، سودآوری، حجم معاملات و چندین شاخص دیگر توانایی پیش­بینی ورشکستگی را داشتند.

[1] Casey

[2] Bartezk

[3] Gilbert et al.

[4] Shirata

  

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

 بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

 

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران