دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

پایبندی به دین دانشجویان

يافته هاي آن را با كران خطا و سطح اطمينان مشخص به جامعه آماري جوانان(29-19 ساله ساكن در شهر مشهد) تعميم دهه واحد تحليل فرد است و سطح تحقيق اكتشافي و در سطح توصيف و طبقه بندي است بنابراين درصدد تبيين عوامل مؤثر بر نوع نگرش هاي نمي باشد.

از آنجا كه پژوهش حاضر در سحط توصيف و طبقه بندي است لذا در صدد بررسي فرضيه يا روابط بين متغيرهاي مستقل يا وابسته نمي باشد متغير اساسي پژوهش حاضر نگرش حوانان 29-19 سال به دين است و تغييرات نگرش بر اساس چند متغير پيشينه اي (سن)، جنس، خاستگاه اجتماعي يا محل تولد) و متغيرهاي منابع كسب اطلاعات ديني، تبليغات و عملكرد حكومت ديني، پايپندي ديني يا دينداري خانواده ودوستان صميمي كه در واقع پيامد نوع نگرش به دين مي باشد طبقه بندي خواهد شد بر اساس تعاريف مفهومي از نگرش،نگرش به هر موضوع يا پديده داراي سه وجه شناختي و عاطفي و آمادگي رفتاري است و هر يك از اجزاي نگرش نيز از حيث شدت و پيچيدگي قابل تفكيك مي باشند.

نتايج حاصل از بررسي سه وجه شناختي، عاطفي و آمادگي رفتاري در اين تحقيق نشان داد كه موضوع عاطفي يا احساسي جوانان در برابر دين بيش از بعد شناختي سمت و سوي مثبت دارد به طوري كه 96 درصد بر اساس مقياس حاضر عاطفه مثبت يا كلام مثبت، 3 درصد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پایبندی به دین دانشجویان

دسته‌ها: دسته اصلی