1. پایان نامه برق : بررسي انواع واحدهاي توليد پراكنده وتاثيرات مفيد آنها
 2. پایان نامه کارشناس ارشد مهندسی برق: کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC
 3. پایان نامه کارشناسی ارشد برق : روش هاي تعيين محدوده واكه ها در سيگنال گفتار پيوسته
 4. پایان نامه برق : بررسي روشهاي كنترل پديده سرج در كمپرسورها
 5. پایان نامه برق : كنترل و هدايت موشكهاي خارج از جو
 6. پایان نامه برق : مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER
 7. پایان نامه برق :مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر آن بر حفاظت شبکه
 8. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع آرایه های میکروفنی
 9. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق درباره اشتراک گزاری رمز
 10. دانلود "پایان نامه" برق با موضوع انتقال ويدئو به روي شبكه AD HOC
 11. دانلود پایان نامه مهندسی برق با موضوع اتوماسیون سیستم های قدرت
 12. "پایان نامه" برق: اصول بنیادی و کاربردهای ساختارهای متامتریال
 13. دانلود "پایان نامه" برق: انتخاب ساختار کنترل برای برج های تقطیر
 14. دانلود "پایان نامه" برق: بررسی تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی
 15. "پایان نامه" برق: بررسی روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده
 16. پایان نامه کارشناسی ارشد برق: پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه
 17. دانلود "پایان نامه" برق: تایید هویت با استفاده از تصاویر عنبیه
 18. دانلود "پایان نامه" برق: جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها
 19. دانلود "پایان نامه" برق: سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان
 20. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: افزاره های میکروفلویدیک
 21. دانلود "پایان نامه" برق با موضوع انرژی های نو و نیروگاه های بادی
 22. دانلود "پایان نامه" برق: بررسی رهیافت های شناسایی سیستم
 23. دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: بررسی سوئیچ های اترنت
 24. دانلود "پایان نامه" برق: بررسی مولدهای سرعت بالای شارمحوری
 25. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی
 26. دانلود "پایان نامه" برق: تصويربرداري ابرطيفي در سنجش از دور
 27. دانلود "پایان نامه" برق: تشخیص حروف صدا دار از روی تصاویر لب
 28. دانلود "پایان نامه" برق با موضوع پیاده سازی نرم افزار کد کننده صحبت
 29. پایان نامه برق : افزایش ظرفیت در سیستم های mimo
 30. پایان نامه برق : کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC
 31. پایان نامه برق : جابه جایی بهینهDG با هدف کاهش تلفات توان
 32. پایان نامه برق :بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز
 33. دانلود "پایان نامه" برق: روش های طراحی خودکار مدارهای آنالوگ
 34. "پایان نامه" برق: طراحی سیستم کنترل با قابلیت پیکربندی مجدد
 35. "پایان نامه" برق قدرت با موضوع طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیجینگ
 36. دانلود "پایان نامه" برق با موضوع کاربرد کنترل فازی در برج تقطیر
 37. دانلود "پایان نامه" برق: کنترل و هدایت موشک های خارج از جو
 38. دانلود "پایان نامه" برق: روش های تشخیص خطاهای امپدانس بالا
 39. دانلود "پایان نامه" برق با موضوع شکل دهی الگوی تشعشعی آنتن
 40. پایان نامه برق : تحقیق و بررسی آخرین متد ها در FPGA
 41. پایان نامه برق : بررسی مواد بند گپ فرا مواد ها و کاربرد آنها در خطوط انتقال
 42. پایان نامه برق : روش های بهبود پایداری سیستم قدرت
 43. پایان نامه برق : بررسی الگوریتم بهینه سازی Simulated Annealing
 44. پایان نامه ارشد برق : بررسی تئوری فیلتر های تطبیقی غیر خطی
 45. "پایان نامه" برق با موضوع طراحی خودکار مدارهای آنالوگ
 46. "پایان نامه" برق: کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی
 47. "پایان نامه" برق: روش های دکوپله سازی سیستم های چند متغیره صنعتی
 48. "پایان نامه" برق: مدیریت مصرف بار در سیستم های توزیع
 49. "پایان نامه" برق:مدیریت باتری در خودروهای برقی مختلط
 50. "پایان نامه" برق: مدلسازی مداری لیزر با ساختار چاه کوانتمی
 51. پایان نامه ارشد برق : بررسی انواع روش های مدلسازی و کنترل ربات ها
 52. پایان نامه ارشد برق : انرژی های نو – نیروگاه های بادی
 53. پایان نامه ارشد برق : مدیریت باتری در خودرو های برقی مختلط
 54. پایان نامه ارشد برق :بررسی روش های جدید و مدرن کنترل موتور های القایی
 55. پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع تقویت کننده کم نویز
 56. پایان نامه ارشد برق : بررسی مدل های هایبرید ANN/HMM و Fuzzy HMM
 57. بررسی روش های فشرده سازی صوت (celp) و کاربرد آن در موبایل
 58. سمینار برق: لیزر و تمام نگاری و کاربردهای لیزر
 59. "پایان نامه" برق: کنترل تداخل بین سلولی در لینک پایین رونده
 60. "پایان نامه" برق: کنترل سیستم تعلیق براساس روش ساختار متغیر
 61. رشته برق – پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق
 62. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: شناسایی چهره به کمک شبکه عصبی
 63. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: روش های بهبود پایداری سیستم قدرت
 64. پایان نامه ارشد مهندسی برق: چاه های کوانتومی نیمه هادی
 65. پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع سنتز کننده های گفتار
 66. پایان نامه ارشد برق : طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق
 67. پایان نامه ارشد برق : سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)
 68. پایان نامه ارشد برق : تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون
 69. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: شناسایی چند حالت گفتاری در زبان فارسی
 70. "پایان نامه" برق: طراحی بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم
 71. "پایان نامه" برق: الگوریتم پردازش تصویر برای ردیابی اشیاء متحرک
 72. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع طراحی دیود نیمه هادی
 73. "پایان نامه" برق: طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا
 74. "پایان نامه" برق: طراحی و شبیه سازی فرستنده فرا پهن باند
 75. "پایان نامه" برق: کاربرد تبدیل ویولت و دی سی تی در پردازش تصویر
 76. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع نهان نگاری دیجیتال
 77. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت با موضوع واسطه گری در بازارهای برق
 78. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: کنترل و تعیین موقعیت ماهواره
 79. "پایان نامه" برق: بازآرایی شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات
 80. "پایان نامه" برق: آشنایی با انواع ترانسفورماتورهای خشک
 81. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع بهینه سازی کنترل توان راکتیو
 82. بررسی و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت -پایان نامه
 83. تشخیص چهره انسان : پایان نامه ارشد مهندسی برق
 84. پایان نامه ارشد برق : بررسی توربو کد و کاربرد های آن در سیستم های مخابراتی
 85. پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع نهان نگاری دیجیتالی
 86. پایان نامه ارشد برق : بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETS
 87. پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع انرژی رادیو فرکانسی یا RF
 88. پایان نامه ارشد مهندسی برق : کنترل و تعیین موقعیت ماهواره
 89. پایان نامه ارشد مهندسی برق : الگوریتم های بهینه سازی تکاملی
 90. پایان نامه ارشد مهندسی برق : تحقیق و بررسی آخرین متدها در FPGA
 91. پایان نامه ارشد مهندسی برق : پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه
 92. پایان نامه ارشد مهندسی برق : کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی
 93. پایان نامه ارشد مهندسی برق : احساس و کنترل الکترونیکی شتاب سنج MEMS
 94. پایان نامه ارشد مهندسی برق :بررسی عملکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ
 95. پایان نامه ارشد برق : بررسی روش های قرار گرفتن IPروی WDM
 96. پایان نامه ارشد برق : قیمت گذاری توان راکتیو در محیط تجدید ساختار شده
 97. پایان نامه ارشد مهندسی برق :Remote Semsing
 98. پایان نامه ارشد مهندسی برق : شرح برد دامنه فرکانس
 99. پایان نامه ارشد برق :میزان تحمل بار در روبات ها توسط سیستم های هوشمند
 100. پایان نامه ارشد برق : تصویر برداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی
 101. پایان نامه ارشد برق : بررسی طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی
 102. پایان نامه ارشد برق : تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود
 103. پایان نامه ارشد برق : روش های طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آنها
 104. پایان نامه ارشد برق : بررسی روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری
 105. پایان نامه ارشد برق : BLUETOOTH و آینده آن در اتوماسیون صنعتی
 106. پایان نامه ارشد برق :بررسی روش های نوین condition monitoring در ماشین های القایی
 107. پایان نامه ارشد برق : بررسی رهیافت های شناسایی سیستم
 108. پایان نامه ارشد برق : لیزر و تمام نگاری و کاربرد های لیزر
 109. پایان نامه ارشد مهندسی برق : نهان نگاری دیجیتال
 110. "سمینار" رشته برق:جايابي بهينهDG با هدف كاهش تلفات توان و بهبود رگولاسيون ولتاژ در شبكه هاي توزيع
 111. "سمینار" مهندسی برق:BLUETOOTH و آینده آن در اتوماسیون صنعتی
 112. فروش و دانلود سمینار ارشد برق:بررسی رهیافت های شناسیایی سیستم
 113. متن کامل "سمینار" برق:Remote Semsing
 114. "سمینار" برق:طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق
 115. "سمینار" مهندسی برق:تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون
 116. "سمینار" رشته برق:احساس و کنترل الکترونیک شتاب سنج mems
 117. "سمینار" مهندسی برق:الگوریتم های بهینه سازی تکاملی
 118. "سمینار" رشته برق:انرژی های نو- نیروگاه های بادی
 119. دانلود "سمینار" رشته برق: بررسی الگوریتم های بهینه سازیSimulated Annealing و انواع الگوریتم های آن
 120. "سمینار" رشته برق:بررسی انواع روش های مدل سازی و کنترل رباط ها با مفاصل انعطاف پذیرFJR
 121. متن کامل سمینار برق:بررسي انواع واحدهاي توليد پراكنده وتاثيرات مفيد آنها بر شبكه هاي توزيع
 122. "سمینار" رشته برق:بررسی توربو کد و کاربردهای آن در سییستم های مخابراتی
 123. متن کامل سمینار برق:بررسي تئوري فيلترهاي تطبيقي غيرخطي
 124. متن کامل سمینار برق:بررسي روش هاي تعيين محدوده واكه ها در سيگنال گفتار پيوسته
 125. متن کامل سمینار برق:بررسی روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری
 126. متن کامل سمینار برق:بررسي روش های مختلف کنترل موتور القایی
 127. متن کامل سمینار برق:بررسی روش های جدید و مدرن کنترل موتورهای القایی
 128. متن کامل سمینار برق:بررسي روشهاي كنترل پديده سرج در كمپرسورها
 129. متن کامل سمینار برق:بررسي روش ها نوین condition monitoring در ماشین های القایی
 130. متن کامل سمینار برق:بررسي طراحي ماتريس وزن دهي در تنظيم كننده هاي مربعي خطي LQR مبني بر الگوريتم تدريجي چند منظوره
 131. دانلود سمینار کارشیناسی ارشد رشته برق:بررسی عملرکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ (DVR)
 132. دانلود سمینار کارشیناسی ارشد رشته برق:بررسی روش های قرار گرفتن IP روی WDM
 133. سمینار کارشیناسی ارشد رشته برق:بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز
 134. سمینار کارشیناسی ارشد رشته برق:بررسی مدل های ANN/HMMو fuzzy HMM در بازشناسی گفتار اتوماتیک (ASR)
 135. بررسی مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آن ها در خطوط انتقال و آنتن ها
 136. بررسی و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت
 137. سمینار کارشیناسی ارشد رشته برق:پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه
 138. دانلود "سمینار" مهندسی برق: الگوریتم های بهینه سازی تکاملی
 139. "سمینار" رشته برق:تحقیق و بررسی آخرین متدها در EPGA
 140. دانلود "پایان نامه" برق: ارزیابی عملکرد شبکه های سنسوری
 141. دانلود "سمینار" رشته برق قدرت: برپایی بازار برق سمت مصرف کننده
 142. سمینار برق قدرت : کاربرد برنامه ریزی دینامیکی در تعمیرات نیروگاه ها
 143. "سمینار" رشته برق: بررسی چندین روش بازشناسی حالت گفتار
 144. سمینار برق: بررسی روش های کنترل تطبیقی در سیستم های غیرخطی
 145. دانلود "سمینار" رشته برق قدرت: برنامه ریزی تعمیرات نیروگاه ها
 146. پایان نامه ارشد برق قدرت : ورود و خروج اقتصادي واحدها در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته
 147. پایان نامه کارشناسی ارشد برق: مطالعه و بررسی روش های مختلف جهت یابی رادیویی
 148. پایان نامه کارشناسی ارشد برق: مدلسازی هایبرید سیستم کنترل ترافیک هوایی
 149. دانلود سمینار برق: کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی تغذیه شده
 150. دانلود "سمینار" رشته برق: طراحی یک کنترل کننده پیش بین
 151. "سمینار" مهندسی برق: طراحی سیستم کنترل مصون در برابر خطا
 152. پایان نامه ارشد برق قدرت: طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته برق
 153. پایان نامه ارشد برق : روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد
 154. سمینار برق: آنالیز و طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های مایکروویو
 155. پایان نامه کارشناسی ارشد برق: طراحی کنترلر PID برای سیستم های چندمتغیره غیرخطی
 156. پایان نامه ارشد برق قدرت – بررسی پدیده جزیره ای شدن در شبکه های قدرت
 157. "پایان نامه" برق: بررسی روش های جدید کنترل مقاوم سیستم های غیرخطی
 158. پایان نامه ارشد برق قدرت – بررسی عملکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ
 159. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: بهبود کنترل وضعیت ماهواره در مدار
 160. "پایان نامه" برق: پایدارسازی و کنترل سیستم های چند متغیره تاخیری
 161. سمینار برق: پیش بینی ترافیک و تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت
 162. "سمینار" رشته برق: تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون
 163. پایان نامه ارشد برق قدرت – تعیین مولفه های تلفات در شبکه های توزیع
 164. "سمینار" رشته برق: جایابی بهینه تولید پراکنده در شبکه های توزیع
 165. دانلود "سمینار" رشته برق:تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود
 166. پایان نامه ارشد برق قدرت: بررسی فنی و اقتصادی شبکه های توزیع DC
 167. دانلود "سمینار" رشته برق:تشخیص چهره انسان
 168. متن کامل سمینار برق مخابرات: شبیه سازی بخش رادیوئی سیستم انتقال بی سیم
 169. "سمینار" رشته برق قدرت: طراحی بهینه موتور جریان مستقیم
 170. "پایان نامه" برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی پردازنده سیستولیکی
 171. "پایان نامه" برق الکترونیک: تحقیق و بررسی آخرین متدها در FPGA
 172. تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی مانند مه، ابر ، طوفان های شن
 173. سمینار برق مخابرات: به کارگیری شبکه های عصبی در تخمین کانال های مخابراتی
 174. "سمینار" رشته برق – الکترونیک :تقویت کننده کم نویز
 175. "سمینار" رشته برق – قدرت :روش های بهبود پایداری قدرت
 176. "سمینار" رشته برق – الکترونیک :روش های طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آن ها
 177. "سمینار" رشته برق – الکترونیک :بررسی روش های فشرده سازی (CELP) و کاربرد آن در موبایل
 178. "سمینار" رشته برق – قدرت: سيستم مديريت هوشمند انرژي ساختمان
 179. "سمینار" رشته برق – مخابرات :سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)
 180. "سمینار" رشته برق – قدرت :قیمت گذاری توان رادیواکتیو در محیط تجدید ساختار شده
 181. متن کامل سمینار برق قدرت: پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ
 182. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: تحلیل حرارتی و مغناطیسی ترانسفورماتورهای توزیع
 183. متن کامل سمینارمقطع ارشد مهندسي برق گرايش مخابرات: طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس
 184. متن کامل سمینارمقطع ارشد مهندسي برق گرايش مخابرات: کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی
 185. "سمینار" رشته برق – کنترل : کنترل و تعیین موقعیت ماهواره
 186. "پایان نامه" برق الکترونیک: تشخیص تهاجم در شبکه های کامپیوتری
 187. "سمینار" رشته برق – کنترل :کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC
 188. "سمینار" رشته برق – کنترل: کنترل و هدایت موشک های خارج از جو
 189. متن کامل سمینار برق الکترونیک: تشخیص گفتار از موسیقی به روش شبکه عصبی مصنوعی
 190. "سمینار" رشته برق – الکترونیک :لیزر و تمام نگاری و کاربردهای لیزر
 191. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: تعیین ظرفیت های استاتیکی و دینامیکی خطوط انتقال
 192. "سمینار" رشته برق – قدرت :مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER  
 193. سمینار برق قدرت: جایابی بهینه دستگاه های اندازه گیری جهت شناسایی مکان
 194. "سمینار" رشته برق – الکترونیک :مدیریت باتری در خودروهای برقی مختلط
 195. سمینار برق الکترونیک: روند تکنولوژی سوئیچینگ و انواع آن
 196. سمینار برق الکترونیک: طراحی ترانزیستورهای ماسفت سرعت بالا
 197. "سمینار" رشته برق – قدرت :مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر آن بر حفاظت شبکه
 198. سمینار ارشد برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها
 199. "پایان نامه" برق کنترل: کاربرد تکنیک نرو فازی در شناسایی خطا
 200. متن کامل سمینار برق کنترل: کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین زن های هوشمند
 201. سمینار ارشد برق الکترونیک: مدیریت هوشمند باتری سدیم و گوگردی در خودروی گازی و برقی
 202. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق : واترمارکینگ تصاویر دیجیتال
 203. "سمینار" مهندسی برق قدرت: بررسی انواع واحدهای تولید پراکنده
 204. پایان نامه ارشد برق الکترونیک: روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته
 205. سمینار برق کنترل: بررسی سیستم های کنترلی با قابلیت پیکربندی مجدد
 206. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده
 207. سمینار ارشد برق قدرت: پیش بینی قیمت بازار برق با استفاده از شبکه های عصبی
 208. متن کامل سمینار برق قدرت: بررسی مسئله در مدار آوردن نیروگاه ها در شبکه های قدرت باز
 209. پایان نامه ارشد برق قدرت: برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاه ها
 210. دانلود "سمینار" رشته برق مخابرات: بهبود کارایی شبکه محلی بیسیم
 211. "سمینار" مهندسی برق قدرت: پخش بار بهینه در سیستم های قدرت
 212. پایان نامه برق قدرت: پیشنهاد قیمت انرژی برق در بازار رقابتی
 213. متن کامل سمینار برق کنترل: تعیین بهینه پارامترهای کنترل کننده های پیش بین
 214. متن کامل سمینار برق قدرت: زمان بندی تعمیرات واحدهای تولید در سیستم قدرت
 215. دانلود متن کامل سمینار برق کنترل: طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده
 216. متن کامل سمینار برق قدرت: کاهش هارمونیک های مرتبه پایین به همراه روش های شارژ متقارن
 217. سمینار ارشد برق الکترونیک: مکان یابی و نقشه سازی همزمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوری
 218. پایان نامه ارشد برق الکترونیک: ارائه روشی برای تضمین قابلیت اطمینان و تحمل پذیری خطا
 219. پایان نامه ارشد برق مخابرات: الگوریتم های نوین پیش اعوجاج دیجیتالی وفقی و غیر وفقی
 220. سمینار ارشد برق الکترونیک: روش های جبران سازی فرکانسی در تقویت کننده های چندطبقه
 221. پایان نامه ارشد برق الکترونیک: بررسی و طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیرتماسی
 222. سمینار برق مخابرات: پیشگویی رفتار پویای کانال سایر سلولی
 223. متن کامل سمینار برق قدرت: تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی
 224. پایان نامه ارشد برق الکترونیک: تشخیص و ردگیری عابرین پیاده در تصاویر مادون قرمز
 225. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: جایابی و مقدار بهینه خازن در یک شبکه نمونه
 226. دانلود متن کامل سمینار برق قدرت: ژنراتورهای مورد استفاده در سیستم های DG
 227. دانلود متن کامل سمینار برق قدرت: شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت
 228. سمینار برق کنترل: طراحی سیستم کنترل مسیر فضاپیماهای بازگشتی
 229. سمینار ارشد برق قدرت: مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته
 230. "سمینار" مهندسی برق : بررسی شبکه مدیریت مخابرات
 231. متن کامل سمینار برق قدرت: نقش تولید پراکنده و تولید همزمان در صنعت برق
 232. پایان نامه ارشد برق مخابرات: مطالعه آنتن های تک قطبی مسطح و ساخت نمونه جدید
 233. متن کامل سمینار برق الکترونیک: استفاده از فرکانس گام در بازشناسی گفتار با حالت
 234. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی پخش بار احتمالاتی فازی
 235. سمینار ارشد برق قدرت: بررسی رقابت گریزی در بازارهای برق و روش های کاهش آن
 236. سمینار ارشد برق الکترونیک: بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان
 237. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: بررسی و تحلیل مکانیزم گزار از IPv4 به IPv6
 238. متن کامل سمینار برق مخابرات: بررسی و ارزیابی روشهای دوبعدی تشخیص اشیاء
 239. پایان نامه ارشد برق الکترونیک: بهبود کیفیت از طریق ویژگی های استخراج شده
 240. سمینار ارشد برق قدرت: پخش بار بهینه در شبکه های قدرت به کمک الگوریتم ژنتیک
 241. "سمینار" رشته برق قدرت: جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور
 242. دانلود "سمینار" برق قدرت: روش های جایابی مولدهای تولید پراکنده
 243. سمینار ارشد برق قدرت: طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته
 244. متن کامل سمینار برق مخابرات: طراحی گیرنده دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس
 245. متن کامل سمینار برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های عملیاتی
 246. سمینار ارشد برق کنترل: کاربرد فعالیت های هوشمندانه ناشی از حرکت دسته جمعی موجودات زنده
 247. سمینار ارشد برق قدرت: کنترل برداری موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی
 248. متن کامل سمینار برق کنترل: بررسی روش های کنترل سیستم های سوئیج شونده
 249. متن کامل سمینار برق قدرت: بکارگیری برنامه ریزی پویا در جایابی منابع تولید پراکنده
 250. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: تخمین موقعیت و سرعت روتور موتور شار محوری
 251. سمینار برق مخابرات: تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات مخابرات سیار
 252. پایان نامه ارشد برق قدرت: جابه جایی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع الکتریکی
 253. سمینار ارشد برق الکترونیک: مطالعه ترانزیستورهای SOI MOSFET دو گیتی با اتصال شاتکی
 254. متن کامل سمینار برق مخابرات: شبیه سازی شبکه های نوری مبتنی بر پروتکل سوییچینگ
 255. "پایان نامه" برق کنترل: طراحی ساختار کنترل برای برج های تقطیر سری
 256. دانلود متن کامل سمینار برق کنترل: کنترل توپ ضد هوایی با استفاده از کنترل فازی
 257. سمینار ارشد برق قدرت: مدلسازی عدم قطعیت در قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
 258. پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال
 259. "پایان نامه" برق قدرت: مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان
 260. سمینار ارشد برق الکترونیک: مدلسازی افزاره مداری سامانه های میکروفلوئیدی مجتمع
 261. دانلود سمینار ارشد برق کنترل: کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنال های صوتی
 262. سمینار ارشد برق کنترل: طراحی محیط نرم افزاری کنترل و مانیتورینگ از طریق اینترنت
 263. دانلود "سمینار" مهندسی برق : تشخیص چهره انسان
 264. سمینار ارشد برق الکترونیک: جایابی و مقداریابی بهینه خازن در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک
 265. متن کامل سمینار برق کنترل: روش های مدلسازی نور و فازی سیستم با تقریب خطی و محلی
 266. "پایان نامه" برق قدرت: طراحی سیمولاتور بلادرنگ توربین بخار گاز
 267. سمینار برق کنترل: طراحی و پیاده سازی کنترل پیش بین غیرخطی
 268. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: مبدل ماتریسی و کاربردهای آن
 269. دانلود سمینار برق قدرت: کنترل برداری موتور القایی دوبل استاتور
 270. پایان نامه ارشد برق الکترونیک: طراحی و تحلیل یک مخلوط کننده متعادل در باند فرکانسی
 271. پایان نامه ارشد برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال توان پایین
 272. سمینار برق مخابرات: روشی جدید برای طراحی تقویت کننده های پهن باند
 273. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق : جداسازی گفتار و موزیک
 274. سمینار ارشد برق قدرت: تشخیص نوع عیب ترانسفورماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ فرکانسی
 275. متن کامل سمینار برق قدرت: برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته
 276. "پایان نامه" برق قدرت: بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت
 277. دانلود سمینار ارشد برق قدرت: بررسی روش های جدید و مدرن کنترل موتورهای القایی
 278. پایان نامه برق دانشگاه علم وصنعت – فیلتر تطبیقی و کاربرد آن حذف نویز در سیگنال های ECG
 279. سمینار برق قدرت: ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت توسط شبکه عصبی
 280. "پایان نامه" برق: اندازه گیری قند خون به صورت غیرتهاجمی با امواج التراسوند
 281. سمینار برق قدرت: بررسی اثر برقگیرهای اکسید فلز در محدود سازی رفتار فررورزونانسی
 282. سمینار برق الکترونیک: بررسی روش های فشرده سازی صوت
 283. سمینار برق کنترل: بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز
 284. "پایان نامه" برق قدرت: بررسی و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت
 285. سمینار برق الکترونیک: پنهان شکنی تصاویر با استفاده از شبکه های عصبی
 286. "پایان نامه" برق الکترونیک: تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته
 287. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: جایابی بهینه پست های فوق توزیع
 288. "پایان نامه" برق قدرت: شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی
 289. سمینار برق مخابرات: طراحی و شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای
 290. سمینار برق کنترل: کنترل بهینه فیدبک حالت نوعی از آونگ وارون
 291. "پایان نامه" برق کنترل: مونیتورینگ گسترده و هوشمند توربین بخار
 292. "پایان نامه" برق قدرت: بررسی تأثیر مدل های وابسته به ولتاژ بار
 293. متن کامل سمینار برق قدرت: بررسی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده
 294. متن کامل سمینار برق الکترونیک: بررسی یک مخلوط کننده فرکانسی در باند فرکانسی
 295. "پایان نامه" برق کنترل: پیشگویی ساختار پروتئین ها به کمک کنترل فازی
 296. متن کامل سمینار برق قدرت: جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع
 297. پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: روش های طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آن ها
 298. متن کامل سمینار برق کنترل: ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال
 299. سمینار برق مخابرات: آنالیز و شبیه سازی آنتن مایکرواستریپ
 300. پایان نامه ارشد برق کنترل: طراحی یک کنترلر نظارتی سیستم DCS
 301. سمینار برق کنترل: بررسی حجم محاسبات الگوریتم های MPC
 302. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: بررسی کاربرد آنتن های هوشمند در مخابرات سیار
 303. سمینار برق مخابرات: بررسی تزویج متقابل یک آرایه پچ میکرواستریپی
 304. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی
 305. "سمینار" رشته برق کنترل: طراحی کنترل بهینه سیستم های دور عملیات
 306. متن کامل سمینار برق کنترل: کنترل تطبیقی مقاوم پدیده سرج در کمپرسورهای گریز از مرکز
 307. متن کامل سمینار برق قدرت: ارزیابی قابلیت اطمینان بخش های تولید و انتقال برق
 308. پایان نامه ارشد برق مخابرات: بهینه سازی و شبیه سازی سیستم کنترل فعال نویز تک کاناله
 309. متن کامل سمینار برق قدرت: تحلیل رفتار مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی
 310. متن کامل سمینار برق قدرت: جایابی مولدهای تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی
 311. متن کامل سمینار برق مخابرات: بررسی و کاربرد رادار SAR در ماهواره های تصویربرداری
 312. پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: بررسی و طراحی و شبیه سازی MAC اترنت 10Gbps
 313. سمینار برق مخابرات: طراحی و بهینه سازی کوپلر حلقوی میکرواستریپ
 314. متن کامل سمینار برق قدرت: کاربرد STATCOM برای متعادل سازی دینامیکی بار در راه آهن برقی
 315. "پایان نامه" برق کنترل: کنترل پیش بین سیستم های غیرخطی
 316. متن کامل سمینار برق قدرت: بررسی قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدید ساختار
 317. سمینار ارشد برق قدرت: بررسی فنی و اقتصادی استفاده از ولتاژ میانی در شبکه توزیع ایران
 318. پایان نامه ارشد برق قدرت: جایابی DG به منظور بهبود رگولاسیون ولتاژ و کاهش تلفات توان
 319. پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: پیش بینی پلاسمای خورشیدی و بررسی اثرات آن
 320. سمینار ارشد برق الکترونیک: تغذیه و کنترل ماشین های القایی توسط مبدل های ماتریسی
 321. سمینار ارشد برق قدرت: جایابی تجهیزات اندازه گیری به منظور تخمین حالت شبکه های توزیع
 322. متن کامل سمینار برق قدرت: مدلسازی ریاضی بازار برق با حضور واحدهای تجدیدپذیر
 323. دانلود سمینار برق کنترل: طراحی سیستم های کنترل مقاوم QFT
 324. سمینار ارشد برق الکترونیک: بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن
 325. سمینار ارشد برق الکترونیک: لیزر DBR و بررسی اثر افزایش عمق کانال بر بهبود عملکرد آن
 326. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: مطالعه روش های شناسایی مرکز تولید هارمونیک
 327. دانلود "سمینار" مهندسی برق : رمزنگاری اطلاعات
 328. متن کامل سمینار برق الکترونیک: ترانزیستورهای اثر میدانی تونلی و بهینه سازی مشخصات آن
 329. متن کامل سمینار برق قدرت: آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها
 330. "سمینار" رشته برق مخابرات: افزایش ظرفیت در سیستم های MIMO
 331. سمینار ارشد برق کنترل: تعامل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز
 332. متن کامل سمینار برق قدرت: بررسی روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری
 333. پایان نامه ارشد برق قدرت: مدلسازی و شبیه سازی توربین بادی مجهز به DFIG و STATCOM
 334. پایان نامه ارشد برق کنترل: طراحی و پیاده سازی سامانه اتوماسیون ماشین های آهار
 335. پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: طراحی یک سیستم نمونه برای اتوماسیون ساختمان
 336. پایان نامه ارشد برق مخابرات: بررسی عملکرد OFDM وفقی در کانال های متغیر با زمان
 337. متن کامل سمینار برق قدرت: مبدل های چند سطحی و روش های حذف هارمونیک در آن ها
 338. "سمینار" مهندسی برق قدرت: کنترل نیروگاه گازی با استفاده از DCS
 339. سمینار ارشد برق الکترونیک: طراحی و پیاده سازی سیستم انتقال فکس از طریق پروتکل اینترنت
 340. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: بررسی کاربرد مواد Metamaterial در آنتن ها
 341. سمینار برق کنترل: پیاده سازی کنترل مد لغزشی فازی و تطبیقی
 342. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی
 343. سمینار برق قدرت: هماهنگی بهینه رله های حفاظتی جریان زیاد
 344. متن کامل سمینار برق قدرت: گشتاور گیر در موتورهای BLDC و روش های کاهش آن
 345. دانلود "سمینار" رشته برق الکترونیک: جداسازی کور منابع صوتی
 346. متن کامل سمینار برق مخابرات: بررسی و شبیه سازی انتشار امواج الکترومغناطیسی
 347. "پایان نامه" برق مخابرات: ارزیابی عملکرد امنیتی در شبکه های نسل بعد
 348. متن کامل سمینار برق کنترل: تنظیم کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم بهینه سازی پرندگان
 349. متن کامل سمینار برق الکترونیک: بررسی سیستم ها و مدارهای مجتمع کد کننده سیگنال گفتار
 350. سمینار ارشد برق الکترونیک: پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم استانداری رمزنگاری پیشرفته
 351. پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: شبیه سازی واحد EDC پتروشیمی بندر امام
 352. سمینار ارشد برق الکترونیک: تعیین محدوده قطعات همخوان و سکوت به روش ترکیبی شبکه عصبی و ویولت
 353. سمینار ارشد برق الکترونیک: طراحی مدار مجتمع یکپارچه مبدل اندازه لکه و فتودتکتور موجبری
 354. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: تجزیه تحلیل و شبیه سازی مخاطرات امنیتی شبکه IMS
 355. دانلود متن کامل سمینار برق کنترل: BLUETOOTH و آینده آن در اتوماسیون صنعتی
 356. سمینار ارشد برق الکترونیک: هوشمند سازی سیستم های مقابله الکترونیکی در جنگ الکترونیک
 357. سمینار ارشد برق کنترل: مقاوم سازی روش خطی سازی فیدبک برای سیستم های چند ورودی و چند خروجی
 358. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: شبیه سازی کدینگ و دکدینگ الگوریتم Lempel-Ziv
 359. متن کامل سمینار برق کنترل: طراحی کنترل کننده PID و شبه PID در یک ناحیه پایداری مطلوب
 360. سمینار ارشد برق قدرت: برنامه ریزی ورود و خروج واحدها به شبکه با در نظر گرفتن انرژی باد
 361. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: استفاده از شبکه عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت
 362. سمینار برق قدرت: بررسی تست های غیر مخرب در تجهیزات سیستم های قدرت
 363. پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: بررسی سیستم های مکاترونیکی بکار رفته در ربات های امدادگر
 364. "پایان نامه" برق الکترونیک: آشکارسازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG
 365. پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: طراحی و پیاده سازی قرآن دیجیتال جیبی با ترجمه ها و تفاسیر
 366. سمینار برق کنترل: کنترل ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور با به کارگیری تپ چنجر
 367. متن کامل سمینار برق کنترل: مدلسازی خطی و غیرخطی سیستم های خنک کننده مشبک
 368. دانلود سیمنار کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: عوامل موثر بر ناپایداری ولتاژ
 369. متن کامل سمینار برق کنترل: طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستم آشوب گونه
 370. پایان نامه کارشناسی ارشد برق: قوانین هدایت برای اهداف مانور پذیر با استفاده از سیستم های هوشمند
 371. متن کامل سمینار برق کنترل: تحلیل و طراحی کنترل کننده های فازی با استفاده از روش LMI
 372. "پایان نامه" برق کنترل: بررسی روش های کنترل پدیده سرج در کمپرسورها
 373. سمینار برق کنترل: الگوریتم حداقل میانگین مربعات چند مرحله ای
 374. دانلود "سمینار" مهندسی برق مخابرات: امنیت در IMS
 375. "پایان نامه" برق مخابرات: بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند
 376. دانلود "سمینار" مهندسی مخابرات سیستم: رادارهای فرکانس بالا
 377. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: کنترل میکرو توربین با استفاده از شبکه های عصبی
 378. "سمینار" مهندسی برق قدرت: کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال
 379. "پایان نامه" برق کنترل: طراحی فیلتر تطبیقی غیرخطی جهت کنترل نویز فعال
 380. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: طراحی واحدمند سوییچ فابریک شبکه سوییچ پاکتی
 381. مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر آن بر حفاظت شبکه
 382. دانلود "سمینار" مهندسی برق قدرت: اتوماسیون شبکه های توزیع
 383. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: واسطه گری در بازارهای برق
 384. پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: بررسی و طراحی مدارهای منطقی VLSI توان پایین
 385. "پایان نامه" برق مخابرات: تحلیل و شبیه سازی ساختار Metamaterial
 386. "پایان نامه" برق مخابرات: طراحی مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر نوری
 387. سمینار برق قدرت: استفاده از ادوات FACTS برای بهبود پایداری ولتاژ در شبکه ای با نیروگاه بادی
 388. پایان نامه(سمینار) کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات: شبکه های رادیو ترانک TRTRA
 389. سمینار برق قدرت: اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروز
 390. سمینار ارشد برق قدرت: مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER
 391. پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: بررسی روش های مختلف کنترل دور و موقعیت موتور DC
 392. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: بررسی توربو کد و کاربردهای آن در سیستم های مخابراتی
 393. "سمینار" مهندسی برق قدرت: بررسی مباحث تجدید ساختار صنعت برق
 394. متن کامل سمینار برق قدرت: برنامه ریزی تولید واحدهای تولیدپراکنده در سیستم های قدرت هایبرید
 395. متن کامل سمینار برق مخابرات: بررسی مدولاسیون های CPM چند شاخصی و چند دامنه ای
 396. سمینار ارشد برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی یک سیستم تسهیم راز با هدف افزایش امنیت اطلاعات
 397. سمینار برق مخابرات: طراحی و ساخت فیلتر DR مد TM باند – X در موجبری دایروی
 398. سمینار ارشد برق الکترونیک: طراحی تقویت کننده کم نویز در باند فراپهن با استفاده از تکنولوژی CMOS
 399. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات: آشنایی با IPv6
 400. متن کامل سمینار برق الکترونیک: بررسی مدل های هایبرید ANN/HMM و Fuzzy HMM در بازشناسی گفتار اتوماتیک
 401. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: شناخت معماری امنیتی در شبکه 3.XG و تحلیل مخاطرات و تهدیدات امنیتی آن
 402. پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: مدلسازی پدیده های مزوسکوپیک در ترانزیستورهای MOS مقیاس نانومتر
 403. سمینار ارشد برق مخابرات: بررسی مواد بند گپ و فرا موادها و کاربرد آنها در خطوط انتقال و آنتن ها
 404. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: ارایه الگوریتم نوینی جهت بهبود هماهنگی حفاظتی در شبکه توزیع
 405. متن کامل سمینار برق مخابرات: تحليل و شبيه سازي كاربرد ساختارهاي EBG و Metamaterial superstrate
 406. سمینار برق کنترل: کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات در تعیین روند تغییرات بازار بورس
 407. سمینار برق قدرت: شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع
 408. متن کامل سمینار برق الکترونیک: بررسی جریان نشتی درین القاء شده از گیت و کاهش نشت توان
 409. سمینار ارشد برق الکترونیک: ترانزیستورهای MOSFET با سورس و درین شاتکی و کانال کرنش یافته در ابعاد نانو
 410. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: طبقه بندی شی گرا اطلاعات طیفی و مکانی در تصاویر سنجش از دور چندطیفی
 411. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: طراحی و ساخت آنتن مایکرو استریپ مثلثی یکسو تغذیه
 412. سمینار برق مخابرات: كاربرد آنتن هاي دايورسيتي پلاريزاسيون در WLAN
 413. پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: طراحی گیرنده اولتراواید بند با مدولاسیون پ.پ.ام براساس کورلیتور دیجیتال
 414. دانلود متن کامل سمینار برق کنترل: کنترل هوشمند ترافیک شهری با استفاده از کنترل فازی
 415. "پایان نامه" برق مخابرات: دسته بندی بافت بر مبنای تبدیلات موجک
 416. سمینار برق الکترونیک: بررسی روش های تشخیص هویت با استفاده از تصاویر عنبیه
 417. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: كاربرد فيلترهاي SAW در مخابرات موبايل و ماهواره
 418. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: آنالیز و شبیه سازی تقویت کننده یک طبقه مایکروویوی سیگنال کوچک
 419. سمینار برق قدرت: مدل های پدیده کرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن
 420. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در سیستم های تجدید ساختار یافته صنعت برق
 421. پایان نامه ارشد برق الکترونیک: شبکه های نوری (تحقیق و بررسی سوییچ های نوری)
 422. دانلود "سمینار" مهندسی برق مخابرات: محفظه محافظ آنتن رادار
 423. پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: کاربرد شبکه های عصبی در پنهان شکنی تصاویر
 424. سمینار برق قدرت: بررسی تاثیر اتوماسیون شبکه توزیع بر بهبود قابلیت اطمینان
 425. پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: طراحی کنترل کننده های هوشمند PID براي سيستم چند متغيره غیرخطی
 426. "پایان نامه" برق الکترونیک: مبدل آنالوگ به دیجیتال با ساختار FOLDING AND INTERPOLATING
 427. متن کامل سمینار برق قدرت: قیمت گذاری توان راکتیو در محیط تجدید ساختار شده
 428. متن کامل سمینار برق قدرت: جایابی سکسیونرها به منظور کاهش تلفات و مدل سازی بار فیدرها
 429. پایان نامه مهندسی برق مخابرات: تعیین مشخصه ها و مدل سازی کانال UWB در داخل ساختمان
 430. پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: شناسایی روی خط سیستم های چند متغیره با استفاده از روش زیرفضا
 431. "پایان نامه" برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز
 432. سمینار برق الکترونیک: روش های مسیریابی در سوئیچ های ATM قابل توسعه
 433. دانلود متن کامل سمینار برق کنترل: ارزیابی و ممیزی عملکرد حلقه های کنترلی
 434. پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: طراحی کنترل کننده پیش بین برای سیستم های چندمتغیره صنعتی
 435. سمینار ارشد برق الکترونیک: ارتقای فشرده سازی سیگنال گفتار با استفاده از چندی کننده های برداری عصبی
 436. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: طراحی و ارائه روشی جدید به منظور بهینه سازی شبکه GSM
 437. متن کامل سمینار برق الکترونیک: بکارگیری ساختار آمیختار عصبی و آماری برای به هنجارسازی اطلاعات
 438. متن کامل سمینار برق الکترونیک: مسیریابی بسته ها در شبکه های کامپیوتری به کمک شبکه عصبی
 439. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات: امنیت در شبکه های نسل آینده
 440. سمینار برق مخابرات: شبيه سازي و ارزيابي عملکرد سامانه هاي MC-CDMA
 441. متن کامل سمینار برق قدرت: تشخیص خروج از مرکزیت روتور و استاتور عیب و شکستگی میله های روتور
 442. بهبود کارایی شبکه ماهواره ای DVB-RCS
 443. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل: پایدار سازی ویدئو
 444. سمینار برق الکترونیک: طراحی و ساخت مکان یاب عیب کابل به روش آمیختار
 445. متن کامل سمینار برق قدرت: تعیین بهینه مکان و تعداد و ظرفیت و شعاع سرویس دهی ترانسفورماتورهای توزیع
 446. "پایان نامه" برق مخابرات: تحلیل و طراحی آنتن هوشمند آرایه فازی مسطح
 447. متن کامل سمینار برق قدرت: بهبود کیفیت توان برای صنایع فولاد با استفاده از عناصر FACTS
 448. سمینار برق قدرت: جایابی بهینه DG با هدف کاهش تلفات توان و بهود رگولاسیون ولتاژ
 449. متن کامل سمینار برق الکترونیک: آشكارسازي سيگنال هاي DTMF براي 64 پورت به طور همزمان
 450. بررسی و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم برای ارتباط با شبکه تلفنی
 451. سمینار برق مخابرات: طراحي سيركولاتور دو بانده ميكرواستريپ كوچك با DGS
 452. دانلود "سمینار" مهندسی برق کنترل: کنترل پیش بین Maglev
 453. سمینار برق مخابرات: بررسی روش های قرار گرفتن IP روی WDM
 454. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: تشخيص پالس هاي كدشده و فاقد كد دريافتي از خروجي I&Q
 455. "پایان نامه" برق قدرت: تجدید آرایش شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات
 456. متن کامل سمینار برق کنترل: طراحی سیستم امنیتی ساختمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوری
 457. "پایان نامه" برق مخابرات: طراحی یک لینک نوری با استفاده از نرم افزار
 458. متن کامل سمینار برق مخابرات: انتخاب و طراحی و بهینه سازی شبکه های مخابراتی مبتنی بر WLL
 459. متن کامل سمینار مهندسی برق کنترل: بررسی انواع روشهای مدلسازی و کنترل ربات ها
 460. "پایان نامه" برق مخابرات: پردازش فضا و زمان در کانال های MIMO
 461. سمینار برق الکترونیک: پیاده سازی شبکه های عصبی مصنوعی بر روی FPGA
 462. متن کامل سمینار برق کنترل: طراحی ثابت نگهدار ارتفاع پهپاد در مد طولی به روش QFT
 463. "پایان نامه" برق مخابرات: آنالیز آنتن های شکافی تیپر شده به روش TLM
 464. پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان
 465. متن کامل سمینار برق مخابرات: طراحی و شبیه سازی فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری
 466. متن کامل سمینار برق الکترونیک: مبدل های آنالوگ به دیجیتال کم توان و سریع و با دقت بالا
 467. پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: ارزیابی عملکرد سیستم های کنترل فرآیندی در مقیاس بزرگ صنعتی
 468. "پایان نامه" برق مخابرات: بررسی و شبیه سازی الگوریتم های سنکرونیزاسیون
 469. "پایان نامه" برق الکترونیک: بررسی و شبیه سازی کدکننده LD-CELP
 470. متن کامل سمینار برق الکترونیک: مدل سازی و بررسی امکان ساخت آشکارساز Cd ZnTe
 471. سمینار برق الکترونیک: طراحی و ساخت یک مدار راه انداز بدون سنسور
 472. پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: طراحی سیبل هوشمند برای تعیین دقت تیر
 473. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون
 474. متن کامل سمینار برق مخابرات: طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور
 475. دانلود سمینار برق الکترونیک: احساس و کنترل الکترونیکی شتاب سنج mems
 476. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات: ویژگی های برد آنتن در حوزه زمان
 477. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: کاهش تلفات در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی
 478. سمینار برق کنترل: طراحی کنترل کننده LQR برای سیستم های غیرخطی
 479. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: بررسی و مقایسه روش های مختلف PAR در OFDM
 480. دانلود "سمینار" رشته برق : بررسي حالتهاي كنتـرل دور روتورموتورهـاي القائي با تغيير امپدانس روتور
 481. دانلود "سمینار" مهندسی برق مخابرات: Remote Semsing
 482. متن کامل سمینار برق قدرت: جايابي بهينه DG با هدف كاهش تلفات توان و بهبود رگولاسيون ولتاژ
 483. متن کامل سمینار برق مخابرات: تاثیر بیولوژیکی امواج الکترومغناطیسی برروی بافتهای بدن
 484. پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: بررسی عملکرد تقویت کننده کم نویز CMOS
 485. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: بررسی و شبیه سازی کدهای LDPC با کاربرد آنها در شبکه ADSL
 486. پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: کنترل پیش بین تطبیقی برای سیستم های خطی تغییرپذیر با زمان
 487. سمینار برق الکترونیک: یک روش واترمارکینگ کور مقاوم با استفاده از چندی سازی فاصله
 488. سمینار برق الکترونیک: بررسي ساختارهاي SiGe بر روي عايق (SGOI)
 489. متن کامل سمینار برق الکترونیک: طراحی فشرده ساز تصویر با تبدیل Wavelet بر روی FPGA
 490. "پایان نامه" برق قدرت: تحلیل مغناطیسی و حرارتی موتور PMDC با استفاده از FEM
 491. متن کامل سمینار برق قدرت: ارزیابی مدل های مختلف پخش بار برای کنترلکر توان یکپارچه UPFC
 492. سمینار برق قدرت: بررسی ساختمان و عملکرد و حفاظت کلیدهای DC
 493. متن کامل سمینار برق قدرت: برنامه ریزی ورود و خروج واحدها به شبکه با در نظر گرفتن نیروگاه های CAES
 494. "پایان نامه" برق الکترونیک: طراحی و نحوه عبور از سوئیچینگ مداری به شبکه NGN
 495. "پایان نامه" برق کنترل: کنترل مقاوم سیستم PH به روش QFT
 496. متن کامل سمینار برق مخابرات: بررسی و شبیه سازی روش های آشکارسازی در سیستم های UWB
 497. متن کامل سمینار برق قدرت: تحلیل بهینه ورود و خروج واحدهای نیروگاهی برای سیستم با ابعاد بزرگ
 498. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: تعیین محل بهینه DG با در نظرگیری شاخص های قابلیت اطمینان به روش PSO
 499. سمینار برق الکترونیک: فصل مشترک Wimax و پروتکل های IEEE802.16,20,21,22
 500. پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: طراحی کنترلر با ساختار LQR برای یک سیستم صنعتی
 501. "پایان نامه" برق قدرت: بررسی تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ
 502. متن کامل سمینار برق کنترل: PLL در سیستم های کنترل و بكارگيري آن در كنترل سرعت يك موتور DC
 503. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: معرفی و بررسی جبرانگر UPQC و شبیه سازی جبران افت ولتاژ
 504. "پایان نامه" برق مخابرات: تخمين كانال در سيستم هاي MIMO و تاثير آن بر ظرفيت و كيفيت
 505. سمینار برق مخابرات: تحليل لايه فيزيكي و MAC در شبکه های 3GPP-LTE
 506. پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: بررسی و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم برای ارتباط با شبکه IP
 507. سمینار برق قدرت: مكان يابي و تعيين ظرفيت بهينه توليدات پراكنده در شبكه توزيع
 508. متن کامل سمینار برق مخابرات: طراحي و شبيه سازي LNA متعادل باند X با استفاده از كوپلر لانژ
 509. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: بررسي آشكارسازهاي چندكاربره در سيستم هاي WCDMA
 510. متن کامل سمینار برق کنترل: بررسي طراحي ماتريس وزن دهي در تنظيم كننده هاي مربعي خطي LQR
 511. دانلود "سمینار" مهندسی برق مخابرات: (IP Multimedia Subsystem (IMS
 512. پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: طراحي سخت افزار ونرم افزار برد DSP جهت TRAU
 513. متن کامل سمینار برق قدرت: انتخاب بهینه انواع تولید پراکنده برق در شبکه های توزیع
 514. متن کامل سمینار برق مخابرات: مديريت پهناي باند در هسته شبكه هاي نسل آينده مبتنی بر IP/MPLS
 515. متن کامل سمینار برق الکترونیک: بررسی و شبیه سازی تاثیر MPLS و Diff Service بر ضمانت های پایدار Qos
 516. پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: طراحی و شبیه سازی و بررسی عملکرد ساختارهای نوین شبکه های عصبی
 517. دانلود "سمینار" مهندسی برق کنترل: بررسی کنترل فازی تطبیقی
 518. متن کامل سمینار برق مخابرات: کارایی کدهای توربو و سیستم OFDM در تصحیح خطای کانال
 519. سمینار برق کنترل: بررسی الگوریتم بهینه سازی Simulated Annealing
 520. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: مدلسازی تجهیزات CUSTOM POWER با استفاده از PSCAD/EMTDC
 521. سمینار ارشد برق کنترل: تمایل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز
 522. "پایان نامه" برق قدرت: توسعه سیستم های انتقال در محیط تجدید ساختار یافته
 523. متن کامل سمینار برق قدرت: جایابی تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع به روش کولونی مورچگان
 524. متن کامل سمینار برق قدرت: تخمین و پیش بینی مودهای طبیعی استاتور موتورهای سوئیچ رلوکتانس
 525. پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: مطالعه و شبیه سازی کنترل فازی توان در سیستم های مخابرات سلولی سیار
 526. "پایان نامه" برق کنترل: مدیریت هوشمند بحران در چارچوب سیستم C4I
 527. سمینار برق قدرت: بررسی روش های نوین condition monitoring در ماشین های القایی
 528. متن کامل سمینار برق مخابرات: تحليل و شبيه سازي فيلتر SIW باند X با استفاده از روش FDTD
 529. پایان نامه ارشد برق کنترل: شبیه سازی، بررسی و مقایسه روش های هوشمند با (Model Predictive Control (MPC
 530. پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: ساخت VCO با L و C ساخته شده با RF MEMS
 531. متن کامل سمینار برق مخابرات: طراحی و شبیه سازی یک آنتن سهموی باند X با فید مروری متغیر
 532. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: مدیریت موقعیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه
 533. متن کامل سمینار برق مخابرات: بهبود کارایی شبکه ماهواره ای DVB-RCS از طریق خطی سازی تقویت کننده قدرت
 534. "پایان نامه" برق قدرت: بررسي و شبيه سازي اثر TCSC و UPFC بر مشخصه قطع رله هاي ديستانس
 535. متن کامل سمینار برق کنترل: طراحی و کنترل مسیر در روبات های موازی با استفاده از سیستم های هوشمند
 536. دانلود "سمینار" رشته برق مخابرات: سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)
 537. سمینار برق کنترل: میزان تحمل بار در روبات ها توسط سیستم های هوشمند
 538. سمینار برق الکترونیک: بررسي و شبيه سازي شتاب سنج MEMS
 539. دانلود سمینار برق الکترونیک: بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETs
 540. سمینار ارشد برق مخابرات: تحلیل و شبیه سازی کاربرد BAND GAP STRUCTURE در آنتن های میکرواستریپ
 541. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: بررسي يكپارچه سيستمهاي چندحاملي MC-CDMA و MC-FH
 542. سمینار ارشد برق مخابرات: آنتن ريزنوار با اسلات بيضوي و تغذيه CPW با Tuning Stub چند حلقه ای دايروي
 543. دانلود سمینار برق الکترونیک: بررسی فیلترهای SAW در فرکانس های بالای GHZ
 544. سمینار برق مخابرات: تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود
 545. متن کامل سمینار برق کنترل: طراحي يك كنترل كننده LQR براي سيستم تعليق فعال يك چهارم خودرو
 546. پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: تأثير توزيع ناخالصي هاي بستر بر عملكرد تزانزيستور MOSFET
 547. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: مدیریت منابع رادیویی در سیستم های مخابرات سیار سلولی مبتنی بر CDMA
 548. "پایان نامه" برق الکترونیک: بررسی انواع ساختارهای مدارات آنالوگ به دیجیتال
 549. متن کامل سمینار برق مخابرات: تحلیل و شبیه سازی آنتن های بند گپ الکترومغناطیسی در باند Ku
 550. متن کامل سمینار برق قدرت: روش های شناسایی و مقابله با پرشدگی در خطوط انتقال سیستم های قدرت
 551. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728
 552. متن کامل سمینار برق مخابرات: طراحی و ساخت مدار تشخیص جایگاه روتور موتور سوئیچ رلوکتانس SRM
 553. پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: بررسی و شبیه سازی نهان نگاری صوت به روش طیف گسترده
 554. "پایان نامه" برق مخابرات: روش های جدید تخمین کانال در سیستم OFDM
 555. متن کامل سمینار برق کنترل: شناسایی فازی online برج تقطیر MIMO با استفاده از مدل TS
 556. "پایان نامه" برق: طراحی و شبیه سازی شتاب سنج خازنی میکروماشینی با دو درجه آزادی
 557. سمینار برق: طراحي و شبيه سازي يك سلف حلزوني قابل تنظيم جديد با تکنولوژی MEMS
 558. پایان نامه کارشناسی ارشد برق: طراحي كنترل كننده فازي ديجيتال با مدار فازي ساز جديد با استفاده از CMOS
 559. پایان نامه کارشناسی ارشد برق: طراحی و شبیه سازی سوئیچ با استفاده از تکنولوژی میکروماشین به منظور استفاده در مدارات RF
 560. پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: طراحي و پياده سازي يك مبدل ديجيتال به آنالوگ با دقت 10 بيت و سرعت 5GS/s
 561. مقاله كاربرد پزشكی هسته ای در رادیو داروها (درمان و تشخیص بیماری ها)
 562. دانلود پایان نامه ارشد برق : مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی مبدل DC-DC باک
 563. دانلود پایان نامه ارشد برق : کارایی ادوات نیمه هادی در مصارف مختلف
 564. دانلود پایان نامه مهندسی برق : شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی/باطری/ ابر خازن
 565. پایان نامه کارشناسی ارشد برق : استفاده از مبدل باک (Buck) کنترل شده با مد لغزشی
 566. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق : مدلسازی توزیع شده سیستم تحریک استاتیک
 567. پایان نامه کارشناسی ارشد برق : طراحی و شبیه سازی شارژر کنترلر سیستم دوگانه خورشیدی و بادی
 568. پایان نامه کارشناسی ارشد برق : شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی
 569. پایان نامه ارشد برق قدرت : طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی
 570. پایان نامه برق قدرت ارائه ساختار جدید برای اینورترهای چند سطحی با تعداد منابع ولتاژ dc کمتر
 571. پایان نامه الکترونیک سیستم:بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده بر اساس مدل سه‌بعدی
 572. پایان¬نامه برق گرایش سیستم-هدایت فازی ربات­های خود­مختار با استفاده از یادگیری تشدیدی و بهینه­سازی کلونی زنبور مصنوعی
 573. پایان نامه برق الکترونیک-استخراج ویژگی زمانی- فرکانسی جهت شناسایی دیداری مصوت های فارسی
 574. پایان نامه برق الکترونیک-پاسخ زمانی و مدل‌ مداری آشکارساز نوری مبتنی بر ساختار لایه‌های گرافنی-نانوروبان گرافن-لایه‌های گرافنی
 575. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک
 576. هدایت فازی ربات¬های خود¬مختار با استفاده از یادگیری تشدیدی و بهینه¬سازی کلونی زنبور مصنوعی
 577. پایان نامه ارشد برق الکترونیک-محاسبه نویز آشکارسازهای مادون قرمز نقطه در چاه کوانتمی با تونل زنی تشدیدی به روش عددی
 578. پایان نامه برق الکترونیک-مدلسازی مداری و تحلیل آشکار ساز نوری بهمنی با ساختار موجبری ونواحی جذب، بار و تکثیر مجزا (WG-SACM-APD)
 579. پایان نامه پخش بار اقتصادی با سوخت های چندگانه با استفاده از الگوریتمIPSO
 580. پایان نامه برق قدرت:مدلسازی و آشکارسازی درخت رطوبتی و تنزل عایقی ناشی از آن
 581. پایان نامه برق سیستم:نقش برنامه‌هاي پاسخگويي بار در برنامه‌ريزي عملياتي سيستم‌هاي قدرت
 582. پایان نامه برق قدرت:اثر انواع برهم کنش های اسپین – مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه¬ی هیدروژنی دو بعدی مدور
 583. پایان نامه برق قدرت:ارائه روش جدید کلیدزنی در مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور
 584. پایان نامه برق قدرت:ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده بادی با بررسی اثر آب و هوا
 585. پایان نامه برق قدرت:ارزيابي تأثير حضور واحد توليد پراکنده بر عملکرد خرده¬فروش در بازار برق
 586. پایان نامه برق قدرت:استراتژي قيمت دهي نيروگاه مجازي در بازار هاي ذخيره و انرژي با درنظر گرفتن عدم قطعيت در قيمت بازار
 587. پایان نامه برق قدرت:اینورتر و روش¬های کلیدزنی
 588. پایان نامه برق قدرت:آنالیز احتمالی پایداری دینامیک میکروگرید ها با در نظر گرفتن توربین های بادی
 589. پایان نامه برق قدرت:بررسی حالات گذرای الکترومغناطیسی درتوربین های بادی
 590. پایان نامه برق قدرت:رنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم
 591. پایان نامه برق قدرت:بهره‌برداري بهينه از ترانسفورماتورهاي قدرت مبتني به مفاهيم قابليت اطمينان
 592. پایان نامه برق قدرت:از الگوریتم های بهینه سازی مولد پالسی با استفاده تکاملی
 593. پایان نامه برق قدرت:پخش بار سری زمانی
 594. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره¬برداری اندازه¬گیری شده بهنگام با استفاده از واحدهای اندازه¬گیری فازوری جایابی شده به کمک الگوریتم ژنتیک
 595. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:تخمین عدم قطعیت در کنترل مقاوم موقعیت بازوهای رباتیک
 596. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت
 597. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده برای کاهش نرخ خرابی جهت بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در سیستمهای توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 598. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:جايابی بهينه محدود کننده‌های جريان خطا در ميکروگريدها به منظور بهبود تداوم سرويس
 599. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری
 600. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت
 601. پایان نامه ارشد گرایش قدرت:طراحی بهینه و آنالیز ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم روتور بیرونی برای توربین¬های بادی
 602. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:کاهش انحراف فرکانس یک ریزشبکه متصل به شبکه اصلی با استفاده از منطق فازی و الگوریتم PSO
 603. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:کلیدزنی بهینۀ انتقال با استفاده از مدل¬های تعادل در بازارهای برق
 604. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر
 605. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:کنترل فرکانس در سیستم قدرت در حضور نیروگاه خورشیدی و سیستم ذخیره انرژی با باتری
 606. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:کنترل فرکانس در سیستم قدرت مدرن در حضور مزارع بادی و باطری
 607. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله¬ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT
 608. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:مبدل¬های منبع امپدانسی و ارائه ساختار جدید مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن
 609. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قيمت با رویكرد کارایی و برابری
 610. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:مدیریت بر شرایط گذرای میکروگرید ها، چالش ها و راهکارها
 611. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای
 612. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عملی و ارائه یک روش جدید
 613. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش کنترل:ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور
 614. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش کنترل:استخراج روغن پسته¬ی کوهی(Pistacia atlantica) با کمک امواج فراصوت و بررسی ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی و آنتی¬اکسیدانی آن
 615. پایان نامه برق کنترل:آشکارسازی عیب سیستم¬های غیرخطی چندمتغیره با عدم قطعیت، با استفاده از رویتگرغیرخطی مقاوم و تخمینگر عیب عصبی
 616. پایان نامه برق کنترل:تحلیل زماني مخابره سيگنال‌هاي کنترلي از طريق پیوندهای چند مرحله اي بر روي شبکه‌هاي صنعتي به منظور پيادهسازي حلقه‌هاي کنترل گسترده با انعطاف پذيري بالا
 617. پایان نامه برق کنترل:تهیه مدل علمی و نرم افزاری برای طراحی خطوط کمپاکت باندل جهت استفاده از حریم خطوط موجود برای انتقال توان بالاتر
 618. پایان نامه برق کنترل:کنترل لغزشی فازی تطبیقی جدید یک سامانه مکانیکی زیر تحریک با بكارگيري مشاهده گر
 619. پایان نامه برق کنترل:کنترل تطبیقی زاویه پره توربین بادی برای تنظیم توان استحصالی
 620. دانلود پایان نامه ارشد برق کنترل:کنترل سیستم‏های غیرخطی حاوی بکلش
 621. پایان نامه برق کنترل:مکان یابی بهینه چاه ها در یک مخزن مدل شده به روش Streamlines
 622. پایان‌نامه‌ مخابرات-سیستم:شبیه‌سازی و تحلیل حمله‌ها بر روی بخش خانگی شبکه‌ی BPLC و ارائه¬ی پیشنهاد برای پیشگیری و کاهش اثرات آن
 623. پایان نامه برق (مخابرات-موج):شناسایی موقعیت و شکل اجسام فلزی دوبعدی به کمک روش تنظیم سطح
 624. پایان نامه برق (مخابرات):آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مدstripmap
 625. پایان نامه برق (مخابرات):بررسی آثار تزویج در آرایه¬ای ازآنتن¬های سیمی برای کاربرد در رادار پسیو
 626. پایان نامه برق (مخابرات):بررسی روش¬های آشکارسازی ناهمدوس سیگنال¬های فرا¬پهن¬باند
 627. پایان نامه برق (مخابرات):بررسی روش¬های حذف سیگنال¬های تداخلی در کانال مراقبت در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T
 628. پایان نامه برق (مخابرات): پروتکل مسیریابی مقاوم و کارا برای شبکه های بی سیم اقتضایی نظامی
 629. پایان نامه برق (مخابرات-میدان): بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو
 630. پایان نامه برق (مخابرات): بررسي عملكرد و شبيه‏سازي سيستم‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری
 631. پایان نامه برق (مخابرات-سیستم): بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه
 632. پایان نامه برق (مخابرات): بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع
 633. پایان نامه برق (مخابرات-سیستم): بهینه¬سازی جایگذاری گره¬ها در محیط¬های مختلف برای شبکه¬های حسگر فراپهن¬باند مکان¬یاب
 634. پایان نامه برق (مخابرات): تحلیل و شبیه¬سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله¬های¬ کربنی فلزی با بایاس DC
 635. پایان نامه برق (مخابرات-میدان): تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز
 636. پایان نامه برق (مخابرات): تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم¬های OFDM
 637. پایان نامه برق (مخابرات-سیستم): تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی
 638. پایان نامه برق (مخابرات):جهت یابی سیگنال¬های پهن باند در سیستم های مخابراتی
 639. پایان نامه برق (مخابرات-سیستم): حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده¬های زمینی با رویکرد بازتولید
 640. پایان نامه برق (مخابرات-سیستم):ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک
 641. پایان نامه برق-مخابرات:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم
 642. پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش برق-مخابرات:طراحی الگوریتم جدید زمان¬بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه¬های LTE
 643. پایان نامه برق-مخابرات:طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس
 644. پایان نامه برق-مخابرات:طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد
 645. پایان نامه برق-مخابرات:کاهش مصرف انرژی در شبکه¬های حسگر بی¬سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی
 646. پایان نامه برق مخابرات میدان:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو
 647. پایان نامه ارشد برق گرایش مديريت و کنترل شبکه هاي قدرت:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی
 648. پایان نامه کارشناسی ارشد برق پزشکی- بیوالکتریک:ارائه یک روش برای بخشبندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی
 649. پایان نامه کارشناسی ارشد برق گرایش برق-میدان:تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)
 650. پایان نامه ارشد برق گرایش میکروالکترونیک:طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم
 651. پايان‌نامه برق قدرت:تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور
 652. پایان نامه ارشد برق :توليد همزمان برق وحرارت
 653. پایان نامه ارشد برق :کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری
 654. پایان نامه ارشد برق گرایش قدرت: استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso
 655. پایان نامه کارشناسی ارشد برق گرایش برق: تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی
 656. پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت: جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه¬سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل¬سازی بارهای مختلف
 657. پایان نامه ارشد گروه برق گرایش قدرت: کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری
 658. پایان نامه کارشناسی ارشد برق گرایش قدرت: مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگرید با در نظر گرفتن توان اکتیو و راکتیو
 659. "پایان نامه" برق: مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگرید با در نظر گرفتن توان اکتیو و راکتیو
 660. "پایان نامه" برق قدرت: استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso
 661. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری
 662. پایان نامه کارشناسی ارشد برق: جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف
 663. "پایان نامه" برق قدرت: تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی
 664. پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع
 665. "پایان نامه" برق قدرت: ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدید ساختاریافته با حضور منابع تولید پراکنده
 666. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت
 667. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته ­ای از تصاویر وضوح پایین
 668. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین
 669. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بازآرايي وتخصیص بهینه خازن در شبکه های توزیع در جهت به حداقل رسانی تلفات انرژی
 670. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی
 671. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تشخيص خطاي حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهاي القايي سه فاز قفس سنجابي با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی
 672. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعيين بهينه اندازه منابع انرژي در ريز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعيت‌ها
 673. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پيش بيني کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سيستم هاي خبره
 674. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تشخیص گوینده در محیط شامل چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
 675. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین مکان و ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولدهای گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق
 676. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هايبريد برقی
 677. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شبیه¬سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی
 678. پایان نامه بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز
 679. پایان نامه برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق
 680. پایان نامه مجتمع سازي مدارهاي نوري با استفاده از توري هاي نوري
 681. پایان نامه بررسی الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی
 682. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 683. دانلودرساله دکترای مهندسی برق: طراحی الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده
 684. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد طراحي و پياده سازي يک ريزپردازنده قابل پيکربندي مجدد
 685. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی
 686. پایان نامه کارشناسی ارشد کنترل سرعت(گشتاور) و شار موتور القايی بر اساس روش کنترل مستقيم گشتاور با استفاده از کنترل­ کننده مبتنی بر پسيويتی
 687. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392
 688. دانلود پایان نامه دکتری:ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت
 689. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تعيين بهينه اندازه منابع انرژي در ريز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعيت‌ها
 690. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 691. پایان نامه کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت
 692. پایان نامه طراحي و پياده سازي يک ريزپردازنده قابل پيکربندي مجدد
 693. پایان نامه کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی
 694. پایان نامه طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هايبريد برقی
 695. دانلود پایان نامه:تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین (با اعمال خطای سیم پیچ سه فاز)
 696. دانلود پایان نامه : تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع
 697. پایان نامه بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام -ECG- با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات -PSO-SVM-
 698. پایان نامه بهينه سازي مصرف برق با دستگاه آنالایزر
 699. پایان نامه طراحي و شبيه سازي TMAP سنسور با کاربرد در صنعت خودروسازي همراه با مدار پردازشگر CMOS
 700. پایان نامه ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین
 701. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شرح دستگاه آنالایزر
 702. دانلودپایان نامه: متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مخابرات سيستم
 703. پایان نامه:تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه¬اندازی بهینه مولد¬های گاز سوز به¬منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق
 704. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شبیه سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)
 705. پایان نامه بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی
 706. پایان نامه تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه¬اندازی بهینه مولد¬های گاز سوز به¬منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق
 707. پایان نامه شبیه¬سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)
 708. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد افزايش قابليت اطمينان و راندمان منابع توان پالسي مورد استفاده در پلاسما
 709. پایان نامه جایابی بهینه خازن در شبکه های توزیع
 710. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی
 711. دانلود پایان نامه:بررسي، شبيه­سازي و بهبود الگوریتم­های کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم
 712. پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ريزي بهره برداري از منابع توليد پراكنده،ذخيره سازها و راهكارهاي مديريت سمت مصرف در محيط رقابتي
 713. دانلود پایان نامه:برنامه ریزی توان راکتیو شبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت باربا استفاده از یک روش تکاملی
 714. پایان نامه بهبود عملکرد سیستم­های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون­های چندحاملی
 715. پایان نامه بررسی ساختار فرکتالی چندبانده به عنوان یک آنتن
 716. پایان نامه طراحی و شبیه سازی آنتن­ فرکتالی کوچک شده
 717. دانلود پایان نامه:محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با استفاده از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای همجوشی
 718. پایان نامه: تحلیل تداخلات الکترومغناطیسی در سیستم کامل محرک و موتور سنکرون آهنربای دائم بهمراه ارائه یک مدل جدید فرکانس بالای موتور سه فاز وسیستم محرک با کلیدزنی فضای برداری
 719. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر میدانی
 720. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل، مدلسازی و شبیه ­سازی مقیاس­پذیری در شبکه­های حسگر بدون­ سیم با معیار ظرفیت
 721. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:موتور القايي
 722. پایان نامه بیومکانیک: طراحی و تحلیل سیستم تثبیت جناغ سینه
 723. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ريزي شبکه هاي توزيع فعال با در نظر گرفتن چندين حالت بهره برداري از منابع توليد پراکنده
 724. دانلود پایان نامه:برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی به منظور کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع فشار ضعیف خانگی
 725. دانلود پایان نامه: کنترل برداري موتور القايي دوبل استاتور با استفاده از دو سنسور جريان
 726. دانلود پایان نامه: طراحي و شبيه سازي کنترل کننده پيش بين مبتني برمدل فازي -عصبي سيستم هاي غيرخطي چند متغيره با استفاده ازبهينه سازي گراديان کاهشي
 727. دانلود پایان نامه:بهنگامسازي ضرايب وزني آنتن هاي هوشمند با استفاده از تخمين زاويه ورود و جهت حرکت
 728. دانلود پایان نامه: کنترل زاویه خمش و ژنراتور توربین بادی با استفاده از کنترل کننده های مرتبه بالا وانتگرالی مود لغزشی
 729. پایان نامه ارشد : توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات