1. دانلود پایان نامه ارشد ارتباطات : سایت­های وخبرگزاریهای غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت
 2. دانلود پایان نامه ارشد ارتباطات :بررسی نقش و تأثیر فیس بوک بر تغییر ماهیت شیوه های انتشار اخبار و اطلاعات
 3. دانلود پایان نامه ارشد ارتباطات : بررسي میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد ارتباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
 4. پایان نامه ارتباطات : مقایسه تطبیقی میزان اعتماد مخاطبین نسبت به 2 شبکه خبر و (bbc) فارسی
 5. دانلود پایان نامه ارشد ارتباطات : تعیین موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
 6. پایان نامه توصیف و بررسی عوامل موثر بر اصول برنامه سازی خلاق در رادیو
 7. پايان نامه دكتراي جامعه شناسي بررسي جامعه شناختي توسعه تكنولوژي و صنعت نفت ايران
 8. پایان نامه دکتری رشته جامعه شناسی نظری – فرهنگی : درباره صورتبندی میدان تولید ادبی
 9. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي درباره تحول فرهنگي ايرانيان
 10. پایان نامه نقش آموزشهاي رسمي فني و حرفه‌اي در توسعه فعاليتهاي غيركشاورزی
 11. پايان‌نامه ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعي با عنوان “عوامل موثر بر استفاده رسانه‌اي زنان
 12. پایان نامه ارشد علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی :مردسالاری و خشونت خانوادگی
 13. پايان ‏نامه كارشناسي ارشد انسان‏شناسي درباره مناسك عزاداري
 14. پایان نامه جامعه شناسی :بررسي مقايسه ‏اي نابرابري اجتماعي در كردستان ايران و عراق
 15. پايان نامه ارشد در رشته پژوهش اجتماعي درباره تاثير حضور و قدرت زنان در محيط اجتماعي مردان
 16. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی با موضوع جامعه‌ پذيري سياسي و فرهنگ سياسي
 17. رشته جامعه شناسی : پایان نامه کارشناسی ارشد – ترجيحات ارزشي دانش‌آموزان
 18. رشته علوم اجتماعی – جامعه شناسی : پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد درباره بررسی تغییرات فرهنگی
 19. پایان نامه كارشناسي ارشد رشته جمعيت شناسي – بررسي جمعيت شناختي وضعيت مسكن در ايران
 20. رشته مردم شناسی : پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نوآوري‏هاي شغلي عشایر
 21. رشته مردم شناسی : پایان نامه ارشد درباره بررسي تغييرات فرهنگي خانواده
 22. پایان نامه گرایش توسعه روستایی ( رشته علوم اجتماعی) : توريسم در كهگيلويه و نقش آن در توسعه منطقه
 23. رشته علوم اجتماعی : پایان نامه با موضوع طبقه اجتماعي و سبك زندگي
 24. پایان نامه علوم اجتماعی – مقطع کارشناسی ارشد با موضوع : بررسي و مقايسة فعاليت‏هاي شغلي در ميان عشاير
 25. تبيين جامعه شناختي عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان
 26. رشته مطالعات زنان : پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: سقط جنين های ارادی و تجربه زيسته زنان
 27. پایان نامه مقطع ارشد علوم اجتماعی گرایش برنامه ريزي ورفاه اجتماعي درباره عدالت
 28. دانلود پایان نامه بررسي عوامل موثر بر نگرش مردم به عدالت
 29. گرایش انسان شناسی پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی : بررسي انسان شناختي بازنمود هويت آذربايجاني
 30. پایان نامه بررسي انسان شناختي بازنمود هويت آذربايجاني
 31. پایان نامه ارشد علوم اجتماعی: گرایش پژوهش علوم اجتماعی بررسي عوامل مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی
 32. گرایش جمعیت شناسی :پایان نامه مقطع ارشد علوم اجتماعی با موضوع مذهب و باروري
 33. گرایش مديريت توسعه : پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی درباره عملکرد دهیاری ها
 34. پایان نامه ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريهاي شهرستان بروجرد
 35. گرایش مدیریت توسعه :پایان نامه کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی درباره مدیریت پایدار مراتع
 36. پایان نامه تلفیق دانش بومی و نوین در مدیریت پایدار مراتع (مطالعۀ موردی شهرستان دماوند)
 37. گرایش انسان شناسی -پایان نامه ارشد علوم اجتماعی درباره تحول گفتمان ادبی
 38. پایان نامه تحول گفتمان ادبی دو نسل از داستان نویسان معاصر ایران با تاکید بر جنسیت نویسندگان
 39. پایان نامه های علوم اجتماعی – 140 پایان نامه جدید از دانشگاه تهران
 40. پایان نامه زیست جهان دانشجویان و روند عرفانی شدن در جوامع مدرن
 41. گرایش جمعیت شناسی رشته علوم اجتماعی – پایان نامه درباره آرزوهای شغلی دانش آموزان
 42. پایان نامه بررسی رابطه بین تمایل به مهاجرت از آبادان با رضایت از زندگی
 43. رشته علوم اجتماعی گرایش جمعیت : پایان نامه درباره محروميّت تحصيلیِ فرزندان
 44. پایان نامه مدیریت توسعه (علوم اجتماعی) درباره توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي
 45. پایان نامه علوم اجتماعی گرایش مدیریت توسعه درباره توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي
 46. رشته علوم اجتماعی : پایان نامه بررسی هویت قومی وملی کردها
 47. پایان نامه بررسی هویت قومی وملی کردها
 48. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی -بررسي انسان‏ شناختي استراتژي ‏هاي قدرت زنان كُرد
 49. پایان نامه مقطع ارشد علوم اجتماعی – استراتژي ‏هاي قدرت زنان كُرد
 50. پایان نامه ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی درباره خانواده های مبتلا به ایدز
 51. پایان نامه «بررسی آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی وی/ایدز بر خانواده های مبتلا به ایدز
 52. رساله (پایان نامه) كارشناسي ارشد دررشته جامعه شناسي توسعه روستايي با موضوع : مشاركت روستاييان درتوسعه كشاورزي
 53. پایان نامه ارشد : بررسی مشاركت روستاييان درتوسعه كشاورزي
 54. پایان نامه ارشد :بررسی نقش آموزشهای کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان
 55. پایان نامه سينماي ممنوعه در ايران پس از انقلاب(تحلیل محتوای فيلمهاي دوگانه و ممنوعه)
 56. پایان نامه علوم ارتباطات: انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم GEM TV توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال ها مطالعه موردی زنان شهر کامیاران
 57. پایان نامه علوم ارتباطات: بازنمايي ارزش‌هاي فرهنگي بيگانه در تبليغات محيطي شهر تهران
 58. پایان نامه علوم ارتباطات: بازنمایی همسر دوم در سینمای دهه 70 و 80 ایران
 59. پایان نامه علوم ارتباطات: بررسی وضعیت سواد رسانه¬ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه
 60. پایان نامه علوم ارتباطات: بررسی بازتاب هویت فرهنگی با توجه به نشانه های فرهنگی موجود در فیس بوک
 61. پایان نامه علوم ارتباطات: بررسي رابطه بین استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرایش ديني(مورد پژوهي دانشجويان دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران)
 62. پایان نامه علوم ارتباطات: بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی سمن هاي جوانان (سازمانهاي غير دولتي يا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی « اينترنت»(با تاكيد برسمن‌هاي زير نظر وزارت ورزش و جوانان در تهران)
 63. پایان نامه علوم ارتباطات: بررسی‌رابطةفضای‌مجازی‌ وعامگرایی‌کاربران‌اینترنت درسـازمـان‌اسـنـادوکـتـابـخـانه‌ملـی‌ایـران
 64. پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباطات: “هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه”
 65. پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباطات: نقش شبکه های تلویزیونی خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه هرات در باره شبکه های تلویزیونی آریانا، تمدن، سبا، تلویزیون یک و طلوع
 66. پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباطات: نقش شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران
 67. پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباطات: نقش روابط عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک در ایران تحلیل مقایسه‌ای دیدگاه‌های مدیران و کارشناسان
 68. پایان نامه ارشد ارتباطات: نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی
 69. پایان نامه ارشد ارتباطات: نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن
 70. پایان نامه ارشد ارتباطات: عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی سیمای ج.ا.ا
 71. پایان نامه ارشد ارتباطات: مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال 1392
 72. پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباطات: تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه های تهران
 73. پایان نامه ارشد ارتباطات: تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک
 74. رشته ارتباطات: پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392
 75. پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباطات: تأثیر استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل محور و رابطه آن با ميزان دينداري افراد(مطالعه موردی پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست کشور)
 76. پایان نامه ارشد ارتباطات: بررسي رابطه بین استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرایش ديني(مورد پژوهي دانشجويان دانشکده هنر‌هاي زیبا دانشگاه تهران)
 77. پایان نامه بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر
 78. پایان نامه بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان
 79. پایان نامه بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی شهر کرمان
 80. پایان نامه تحلیل علی فازی شیوه‌های حل ‌اختلاف بین دو حزب دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون
 81. پایان نامه بررسی ایده آل های باروری در بین زنان 49-15 ساله (مطالعه موردی: شهرستان مهر، استان فارس)
 82. پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول
 83. دانلود پایان نامه : بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 92-1391
 84. پایان نامه بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله-گذاری موالید در بین زنان 49-15 سالهدر ایران 1385 و افغانستان2010
 85. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز
 86. پایان نامه ارشذ: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اجتماعی ساکنین و شاغلین محله زنجان جنوبی تهران، در فرایند نوسازی بافت های فرسوده
 87. پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی: مطالعه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
 88. دانلود پایان نامه:بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان – مطالعه موردي زنان شهر شیراز
 89. پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی سرمایه اجتماعی درون – برون گروهی در فضای مجازی با تاکید بر دهمین انتخابات ریاست جمهوری
 90. پایان نامه : مطالعه مردم شناختی جذب جهانگرد با تکیه بر آئین های ویژه ایرانی نمونه موردي آئين نوروز در شهر شيراز
 91. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران
 92. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنانمطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه
 93. پایان نامه معاني ذهني کنشگران جنبش زنان ايران
 94. پایان نامه طراحي الگوي راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های ناجا
 95. پایان نامه احساس عدالت و رابطه آن با گرايش­هاي سياسي
 96. پایان نامه کارشناسی ارشد : عوامل جامعه­ شناختي مؤثر بر نظام اخلاقي نخبگان علمي
 97. پایان نامه بررسی سهم آگهی ­های مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامه­ های کشور
 98. پایان نامه روایتگری معلولیت در سینمای ایران
 99. پایان نامه بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون شهر قم
 100. پایان نامه تاثیر ویژگی های فردی و رفتاری همسر بر رضایت مندی زنان از زندگی مشترک
 101. پایان نامه رابطه سطح سواد رسانه‌اي و سواد سلامت دانشجويان در استفاده از اينترنت
 102. پایان نامه سیر تحول مفهوم توسعه در مطبوعات ایران
 103. پایان نامه بدن زنانه و زندگي روزمره
 104. پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس
 105. پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان(مطالعه موردی شهر شیراز)
 106. پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی زنان مورد مطالعه فرهنگیان زن منطقه 9 تهران
 107. دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)
 108. پایان نامه بررسی عوامل مهاجرت از شهرستان بیجار
 109. پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل اجتماعی – جمعیتی مؤثر بر تغییرات الگوی سني ازدواج در ایران 85-1375 مطالعه­ ی­ موردی فاصله­ ی سنی زوجین در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل
 110. پایان نامه بررسي كيفيت زندگي دختران ساكن در مركز قرنطينه بهزيستي
 111. پایان نامه عوامل اقتصادی، اجتماعی مرتبط با كيفيت زندگي
 112. پایان نامه بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی
 113. دانلود پایان نامه : تعیین کننده‌های باروری زیر حدّ جایگزین زنان کُرد مطالعه موردی زنان 49-15 ساله شهر سنندج
 114. پایان نامه بررسی تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر سبد مصرفی خانوار
 115. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه سطح کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن میان کودکان آزار دیده و کودکان عادی
 116. پایان نامه بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی
 117. پایان نامه نقش عوامل فرهنگی بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای تولید کشاورزی
 118. پایان نامه اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی
 119. پایان نامه رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های زندگی و سازگاری زناشویی فرزندان شاهد، جانباز
 120. دانلود پایان نامه : مقایسه تحولات سیاسی- اجتماعی مصر و تونس از سال های 91-90و علل بروز تحولات در این کشورها
 121. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه‌ بين‌نسلي عادات غذايي در ميان زنان شهر شيراز
 122. پایان نامه شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم
 123. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی برخی مفاهیم و نظریه های تبیین کننده فضای فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر؛ اهتمامی در جهت ارائه مفاهیمی نو
 124. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)
 125. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی«همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران «مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه 4»
 126. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بازنمایی اعتماد اجتماعیِ بین ­نسلی در سریال­های تلویزیونی: مطالعه موردی سریال ستایش
 127. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی آثار انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات
 128. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان)
 129. پایان نامه بررسي تطبيقي ارزش­هاي دموكراتيك بين­ نسلي در شهر ساری
 130. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران در سال 91
 131. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي جامعه­ شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان
 132. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی
 133. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل اجتماعي – جمعيتي و اقتصادي موثر برسلامت سالمندان در شهرستان خرم آباد
 134. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد خوانشِ گفتمان ناسیونالیستی در آذربایجان ایران از منظر انتقادی
 135. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محله بر روی سلامت اجتماعی ساکنین
 136. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:روابط خانوادگی از منظر قرآن کریم -مورد مطالعه تفسیر المیزان-
 137. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار شهر زنجان
 138. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه ­های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده ­های تهرانی
 139. دانلود پایان نامه:سینمای انتقادی دهه 1350 و عوامل تاریخی اجتماعی موثر بر شکل گیری آن
 140. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت
 141. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران
 142. دانلود پایان نامه:فرصت‌هاي ساختاري در فضاي سايبر و تاثير آن بر جنبش هاي اجتماعي
 143. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نگرش و نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات
 144. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و مطالعه تطبیقی چالش ها و عوامل تأثیر گذار بر روی میزان گرایش شهروندان به استفاده از دوچرخه در شهر اصفهان در قیاس با شهر آمستردام
 145. پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با نگرش زنان
 146. پایان نامه ارزیابی تاثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستای کندلوس و منطقه پیرامون
 147. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري
 148. پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دین
 149. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بازنمایی زن در آثار سینمایی داریوش مهرجویی
 150. پایان نامه بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار
 151. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی زمینه‌های اجتماعی پیدایش بابیه در ایران شیعی
 152. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نسبت سنت با مدرنیته ایرانی بررسی تطبیقی آرا دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی
 153. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی
 154. پایان نامه بررسی وضعیت تعادل اجتماعی در ایران امروز
 155. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جستجوی تجربه مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران
 156. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 157. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مقایسه‌ ای الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آنها
 158. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد سطح كيفيت زندگي مادران داراي فرزند توانخواه و عوامل مؤثر آن
 159. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر
 160. پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه عوامل مرتبط در عود بیماری اعتیاد نزد بیمارانی که سؤمصرف مواد داشته اند و افراد معتادی که عود نداشته اند
 161. دانلود پایان نامه:بررسی انگیزه های مهاجرت روستائیان به شهر و علل ماندگاری انها
 162. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان
 163. دانلود پایان نامه:بررسی ویژگی های مشاغل غیررسمی شهرستان زابل
 164. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتار بازیافت (مطالعه موردی: شهر مریوان)
 165. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در سال 1393»
 166. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال در سال 1392
 167. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی کارکردها و پیامدهای پیامک در میان جـوانان
 168. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مشارکت اهل سنت منطقه جنوب غرب هرمزگان درامرصدقه دادن (مطالعه موردی، شهرستانهای بستک وبندرلنگه )درسال1391
 169. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر ایلام)
 170. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان وعوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی از بزرگراه­های اطلاعاتی با تاكيد بر نقش اينترنت
 171. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس
 172. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهرهای بومهن و پردیس سال 1392
 173. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثير گروه­هاي مرجع بر سبك پوشش جوانان (مطالعه موردي: دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه سنگر)
 174. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین تاریخی- انتقادی اندیشه های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در چارچوب مکتب فرانکفورت با تکیه بر ابعاد نفوذ و تاثیر گذاری آنها بر علم ارتباطات
 175. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب
 176. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل محتواي هویت اجتماعی زن با تأکید بر هویت دینی در سینمای دهه هشتاد ایران
 177. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل هم­آیندی (کانجانکچرال) مطالعات فرهنگی در ایران
 178. دانلود پایان نامه : بررسي عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده
 179. پایان نامه بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان
 180. دانلود رساله دکتری: شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه ­شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده
 181. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان پدافند غیر عامل و رسانه
 182. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره 2 تهران )
 183. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد كاركردهاي اجتماعي دين از ديدگاه علامه طباطبايي و دوركيم
 184. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مصرف رسانه ای و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)
 185. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مقايسه روحيه مداراي ديني در مدرسه طلاب خارجي (مدرسه بين‌الملي امام خميني(ره) و مدرسه بين الملي المهدي(عج))
 186. پایان نامه کارشناسی ارشد نقش برنامه های پزشکی شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء آگاهی های بهداشتی و پزشکی ساکنان منطقه 13 تهران در سال 1391
 187. پایان نامه بررسی جامعه شناختی جهت گيری های دينی دانشجويان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان
 188. دانلود پایان نامه : بررسي رابطه احساس بي هنجاري -آنومی- با امکان کنش ارتباطي
 189. دانلود پایان نامه : تحلیل فضایی آمار تصادفات و سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات(درون و برون شهری) شهرستان های ایران در دوره 1389-1385
 190. پایان نماه ارشد: دلالت های معنایی در فیلم های سینمایی ، تحلیل نشانه شناسی عناصر ارتباطی فیلم ” جدایی نادر از سیمین “
 191. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد سطح، روند و عوامل مؤثر بر طلاق در ایران
 192. دانلود پایان نامه : عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی
 193. پایان نامه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)
 194. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال 1392
 195. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي عوامل اجتماعي- رواني مؤثّر بر ميزان مصرف خودسرانه‏ِ ي دارو در بين شهروندان 18 تا 55 سال شهر ياسوج
 196. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران
 197. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات اجتماعی
 198. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی
 199. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بازنمایی اعتماد اجتماعی بین نسلی در سریال های تلویزیونی
 200. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه متقابل جهان نگری محمود دولت آبادی و متن داستان «جای خالی سلوچ»
 201. پایان نامه اینترنت ونقش آن در شکل گیری جنبش های اجتماعی مورد پژوهی -مصر – تونس
 202. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مشارکت اهل سنت منطقه جنوب غرب هرمزگان در امر صدقه دادن
 203. پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین سطح فساد و بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب
 204. پایان نامه : بررسی مقایسه ای تحلیل گفتانی سیاست خارجی اوبامای نامزد ریاست جمهوری و اوبامای رییس جمهور در قبال خاورمیانه
 205. پایان نامه تأثیر مشارکت زنان و شناسايي موانع توسعه
 206. پایان نامه بررسی انگیزه های مهاجرت روستائیان به شهر و علل ماندگاری انها
 207. پایان نامه تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی
 208. پایان نامه مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (49 – 15 ساله ) در شهر شیراز
 209. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه روشی برای کشف و انتخاب سرویس های وب در محیط های محاسبات فراگیر بر روی گوشی های هوشمند
 210. پایان نامه ارشد :پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402
 211. پاین نامه ارشد :مطالعه رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و بهزیستی اجتماعی زنان شهر شیراز
 212. پایان نامه ارشد : تأثیراستفاده از اینترنت بر سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 213. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مشکلات جامعه متمدن امروزی و فشارهای زندگی ناشی از آن
 214. پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه روشی برای کشف و انتخاب سرویس های وب در محیط های محاسبات فراگیر بر روی گوشی های هوشمند
 215. پایان نامه مطالعه رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و بهزیستی اجتماعی زنان شهر شیراز
 216. پایان نامه کارشناسی ارشد ررسي عوامل اجتماعي و رواني مؤثر بر ميزان مصرف خودسرانه دارو در بين شهروندان 18 تا 55 سال یاسوج
 217. دانلود پایان نامه : سياستگذاري و مديريت پوشش در جمهوري اسلامي ايران از سال 1368 تا 1388
 218. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی زمینه‌های اجتماعی پیدایش بابیه
 219. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی طنز سیاسی دهه 40
 220. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پایبندی زنان به هويت فرهنگي (مطالعه موردی زنان 15 تا 49 سال شهر تهران)
 221. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و اعتماد کارکنان به رهبر در اداره
 222. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تامین اجتماعی
 223. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي رابطه بين هوش هيجاني با تعهد سازماني و رضايت ¬شغلي كاركنان استانداري
 224. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون
 225. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی
 226. جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران
 227. دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسي پديده فمنيسم و تحليل محتواي نشريات پيام زن و زنان در اين مورد از سال 70 تا 78
 228. پایان نامه ماهیت تراژدی،اسطوره و درام اساطیری،تراژدی کلاسیک و تراژدی مدرن ونقشه داستانی و شخصیت
 229. دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی اهمیت اسطوره سازی دینی برای کودکان در رسانه ها؛از دیـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه ای
 230. پایان نامه شناسایی ویژگی های گل ومرغ درحوزه نگارگری اسلامی به عنوان هنرمستقل وهم هنری که کاربرددارد
 231. دانلود پایان نامه علوم اجتماعی : آینده‌نگاری تحولات رسانه دینی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی رسانه منبر
 232. دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی
 233. پایان نامه ارشد : بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان
 234. پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری
 235. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی : بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما(تحلیل محتوای سریال های تلویزیون)
 236. پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 237. پایان نامه ارشد : بررسي تاثیر میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسی
 238. پایان نامه علوم اجتماعی : بررسی تطبیقی مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم با مفهوم انتقال در اندیشه هارولد لاسول، کلود شنون و وارن ویوور
 239. دانلود پایان نامه علوم اجتماعی : بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال (یک مطالعه کیفی)
 240. پایان نامه ارشد : بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر
 241. پایان نامه بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی (مطالعه موردی جوانان شهر خلخال)
 242. دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسي جايگاه عقلانيت ارتباطي در گسترش حوزه عمومي از ديد گاه نظريه پردازان مدرن ارتباطات
 243. پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران)
 244. دانلود پایان نامه علوم اجتماعی : بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان .مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت)
 245. پایان نامه بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و هويت ديني كاربران
 246. دانلود پایان نامه علوم اجتماعی : بررسي رابطه بین استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرایش ديني (مورد پژوهي: دانشجويان دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران)
 247. دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی رابطه سبک هاي دلبستگی والدین با پرخاشگري و رشد اجتماعی کودکان 7تا 11 سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 1393
 248. پایان نامه بررسي رابطه سواد رسانه اي با سبك زندگي(مورد مطالعه): نوجوانان 15 تا 18 ساله دبيرستاني منطقه شش تهران
 249. پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی مورد مطالعه: کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره)
 250. دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی رابطه‌ی عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی
 251. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی : بررسي سیره تبلیغی و مخاطب شناسی امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامی
 252. پایان نامه علوم اجتماعی : بررسی شرایط اجتماعی ،عاطفی کودکان مهد کودکی و غیرمهد کودکی در شهراردبیل
 253. دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی کیفی تطبیقی اخبار 20:30 سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت¬دقیقه بی¬بی¬سی فارسی
 254. پایان نامه ارشد : بررسی گرایش نسبت به مصرف تنباکو و عوامل موثر برآن
 255. دانلود پایان نامه علوم اجتماعی : بررسی مردم شناختی خانواده های چند همسری قوم بلوچ درشهرستان خاش
 256. پایان نامه بررسی مقایسه ای مولفه های فرهنگی واجتماعی اخبار شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه ماهواره ای من و تو (1)
 257. پایان نامه بررسي میزان اعتبار اخبار ساعت 21 سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات
 258. دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان
 259. دانلود پایان نامه : بررسي ميزان خاص‌گرايي در بين شهروندان شهر اردبيل و عوامل مرتبط با آن
 260. دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز
 261. پایان نامه علوم اجتماعی : بررسی میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک دربین طبقه متوسط جدید و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه : استادان دانشگاه و دبیران دبیرستانهای شهر همدان )
 262. پایان نامه بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی
 263. دانلود پایان نامه : بررسي نقش جشنواره هاي موضوعي تئاتر در تغيير نگرش نويسندگان و كارگردانان هنرهاي نمايشي تهران
 264. دانلود پایان نامه : موضوع:بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی
 265. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال
 266. پایان نامه بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک با مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه تهران
 267. دانلود پایان نامه : تأثیر استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل محور و رابطه آن با ميزان دينداري افراد
 268. دانلود پایان نامه : اهميت رسانه ها در دنياي امروز
 269. پایان نامه تحلیل محتوای وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و جمعیت شناختی
 270. دانلود پایان نامه : تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال
 271. دانلود پایان نامه : تحليل و بررسي ديدگاه‌هاي جامعه شناسي در کشف المحجوب
 272. دانلود پایان نامه : تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
 273. پایان نامه تعزيه و نقش آن در تبليغ وارتباطات دينی مردم ايران
 274. پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور
 275. پایان نامه رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست
 276. پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران
 277. دانلود پایان نامه : شناخت میزان نقش عوامل درون¬سازمانی اتاق خبر بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون
 278. دانلود پابان نامه ارشد : شناخت و مشخص ساختن ميزان بازنمايي عناصر و مولفه‌هاي هويت ملي
 279. دانلود پایان نامه : علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی
 280. دانلود پایان نامه : عناصر و مولفه هاي اصلي قدرت يك كشور
 281. پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی
 282. پایان نامه تحليل دريافت پيام هاي آشكار و نهفته در انيميشن هاي والت ديزني
 283. پایان نامه ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان
 284. دانلود پایان نامه : مطالعه­ ی­ مسائل جهان اسلام و بررسی آنها
 285. دانلود پایان نامه : مشکلات فرهنگي زندگي خوابگاهي دانشجويان پسر
 286. پایان نامه مطالعه مردم شناختی تاریخچه و اعتقادات ایل کاکاوند قزوین
 287. پایان نامه مطالعه مردم­شناختی کاربرد داروهای گیاهی در درمان
 288. دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري از ديدگاه سردبيران مطبوعات و سايت هاي خبري و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري تهران
 289. پایان نامه علوم اجتماعی : نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردمی درطرح اکرام ایتام کمیته امداد خمینی (ره) در بین شهروندان تهرانی
 290. پایان نامه ارشد : نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري (ECRM) در بانك تجارت
 291. پایان نامه پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402
 292. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي پژوهش‌ها و مطالعاتي است که در زمينه کيفيت زندگي کاري و تعهد سازماني
 293. دانلود پایان نامه : مقایسه تحولات سیاسی- اجتماعی مصر و تونس از سال های 91-90
 294. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان
 295. پایان نامه ارشد : بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی
 296. پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری فنیل کتونوری و پیامدهای اجتماعی آن بر خانواده بیماران
 297. پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل جامعه شناختی موثر بر ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده در مشهد
 298. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه رابطه بین عوامل اجتماعی فرهنگی و بهزیستی اجتماعی زنان شهر شیراز
 299. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه‌ تحول در پای‌بندی دینی دانشجویان دانشگاه خوارزمی بر اساس تحلیل روایت
 300. پایان نامه کارشناسی ارشد نقش اینترنت بر انزوای اجتماعی در میان دانشجویان دانشگا ه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 301. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اساطیری ایزدان آتش در دین‌های هندوایرانی
 302. دانلود پایان نامه :تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ«یه حبه قند»اثرِ رضا میرکریمی
 303. پایان نامه اثربخشی مقررات طرح های تفصیلیبر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان
 304. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌راه سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه شهر همدان
 305. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی
 306. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تطبيقي ارزش­هاي دموكراتيك بين ­نسلي در شهر ساری
 307. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي جامعه ­شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي همدان
 308. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل اجتماعي و جمعيتي و اقتصادي موثر برسلامت سالمندان در شهرستان خرم آباد
 309. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد احساس امنیت و رابطه آن با مشارکت سیاسی دانشجویان
 310. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان
 311. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی جامعه شناختی ساختار و کارکرد حکومت و سیاست در نهج البلاغه
 312. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر گرایش دانشجویان به پژوهش
 313. دانلود پایان نامه : بررسي عوامل رواني- اجتماعي موثر بر استراتژي هاي مقابله اي بيماران ام اس
 314. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مؤثر بر تخریب گرایی(وندالیسم)در بین نوجوانان
 315. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش رسانه های الکترونيکی در جذب گردشگران داخلی
 316. پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین جامعه شناختی رابطه ی بین سبک زندگی و مدیریت بدن در میان زنان
 317. پایان نامه کارشناسی ارشد تجربه محلی درعرصه جهانی شدن نگرش دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی نسبت به پدیده ی جهانی شدن
 318. دانلود پایان نامه: تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران
 319. پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ورسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392
 320. پایان نامه کارشناسی ارشد شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه ¬شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده
 321. دانلود پایان نامه: جنسيت و شهروندي در تهران مطالعه¬ي جامعه¬شناختي تفاوت¬هاي جنسيتي در حق به شهر
 322. پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری فنیل کتونوری93(PKU) و پیامدهای اجتماعی آن بر خانواده بیماران
 323. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه جامعه شناختی خوانش رمان های جدی و عامه پسند بر مبنای نظریه هوش داستانی در بین خوانندگان
 324. دانلود پایان نامه : مطالعه¬ي كيفي ابعاد سيطره ي جنسيت بر زندگي تبديل خواهان جنسي
 325. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علل توسعه¬نيافتگي مناطق روستايي
 326. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی شهر کرمان
 327. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس
 328. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن
 329. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان و عوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی از بزرگراه­ های اطلاعاتی با تاكيد بر نقش اينترنت
 330. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب علمی میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان
 331. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی همیاری های اقتصادی و خانوادگی در تهران
 332. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثير گروه ­هاي مرجع بر سبك پوشش جوانان
 333. پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین تاریخی و انتقادی اندیشه های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در چارچوب مکتب فرانکفورت
 334. پایان نامه کارشناسی ارشد تحليل محتواي هويت اجتماعي زن با تأکيد بر هويت ديني در سينماي دهه هشتاد ايران
 335. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل هم ­آیندی مطالعات فرهنگی در ایران
 336. پایان نامه کارشناسی ارشد جنسيت و شهروندي در تهران و مطالعه­ جامعه ­شناختي تفاوت­هاي جنسيتي در حق به شهر
 337. پایان نامه دکتری: شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري و تحليل جامعه ­شناختي نظريه شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده
 338. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شهر نایین
 339. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک
 340. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مصرف رسانه ای و اعتماد اجتماعی
 341. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مقايسه روحيه مداراي ديني در مدرسه طلاب خارجي
 342. پایان نامه کارشناسی ارشد نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی
 343. پایان نامه کارشناسی ارشد نقش برنامه های پزشکی شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء آگاهی های بهداشتی و پزشکی
 344. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی
 345. پایان نامه بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان
 346. دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد بررسی جامعه شناختی ساختار و کارکرد حکومت و سیاست در نهج البلاغه
 347. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر گرایش دانشجویان به پژوهش
 348. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي عوامل رواني- اجتماعي موثر بر استراتژي­هاي مقابله­اي بيماران ام­اس شهر همدان
 349. پایان نامه بررسی نقش رسانه های الکترونيکی در جذب گردشگران داخلی
 350. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین جامعه­ شناختی رابطه­ ی بین سبک ­زندگی و مدیریت بدن در میان زنان شهر سنندج
 351. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران
 352. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه جامعه شناختی خوانش رمان های جدی و عامه پسند بر مبنای نظریه هوش داستانی
 353. پایان نامه مطالعه­ ي كيفي ابعاد سيطره ­ي جنسيت بر زندگي تبديل­ خواهان جنسي
 354. دانلود پایان نامه:بررسی چگونگی حضور موثّر روحانیت در رسانه ملّی
 355. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه­ های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده­ های تهرانی
 356. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي قالب‌هاي موفق برنامه‌سازي در انتقال مفاهيم اخلاقي دين در برنامه‌ها ي کودک دو شبكه كودك ست 7 پارس مسيحي و برنامه‌ها ي كودك شبكه قرآن
 357. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی(مطالعه موردی سریال مادرانه)
 358. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ميزان همخواني سريال «مدار صفر درجه» با ارزش‌هاي اخلاقي اسلام
 359. دانلود پایان نامه:بررسی مولفه‌های دینی در الگوی فیلم انیمیشن نوجوانان با تأکید بر نقد دو اثر مهم پویانمایی هالیوود
 360. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عواملی که در زبان فارسی موجب خنده دارشدن جُک ها می شوند
 361. پایان نامه بازنمایی انگاره‌های هویتی در فیلم‌های بهمن قبادی
 362. پایان نامه بررسی بسته بندی های سلولزی ژاپن طی سه دهه اخیر
 363. پایان نامه بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏الملل
 364. پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی
 365. پایان نامه تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک
 366. دانلود رساله دکتری :دیپلماسی شهروندی و سیاست خارجی در عصر اطلاعات مطالعه موردی گستره فعالیت دیپلماتیک شهروندان تهرانی در فضای مجازی
 367. دانلود پایان نامه:فرهنگ فقر يا فقر فرهنگی- با نگاهی به چهره فقر در چند محله فقيرنشين در تهران
 368. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش سازمان های مردم نهاد با مدیریت جرائم (شهر کرمانشاه)
 369. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی وضع موجود و وضع مطلوب سرمایه اجتماعی با رویکرد تقویت آن در گروه شرکت های همکاران سیستم
 370. دانلود پایان نامه:بررسی نقش گروه های داوطلبانه بر سرمایه اجتماعی در طول 8 سال جنگ ایران و عراق
 371. دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان
 372. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد طبقه اجتماعی و الگوهای مصرف جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته پژوهشگری اجتماعی
 373. پایان نامه ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌راه سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه شهر همدان
 374. پایان نامه بررسی تأثیر کاربری تجاری بر جریان ترافیک شهری (نمونه موردی: خیابان طالقانی شهر بجنورد)
 375. بررسی حافظه جمعی شهر تهران-پایان نامه ارشد مطالعات فرهنگی
 376. پایان نامه بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار
 377. پایان نامه ارشد با موضوع شناخت عوامل اساسي و موثر بر رضايت‌مندي شغلي كاركنان