1. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي
 2. دانلود پایان نامه کشاورزی : ارزیابی روابط تجربی برآورد ارتفاع رواناب در حوزه آبخیز بختگان
 3. دانلود پروژه ارشد کشاورزی : تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت(Zea mays L.) در شرایط تنش خشکی
 4. پایان نامه کشاورزی گرایش زراعت : اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم
 5. دانلود پایان نامه کشاورزی : تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و نمو گل جعفری آفریقایی
 6. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی: پهنه‌بندی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل ICONA
 7. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : تخمين ارزش اقتصادي آب كشاورزي با استفاده از مدل الگوي كشت بهينه اقتصاد كشاورزي
 8. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد لوبیا
 9. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی :ارزیابی تاثیر سیستم‌های کودی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام نخود در کشت پاییزه
 10. دانلود پایان نامه کشاورزی : بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت مرتعداران در طرح‌هاي مرتعداري
 11. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم کننده رشد گیاهی IBA
 12. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم
 13. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی :تأثیر مدیریت بهینه سيستم‌هاي كودي شيميايي و بيولوژيك
 14. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : مدیریت تقاضای آب از طریق برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید چغندرقند
 15. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : اثر تیمارکردن بذر و سطوح مختلف کود ازته بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت
 16. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک
 17. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی :اثرات تاريخ كاشت و محلول پاشی پتاسیم
 18. دانلود پایان نامه کشاورزی: ایجاد طرح الگو استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای استاندارد ISO22000:2005
 19. پایان نامه کشاورزی اصلاح نباتات : تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری بلاست در ارقام برنج بروش دیالل
 20. دانلود پایان نامه کشاورزی : بررسی اثرات تاریخ کاشت وتنش کم آبی بر روی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک
 21. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : کارایی ترکیبات مختلف در کنترل آلترناریوز سیب زمینی
 22. دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : بررسی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا
 23. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی اثر ضد قارچی اسانس تعدادی از گياهان دارويي بر قارچ رایزوکتونیا سولانی
 24. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : مطالعه اثر باکتری­های محرک رشد گیاهی بر ریشه زایی و سازگاری گیاه پپرومیا
 25. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی :ارزيابي مقاومت نسبي لاين ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ
 26. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : شناسایی عوامل باکتریایی بلایت گردو و تعیین تنوع آن در استان لرستان
 27. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی
 28. دانلود پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم
 29. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم
 30. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی :شناسايي قارچ‌هاي تيره Erysiphaceae
 31. دانلود پایان نامه کشاورزی – صنایع غذایی :بررسی تاثیر فرایندهای مقدماتی، روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده
 32. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی های آناستوموزی و تنوع ژنتیکی جدایه های R. solani
 33. پایان نامه کشاورزی : بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات کیفی سه اکوتیپ گیاه دارویی انیسون
 34. دانلود پایان نامه کشاورزی : مطالعه میزان آفلاتوکسین M1 شیر گاو و گاومیش در شهرستان شوش
 35. دانلود پایان نامه کشاورزی : بررسی اثر ضد­قارچی برخی از اسانس­های گیاهی بر قارچ آسپرژیلوس­فلاووس
 36. دانلود پایان نامه ارشد حقوق : ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی
 37. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : تاثير قارچ ميكوريزا بر روي بعضي از خصوصيات رشدي، بيولوژيكي و تغذيه ایي گياه
 38. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته کشاورزی :شناسایی گونه های غالب قارچ های میکوریز آربوسکولار
 39. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی وضعیت آلودگی باغات پسته به نماتد مولد غده ریشه
 40. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی ارقام و لاین های امید بخش کاهو نسبت به سفیدک داخلی
 41. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی عوامل پوسیدگی سیب زمینی درانبارهای دامغان
 42. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی
 43. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی اپیدمیولوژی بیماری مومیایی درختان میوه هسته دار
 44. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری
 45. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی: بهینه سازی فرآیند خشک کردن جعفری و نعناع
 46. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي – رئولوژيكي و حسي شكلات پروبيوتيك
 47. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی :جداسازی ، شناسایی مولکولی و بررسی خواص آنتی باکتریال پنی سیلیومهای خاکهای زراعی
 48. دانلود پایان نامه کشاورزی : اثر آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدار سازی روغن آفتابگردان
 49. دانلود پایان نامه کارشناشی ارشد رشته کشاورزی : زیست سنجی حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم
 50. پایان نامه کشاورزی : بررسی تاثیر غلظت های مختلف هورمون IBA
 51. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : اثر ﻣﻳﻜﺮﻭﺍﻧﻜﭘﺴﻮﻟﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺑﻘﺎﻯ ﺑﺎﻛﺘﺮﻯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻰ ﺑﻮﻣﻰ
 52. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : ارزیابی مقاومت نسبی ژنوتیپ های آفتابگردان نسبت به قارچ
 53. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : جداسازی و شناسایی سروتیپ های سالمونلاهای جدا شده از تخم مرغ های بومی
 54. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی گرایش تکنولوژی مواد غذایی:بررسی تاثیر حلالهای مختلف بر استخراج تركيبات فنوليك از گياه زولنگ
 55. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی دو روش استخراج بر اسانس و ترکیبات شیمیایی دو گونه بومادران
 56. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی درصد آلودگی پسته های آب خندان به قارچ Aspergillus flavus
 57. پایان نامه مهندسی کشاورزی : بررسی تاثیر پوشش‌های خوراکی پکتین و کیتوزان
 58. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی : بررسی محیط کشت کروم آگار اصلاح شده
 59. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی : بررسی میزان ضایعات عمده محصولات باغی استان البرز
 60. پایان نامه کشاورزی : بررسی میدانی باقیمانده آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل، جنتامایسین
 61. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی چیتوزان بر سه رقم مختلف گیاه کرچک
 62. پایان نامه ارشد کشاورزی : تعیین ترادف اپرون ار. ان. ای ریبوزومی و آنالیز فیلوژنتیکی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری تورم جوانه بادنجان
 63. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی تنوع بیماریزایی جدایه‌های قارچ Fusarium verticillioides
 64. پایان نامه کشاورزی : بيماري لكه موجي سيب زميني
 65. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی امکان جایگزینی آرد دانه نخود و عدس در فرمولاسیون همبرگر
 66. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : اثرتیمارهای پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه
 67. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی : بررسی تغییرات رنگ رب گوجه فرنگی
 68. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی تیمارهای نوع روغن و هیدروکلوئید بر کاهش جذب روغن در سیب زمینی
 69. پایان نامه ارشد کشاورزی : اثر کلرید سدیم و سلنیوم بر روی گیاه کلزا
 70. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : تأثیر گیاه پونه (Mentha logfolia) بر خصوصیات شیمیایی سوسیس
 71. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی اثر عصاره پونه کوهی بر خواص فیزیکوشیمیایی فیلم نشاسته کاساوا
 72. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : توليد پنیر سیاهدانه و بررسی ویژگیهای فیزیکو شیمیایی
 73. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی: بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی میوه ازگیل
 74. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسي ميزان مقاومت ارقام مختلف جو از طريق پارامتر نشت يوني
 75. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : مطالعه­ ي بعضي صفات زراعي و فيزيولوژيك و واكنش ارقام گلرنگ تحت شرايط تنش خشكي
 76. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسایشی روغن خرفه
 77. پایان نانه ارشد رشته کشاورزی :بررسی اثر عصاره آویشن برخواص فیزیکوشیمیایی فیلم خوراکی نشاسته ساگو
 78. پایان نامه کشاورزی : اثر آنتی اکسیدانی عصاره ازگیل در پایدار سازی روغن آفتابگردان طی شرایط
 79. پایان نامه ارشد کشاورزی در مورد محصولات جالیزی
 80. پایان نامه ارشد کشاورزی در مورد تریتیکاله
 81. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : اثر اسید جیبرلیک، حلقه­ برداری، برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری
 82. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز روی خواص حسی و شیمیایی ماست
 83. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی با موضوع پسته یا طلای سبز
 84. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکردگلرنگ
 85. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : فرمولاسیون و تولید کیک بدون گلوتن با جایگزینی آرد گندم
 86. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی :توليد موتاسيون در گياه نعناع فلفلی با استفاده از موتاژن EMS
 87. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی میزان تحمل ارقام و لاین های خالص سویا به بیماری پوسیدگی
 88. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : اثر دماهاي انجماد و دوام آن بر درصد جوانه زني گرده
 89. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : القاء موتاسيون نقطه‌ای با استفاده از EMS در گياه بادرنجبويه Melissa officinalis
 90. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی : اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز
 91. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی اثر باکتریهای حامل آنزیم ACC- deaminase
 92. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر روی جوانه زنی و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ
 93. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسي اثرات انواع مختلف اسيد هيوميك بر خصوصيات كمي و كيفي پسته
 94. پایان نامه کشاورزی : بررسی اثرات اسانس نعناع کوهی بر خصوصیات ماست
 95. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی اثر غلظت های مختلف متانول بر شاخص های فیزیولوژیکی
 96. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها
 97. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان
 98. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی اثر کادمیوم بر رفتار کروموزوم در تقسیم میتوز
 99. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر
 100. دانلود پایان نامه کشاورزی : تهیه پروتکل ریز ازدیادی و تولید نیمه انبوه دو پایه پا کوتاه کننده گلابی OH×F40 و FOX­11
 101. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : ارزیابی میزان تحمل ارقام کنجد به قارچ Macrophomina phaseolina
 102. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسي پاسخ پايه‌هاي مختلف مركبات به كود آلي توليدي صنايع چوب
 103. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : تاثیر گیاه آویشن بر خصوصیات شیمیایی سوسیس در طول دوره انبارداری
 104. پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی مواد اصلاح كننده خاك
 105. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به استرپتوکوکوس
 106. پایان نامه ارشد کشاورزی : مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به استرپتوکوکوس ترموفیلوس در دوغ بدون چربی
 107. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسي اثر سطوح مختلف ازت و فواصل كاشت بر صفات مورفولوژیک، زیره سبز
 108. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی :بررسی اثر جایگزینی شهد عسلی خرما بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بستنی کم چرب فیبردار
 109. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی اثر کود نانوپتاس بر خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم نرگسTazetta وJanquilla
 110. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : اثر تنش خشکی و تراکم بوته دو توده محلی سیر
 111. پایان نامه کشاورزی : استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی
 112. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی اثرات کود ازته و فسفاته بر رشد و عملکرد گیاه دارویی روناس
 113. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسي اثر كاربرد عنصر روي، بور و پوترسين بر انبارماني شليل رقم كيوتا
 114. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی اثر عصاره زنیان بر خواص فیزیکوشیمیایی فیلم خوراکی نشاسته ساگو
 115. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی الگوی بیان ژنی آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز
 116. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : تأثیر ریزمغذی­ها بر عملکرد اسانس سه گونه اکالیپتوس در منطقه سمنان
 117. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : ایجاد طرح الگو استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
 118. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : تأثير تنش خشکی و هگزاکونازول بر خصوصيات رشدی گیاه ختمی خبازی
 119. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : اثر غلظت های مختلف هورمون براسینواستروئید روی پنج ژنوتیپ پسته
 120. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسي تغييرات اسانس حاصل از گياه به­ ليمو
 121. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : مطالعه همبستگی عناصر غذایی مهم خاک با میزان جمعیت
 122. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی اثر قارچ میکوریزا و محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین
 123. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسي صفات کمي وکيفي ژنوتيپ هاي مختلف انتخابي کلکسيون تلقيح کنندگان پسته
 124. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی اثر بخشی اسانس برخی از گیاهان دارویی بر روی کنترل قارچ
 125. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی کارایی موثرترین تیمارهای قارچ Talaromyces flavus
 126. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : مقایسه صفات زراعی ارقام طارم محلی، حسنی و عنبربو
 127. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای Agropyon elangatum
 128. پایان نامه کارشناسی ارشد خاک شناسی : تاثير قارچ مايكوريزا بر تحمل انگور به تنش شوري
 129. پایان نامه ارشد کشاورزی با موضوع گندم
 130. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : تأثیر پوشش صمغ کاراگینان و بالنگو همراه با آبگیری اسمزی
 131. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : کارایی ترکیبات مختلف در کنترل آلترناریوز سیب زمینی
 132. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا
 133. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی اثر ضد قارچی اسانس تعدادی از گياهان دارويي بر قارچ رایزوکتونیا
 134. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : مطالعه اثر باکتری­های محرک رشد گیاهی بر ریشه زایی
 135. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی : اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی
 136. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی : تأثیر سطوح مختلف ویتامین C بر میزان جمعیت، تخم‌گذاری ملکه زنبور عسل
 137. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی : اثر استفاده از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی
 138. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام : بررسی اثر سطوح مختلف ال- کارنیتین ، متیونین و لیزین
 139. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی : تأثیر سطوح مختلف دو نوع تفاله زیتون با و بدون مکمل آنزیمی
 140. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی با موضوع : اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌زمینی
 141. پایان نامه مدیریت کشاورزی : تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران
 142. پایان نامه کارشناسی ارشد باغبانی : تعیین بهترین زمان برداشت دو رقم زیتون روغنی با توجه به خصوصیات کیفی آن ها
 143. پایان نامه کشاورزی : سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت
 144. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی: مقايسه اثرات پري‌بيوتيك اولئوبیوتيک و پروبیوتیک باکتوسل
 145. پایان نامه ارشد کشاوزی : اثر برخی ترکیبات بازدارنده‌ی قهوه‌ای شدن آنزیمی در حفظ کیفیت و افزایش عمر انباری میوه‌ی ازگیل ژاپنی
 146. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی : اثر تاریخ کاشت و استفاده از مالچ بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا در گیلان
 147. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی : بررسی امکان استفاده از مایع مدفوع بجای مایع شکمبه
 148. پایان نامه ارشد کشاورزی: بررسی سمیت تنفسی اسانس برگ درخت نارنج و برگ درخت اکالیپتوس روی سوسک کشیش و شپشه‏ آرد و شپشه‏ دندانه ‏دار
 149. پایان نامه ارشد کشاورزی: بررسی فرایند هضم نشاسته هاي طبیعی و اصلاح شده گندم درسیستم مدل و مدلسازی رهایش گلوکز با استفاده از منطق فازی
 150. "پایان نامه" کشاورزی: شناسایی ارقامی از اسفناج که از نظر میزان اسید اگزالیک مطلوب هستند
 151. "پایان نامه" کشاورزی: تأثير روش‏هاي خاك‏ورزي، پیش‎کاشت لوبیا و الگوی کاشت بر میزان عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه‏ ای
 152. پایان نامه ارشد کشاورزی: بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن و روی و منگنز
 153. "پایان نامه" کشاورزی: مروری بر تاثیر آلاینده های کشاورزی بر آبزیان
 154. پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: شته مومی كلم
 155. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی: بررسی میزان تاثیر برخي مشخصه های خاک بر روی رویش درختان
 156. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی : اثر غلظت های مختلف 2،4-D و BAP و انواع محیط کشت
 157. پایان نامه ارشد کشاورزی: بررسی تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد ذرت در شرایط تنش کم آبیاری در شرایط آب و هوایی
 158. "پایان نامه" کشاورزی: تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی دار دارد
 159. "پایان نامه" کشاورزی: ارزیابی و مقایسه مدل های Drainmod و Modflow در شبیه سازی و برآورد نوسانات سطح ایستابی در اراضی زهکشی شده
 160. پایان نامه ارشد کشاورزی: بررسی امکان بهره گیری از کود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی و مقایسه آن با منبع کودهاي شیمیایی فسفره متداول
 161. "پایان نامه" کشاورزی: ارزیابی پوشش های مصنوعی و گراولی در زهکش های زیرزمینی با استفاده از مدل آزمایشگاهی تانک خاک
 162. پایان نامه ارشد کشاورزی: استفاده از روغن بادام تلخ باعث کاهش از دست دادن آب و چروکیدگی پوست میوه انار و جلوگیری از کاهش کیفیت پوست میوه انار می شود
 163. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : اثر محلول‌ پاشی برگی کود ارگانیک (اسید هیومیک) و بسترهای کشت
 164. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی مزیت نسبی کشت دوم در اراضی شالیکاری شهرستان رودبار
 165. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی : بررسی اثر تزریق تستوسترون در خروس­های گله مادر گوشتی برعملکرد گله
 166. پایان نامه کشاورزی : بررسی اثرات محلول غذایی با غلظت‌های مختلف پتاسیم
 167. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : اثر فاصله کاشت و مدیریت علف­های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سبز
 168. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسي رابطه تعهد سازماني بركارايي مديران و كاركنان
 169. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانوکلات ‌آهن
 170. "پایان نامه" کشاورزی: اثر سد زاینده رود بر کیفیت آب و غنای درشت بی مهرگان کفزی رودخانه زاینده رود
 171. پایان نامه ارشد کشاورزی: اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست
 172. "پایان نامه" کشاورزی: برآورد عملی تلفات نشت در کانالهای آبیاری شهرستان کرمانشاه
 173. پایان نامه ارشد کشاورزی: تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام کلزا
 174. پایان نامه کارشناسی ارشد شیلات: اثرات دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت و غذادهي مجدد بر شاخص های رشد و كارايي تغذيه
 175. پایان نامه ارشد کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی: ارزيابي هم‌خانواده‌هاي نفوذِ جديد در آبياري جويچه‌اي
 176. "پایان نامه" کشاورزی: بررسي اثر آبشويي و حرکت نيترات در خاک با استفاده از مدل NLEAP در گياه نيشکر
 177. پایان نامه ارشد کشاورزی گرایش اصلاح نباتات: بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب ­زمینی
 178. "پایان نامه" کشاورزی: بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم
 179. پایان نامه ارشد کشاورزی: اثر نمره وضعیت بدنی در شروع دوره انتقال و مکمل های آنتی اکسیدان بر تنش های اکسیداتیو و بروز بیماری های متابولیک در گاوهای شیری پر تولید
 180. پایان نامه ارشد کشاورزی و منابع طبیعی: بررسی تاثیر سطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد کیفیت تخم مرغ
 181. "پایان نامه" کشاورزی: مقايسه اثرات سطوح مختلف لسيتين سويا و زرده تخم مرغ در محيط انجماد بر كيفيت اسپرم قوچ افشاري در داخل فصل توليدمثل
 182. پایان نامه ارشد کشاورزی: بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن
 183. "پایان نامه" کشاورزی: بررسی اثر سویه های منتخب باکتری خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم زمستانه
 184. پایان نامه ارشد کشاورزی: تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی
 185. پایان نامه ارشد کشاورزی و منابع طبیعی: بررسی اثرنوع کود و شخم بر عملکرد و اجزای عملکرد ماريتيغال
 186. "پایان نامه" کشاورزی: کوچک مقیاس کردن خروجی های مدل چرخش عمومی جو جهت بررسی آثار تغییر اقلیم بر رخدادهای آتی بارش
 187. پایان نامه ارشد کشاورزی گرایش زراعت: اثر تنش کمبود آب و نيتروژن در دوران رويشی و زايشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت
 188. "پایان نامه" کشاورزی: اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین های E و C بر شاخص ­های رشد و پارامترهای خونی ماهی فلاورهورن
 189. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : تأثير پتاسيم و روي بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت سينگل گراس 704
 190. دانلود پایان نامه ارشد اصلاح نباتات: تنوع سوماکلونال در گیاه دارویی بارهنگ با استفاده از مارکر ISSR
 191. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو
 192. دانلود پایان نامه ارشد اصلاح نباتات:بررسی جنین‌زایی سوماتیکی در نخل خرما -Phoenix dactylifera L.-
 193. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : تأثیر كاربرد کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و زیست توده ذرت
 194. دانلود پایان نامه ارشد اصلاح نباتات:بررسي تنوع مورفولوژيک و کميت و کيفيت روغن گياه نوروزک Leriifolia Salvia
 195. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی : تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل
 196. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی : بررسی تاثير زمان و غلظت محلول پاشی Zn و تنش رطوبتی بر عملکرد و کلروفیل
 197. دانلود پایان نامه ارشد اصلاح نباتات:تجزیّه پایداری فنوتیپی ارقام نخود با استفاده از روش¬های پارامتری و ناپارامتری
 198. دانلود پایان نامه ارشد اصلاح نباتات: معیارهای فیزیولوژیک و رابطه آنها با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم تتراپلوئید
 199. دانلود پایان نامه ارشد اصلاح نباتات در رشته کشاورزی:مطالعه پايداري عملکرد دانه لاین¬های کلزا Brassica napus L.
 200. پایان نامه ارشد اصلاح نباتات در رشته کشاورزی:مطالعه تحمل به تنش خشکی هیبریدهای جدید آفتابگردان
 201. پایان نامه ارشد کشاورزی-اصلاح نباتات:مطالعه تنوع ژنتیکی لاین‌های‌خاص تولید شده در مرکز تحقیقات صفی آباد خوزستان
 202. دانلود پایان نامه اقتصاد کشاورزی:بررسی صرفه حاصل از مقیاس در مصرف مواد غذایی در ایران
 203. دانلود پایان نامه اقتصاد کشاورزی:بررسی عوامل موثر بر صادرات انجیر خشک ایران
 204. دانلود پایان نامه کشاورزی-اصلاح نباتات:سیاستگذاری بهینه یارانه کود و سم محصول ذرت و کلزا مطالعه موردی استان فارس
 205. دانلود پایان نامه کشاورزی-اقتصاد کشاورزی:مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت
 206. دانلود پایان نامه اقتصاد کشاورزی درباره امنیت غذایی در مناطق روستایی شهرستان گرگان
 207. دانلود پایان نامه کشاورزی-اکولوژیک:اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا تحت شرایط غرقابی
 208. دانلود پایان نامه کشاورزی-اگرواکولوژی:تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی ژنوتیپ های تریتیکاله
 209. دانلود پایان نامه کشاورزی-آب و خاک: تاثیر کودهای دامی، بیولوژیک وشیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک و عملکرد گیاه ذرت
 210. پایان­ نامه کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی:ارزيابي مدل AquaCrop براي تعيين اثرات آب و کود نيتروژنه روي رشد و محصول ذرت دانه اي
 211. پایان­ نامه کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی:تأثير زبری سطح با شيب معکوس بر روی مشخصات هيدروليكي پرش
 212. پایان­ نامه ارشد آبیاری و زهکشی:ارزیابی و بررسی امکان اتوماسیون سیستم آبیاري عقربه‌ای با داده‌هاي هواشناسی
 213. دانلود پایان­ نامه ارشد رشته آبیاری و زهکشی:اولویت¬بندی مکانی زهکشی زیرزمینی در محدوده پروژه البرز
 214. رساله دکتري باغباني (Ph. D) گرايش گياهان دارويي، ادويه‎اي و نوشابه‎اي:ارزيابي تنوع مورفولوژيكي، ژنتيكي و فيتوشيميايي جمعيت¬هاي آويشن كوهي ايران Thymus kotschyanus
 215. رساله دکتری رشته باغبانی-گرایش میوه کاری:پاسخ های مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم انگور به اسید سالیسیلیک و نيتريك اكسيد در شرایط شوری
 216. دانلود پایان نامه ارشد – باغبانی (گل وگیاهان زینتی):اثر امواج مایکروویو بر جوانه زني، شاخص هاي رشد و فعاليت برخي آنتی اکسیدان ها در بذر شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L
 217. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی- باغبانی (گل وگیاهان زینتی):اثر بسترهاي كشت مختلف در پرورش گل جعفري پاكوتاه Tagete patula L.
 218. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی- باغبانی (گل وگیاهان زینتی):اثر هورمون اسید جیبرلیک روی گلدهی گیاه زینتی لوناریاآنوئه
 219. دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی- باغبانی (گل وگیاهان زینتی):اثرتيمارهاي هورموني در باززايي گياه زينتي سنبل از طريق كشت بافت
 220. پایان نامه بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب تصفیه شهری بر رشد رویشی دو رقم یونجه
 221. پایان نامه تاثیر اسانس گیاهان باریجه،آنغوزه و دافنه بر کنترل شته سیاه باقلا
 222. پایان نامه برهم ­کنش پساب تصفيه شده­ي شهري و كودهاي شيميايي
 223. پایان نامه بررسی اثرات متقابل آب و ازت برکمیت و کیفیت محصول گوجه فرنگی
 224. پایان نامه تاثير تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گلرنگ بهاره
 225. پایان نامه تعيين سطح بهينه كاربرد كود نيتروكسين و بيوسوپرفسفات و اثر آنها بر اجزاء عملكرد در لوبيا
 226. پایان نامه بررسی اثر ارتفاع بر تراکم ، پراکنش و عملکرد دو گونه چویل
 227. پایان نامه اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی کلزا
 228. پایان نامه بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن
 229. پایان نامه اثرات آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شهری یاسوج
 230. پایان نامه بررسي تاثير کود زيستي فسفات بارور-2 بر عملکرد گندم آبي رقم الوند
 231. پایان نامه بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا
 232. پایان نامه بررسي اثرات سطوح مختلف اوره و کلريد سديم
 233. پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب(A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار
 234. پایان نامه اثر کاربرد محلول پاشی سایکوسل و سولفات
 235. پایان نامه بررسي اثر كود بيولوژيك نيتروكسين و كود شيميايي اوره بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو
 236. پایان نامه بررسي اثر تاريخ كاشت و كشت مخلوط ذرت و ماش بر عملكرد و اجزاي عملكرد ماش
 237. پایان نامه بررسي اثر سطوح مختلف فسفر و تاريخ كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي گل هميشه بهار
 238. پایان نامه بررسي اثر تيمارهاي مختلف در شكستن خواب و جوانه‌زني
 239. پایان نامه بررسی اثر دور آبیاری و ماده ضد تنش کراپ کاندیشنر بر عملکرد شلتوک
 240. پایان نامه بررسی اثر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد
 241. پایان نامه بررسی تاریخ کاشت و محلول پاشی کود “بر” برکیفیت ، عملکرد تک بوته
 242. پایان نامه بررسي اثر سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت شيرين
 243. پایان نامه بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم
 244. پایان نامه بررسی اثر جمعیت طبیعی علفهاي هرز بر شاخص های رشد
 245. پایان نامه بررسی آهن و روی قابل جذب گیاه در عمق 30-0 سانتیمتری خاک
 246. پایان نامه بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو
 247. پایان نامه بررسی اثر سطوح مختلف دور آبیاری و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا
 248. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی¬های فیزیو مورفولوژیکی شمعدانی Pelargonium hortorum Hort
 249. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر متقابل شاخه های گل بریده رز و مریم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ماندگاری و دوام عمر پس از برداشت آن ها در محلول گلجایی
 250. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه سیستم کشت ارگانیک،تلفیقی و متداول برعملکرد، کیفیت و عمر انبارمانی میوه انار رقم رباب شیراز
 251. پایان نامه بررسی اثرمحلول پاشی نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و درصد پروتئین ماش
 252. پایان نامه بررسی فاکتورهای مختلف کود بیولوژیک ریزوچک پی سوپر پلاس
 253. پایان نامه بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا
 254. پایان نامه بررسي اثر سطوح مختلف پتاسیم و مولیبدن بر عملكرد و اجزاي عملكرد یونجه همدانی
 255. پایان نامه بررسي سطوح مختلف کود بیولوژیک فسفات بارور­2 و سوپر­فسفات تریپل
 256. پایان نامه بررسی اثر تیمارهای مختلف برقدرت جوانه زنی گونه دارویی محلب
 257. پایان نامه بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی
 258. پایان نامه تعیین بهترین روش کاربرد ماده بیولوژیک EMa
 259. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو
 260. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر نوع قلمه، تیمارIBA و نوع بستر در ریشه زایی قلمه های پایه GF677
 261. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر هیومیک اسید، کلسیم و بور،کائولین و تنش آبی بر میزان ترک خوردگی، کمیت و کیفیت میوه انار Punica granatum
 262. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌هاي فلفل -Capsicum annuum.L-با استفاده از صفات مورفولوژيکی در شهرستان ارومیه
 263. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار
 264. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تولید کالوس از ریزنمونه های گیاهک نخود شیرینLathyrus odoratus L. تولید شده در شرایط کشت درون شیشه ای و باززایی از آن با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی
 265. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کشت بافت ارقام استاندارد و مينياتور ميخک و بهينه سازي شرايط انتقال ژن توسط اگروباکتريوم به آن ها
 266. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه تغييرات برخي از ترکيبات فنلي کالوس کنگرفرنگي-Cynara scolymus L. در محيط هاي مختلف کشت
 267. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تغییرات بیان ژن های مرتبط با مقاومت در گیاه آرابیدوپسیس پس از مایه زنی با باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae
 268. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه تاکسونومیکی قارچ‏های راسته‏ی Ustilaginales روی گیاهان تیره گرامینه در استان‏های مرکزی و لرستان
 269. پایان نامه تعيين ميزان قابليت هضم و تجزيه پذيري تفاله انگور عمل آوري شده با قارچ
 270. پایان نامه نقش مکمل گياه دارويی رزماری يا ويتامينE بر عملکرد و بهبود کيفيت و ماندگاری گوشت در جوجه های گوشتی
 271. پایان نامه بررسي اقتصادي کشت دانه ­هاي روغني با رويکرد الگوي بهينه کشت براساس اصل مزيت نسبي
 272. پایان نامه اثر جهاني شدن اقتصاد بررابطه مبادله بخش کشاورزي ايران
 273. پایان نامه بررسي تأثير پستي و بلندي بر تشکيل، طبقه ­بندي و کاني­ شناسي رسي
 274. پایان نامه تأثيرسطوح مختلف ازت و روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم بزرک
 275. دانلود پایان نامه : بررسی تنظیم دریافت غذا در پرندگان پرورشی، مک کارتی و سیجل
 276. پایان نامه بررسي عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزي
 277. پایان نامه مکان­يابي و اعتبارسنجي ژن­هاي کمّي کنترل­کننده تحمل به شوري در مرحله گياهچه­اي در برنج
 278. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد امکان شناسایی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ¬های حساس و متحمل نخود زراعی Cicer arietinum L. با استفاده از مارکر مولکولی ISSR
 279. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر تنش خشکی روی بیان برخی از ژن‌های آنتی‏اکسیدانت درگیاه دارویی کنجد sesamum indicum L
 280. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی انتقال‌پذیری آغازگر‌های SSR گونه‌های خویشاوند در کهور پاکستانی Prosopis juliflora
 281. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی وجود تراژن در برخی از نمونه برنج های موجود در بازار ایران
 282. پایان نامه بررسي امکان بيوسنتز نانوذرات طلا و نقره در چند رقم گياه يونجه
 283. پایان نامه بررسي خصوصيات بيولوژيکي و مولکولي جدايه­ هاي ايراني
 284. پایان نامه تاثیر ماده آلی، پتاسیم و تنش رطوبتی بر کمیت و کیفیت پیاز
 285. پایان نامه به کار گیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب­های سطحی
 286. پایان نامه طراحی و ساخت و بررسی عملکرد سیستم نمک زدایی از آب کشاورزی
 287. پایان نامه بررسي عملکرد،اجزاي عملکرد و شاخص هاي تحمل به تنش در ژنوتيپ هاي مختلف ارزن
 288. پایان نامه اثر محلول­پاشي برگي ساليسيليک­اسيد، آسکوربيک­اسيد، پرولين و گلايسين­ بتائين بر عملکرد و اجزاء عملکرد گياه سورگوم
 289. پایان نامه تاثیر بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه شهرستان خاتم
 290. پایان نامه مکان­يابي و بررسي دو روش محافظت در برابر سرمازدگي بهاره در باغات پسته
 291. پایان نامه بررسی اثرات تنش خشکی بر آناتومی ریشک
 292. پایان نامه نخود زراعی
 293. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران
 294. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های
 295. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثربخشی دوره های آموزشی درارتقا خدمات کارگزاران صندوق بیمه محصولات کشاورزی دراستان لرستان
 296. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونی های کشاورزی شهرستان گرمسار
 297. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی مورد مطالعه شهرستان باوی
 298. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعيين مؤلفه هاي ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج
 299. دانلود پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی-عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم
 300. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزی در استان تهران
 301. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش روشهاي آموزشي- ترويجي در كاهش استفاده از سموم و نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري
 302. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تاثیر سطوح تغذيه اي اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش بر بيان ژن موسین در جوجه های گوشتی
 303. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار
 304. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر عوامل مختلف فیزیک و شیمیایی بر جوانه‌زنی بذرهای گیاهان اسطوخودوس officinalisLavandula و رزماری Rosmarinusofficinalis
 305. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر غلظت های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد IBA و NAA و نوع قلمه در ریشه دار کردن قلمه‌های دو رقم زیتون شهرستان شاهرود
 306. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر محلول پاشی پیش از برداشت غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید در عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا
 307. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تاثيردور آبياري وبسترهای مشخص برعملكرد توت فرنگي در كشت هيدروپونیک
 308. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر کاهش رطوبت داخلی بذر بر کیفیت جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی، مازودار و ویول
 309. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بهبود نقشه گستره جنگل با استفاده از تصاویر چند فصلی طیفی ماهواره ای مطالعه موردی حوزه آبخیز قره سو استان گلستان-
 310. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر ترکیب جنگل طبیعی و مصنوعی و برخی ویژگی‌های خاک بر زی‌توده کرم خاکی
 311. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر حشره کش های میکروبی Bacillus thuringiensis,Beauveria bassiana, Metarhizium anizopliae برپروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta
 312. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تنوع گونه ای سن‌ها Heteroptera در مزارع پنبه شهرستان گرمسار و حومه
 313. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش سميت تنداكسير، پاليزين، سيرينول ، فن¬پروپاترين روي شپشك آردآلود مركبات Planococcus citri و كفشدوزك شكارگر آن montrouzieri Cryptolaemus
 314. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد فون حشرات زیان آور گندم در استان مازندران و بررسی مقدماتی زیست شناسی سوسک برگخوار غلات
 315. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه فونستيك سن‌ها Insecta Heteroptera در مزارع گندم و شناسايي دشمنان طبيعي سن گندم Eurygaster integriceps Puton در شهرستان گرمسار
 316. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد آلودگی خاك به فلزات سنگین
 317. بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با استفاده از تکنیک RS و GIS
 318. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير چرخه¬های خشک و مرطوب شدن بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاک جنگل بلوط
 319. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علل فرسایش خاک در استان چهارمحال و بختیاری
 320. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر کم آبیاری و دوره بحرانی تاج خروس بر رشد و عملکرد آفتابگردان
 321. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثرتنش گرمایی آخر فصل ناشی از تاریخ¬ کاشت¬¬های دیرهنگام و مصرف بُر بر عملکرد و کیفیت کلزا.Brassica napus L
 322. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی کشت مخلوط افزایشي آفتابگردان با لوبیا چشم بلبلی و سویا در کنترل علف‌های هرز
 323. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر متقابل تراکم¬ گیاهی با مواد تغذیه¬ای در رقابت گندم Triticum aestivum L. با علف¬های هرز
 324. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر پیش تیمار سالسیک اسید بر جوانه زنی، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک شبدر برسیم Trifoliumalexanderium تحت تنش شوری
 325. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پهنه بندی اگرواکولوژیکی مناطق دیم خوزستان برای زراعت کینوا Chenopodium quinoa Willd با استفاده از رهیافت مدل¬سازی و GIS
 326. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف های هرز
 327. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر تداخل علف¬های¬هرز بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک ارقام باقلا Vicia faba L.
 328. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر میکوریزا و اسید هیومیک بر روی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف کود اوره
 329. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير رژیم های آبیاری بر رشد، فلورسانس کلروفيل و عملکرد ذرت Zea mays L.
 330. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه‌سازی سازه‌ی فوق بیانی ژن 4′OMT در گیاه دارویی شقایق
 331. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین ارقام مقاوم به زنگ قهوه¬ای Puccinia recondita f.sp. tritici و تجزیه علیت در گندم نان در خرم آباد
 332. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مقاومت نسل دوم گیاه توتون تراریخت حاوی ژن لاکتوفرین به بیمارگرهای ویروسی و باکتریایی
 333. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر کاربرد کودهاي فسفره و همزیستی قارچ میکوریز با ذرت و آفتابگردان بر قابلیت دسترسی سرب در یک خاك آلوده
 334. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شکل هاي شيميايي و قابل استخراج به وسيله DTPA آهن در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب صنعتی
 335. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ¬های مادر گوشتی مسن
 336. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین فعالیت آنزیم¬های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در بره¬های نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی
 337. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه¬ی بین چند¬شکلی ژن هورمون رشد و گیرنده¬ی آن با عملکرد تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین
 338. دانلود پایان نامه ارشد علوم دامي- تغذیه دام و طیور -تاثير سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده در جيره جوجه¬های گوشتی بر عملکرد، زيست¬فراهمی فسفر
 339. پایان نامه کشاورزی : بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی آویشن( زوفایی) بر اساس صفات کیفی و مرفولوژیکی
 340. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین شرایط بهینه استخراج پلی¬ساکارید برگ گیاه هفت¬کول و بررسی خواص ضد¬¬اکسیدانی و ضد¬میکروبی آن
 341. دانلود دکتری:بررسی نظری و آزمایشگاهی یک خشک کن پیوسته جدید برای محصولات دانه ای به کمک ذرات بی اثر گرم شده
 342. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه دانه‌کن ارتعاشی انار با سامانه جت هوای الحاقی
 343. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد طراحي، ساخت و ارزيابي ماشین كشت مخلوط
 344. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي عوامل مدیریتی موثر برعملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی جنوب استان تهران
 345. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تغييرات زماني انتقال رسوب معلق در مواقع سیلابی با استفاده از مدل¬های HEC-RAS و GEP -مطالعه موردی حوزه آبخيز کشکان-
 346. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی مدیریت طرح¬های منابع طبیعی با استفاده از برخی معیارهای بوم شناختی و اجتماعی توسعه پایدار، مطالعه موردی طرح بیابانزدائی دشتک سیاه شهرستان خنج،استان فارس
 347. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس با استفاده از مدل EPIC
 348. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی روند نمایه¬های دمایی هواشناسی كشاورزي در ايران
 349. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد 1استفاده از روغن بادام تلخ باعث کاهش از دست دادن آب و چروکیدگی پوست میوه انار و جلوگیری از کاهش کیفیت پوست میوه انار می¬شود
 350. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی و مقایسه مدل های Drainmod و Modflow در شبیه سازی و برآورد نوسانات سطح ایستابی در اراضی زهکشی شده
 351. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده از روغن بادام تلخ باعث کاهش از دست دادن آب و چروکیدگی پوست میوه انار و جلوگیری از کاهش کیفیت پوست میوه انار می¬شود
 352. دانلود پایان نامه :بررسی اثر شوری بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم
 353. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا
 354. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی امکان بهره گیری ازکود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی و مقایسه آن با منبع کودهاي شیمیایی فسفره متداول
 355. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر کود های زیستی بر عملکرد ذرت (هیبرید 260) در شرایط تنش کم آبیاری در شرایط آب و هوایی شهرکرد
 356. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی دانش، نگرش، تمایلات رفتاری و رفتار کشاورزان ذرت‌کار شهرستان بهبهان نسبت به مصرف کودها و سموم شیمیایی
 357. پایان نامه بررسی گوناگونی های ژنتیکی بین درختان کد گذاری شده بومی استان هرمزگان در شهرستان های میناب و سیاهو
 358. پایان نامه بررسی اثر ایمپلنت ملاتونین بر برخی فراسنجه های تولیدمثلی میش­
 359. پایان نامه افزایش درون شیشه ای گیاه انار شیطان
 360. پایان نامه بررسی فون کنه ­های Eriophyoidea در شهرستان شیراز
 361. پایان نامه رشد و نمو و پراکنش بذر جو دره و خردل وحشی
 362. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی سمیت تنفسی اسانس برگ درخت نارنج و برگ درخت اکالیپتوس روی سوسک کشیش، شپشه‏ی آرد و شپشه‏ی دندانه‏دار
 363. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فرایند هضم نشاسته هاي طبیعی و اصلاح شده گندم درسیستم مدل و مدلسازی رهایش گلوکز با استفاده از منطق فازی
 364. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان تاثیر برخي مشخصه¬های خاک بر روی رویش درختان
 365. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر تنش خشکی انتهای فصل و سالیسیلیک اسید بر دمای سایه‌انداز گیاهی، عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزا
 366. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثير روش‏هاي خاك‏ورزي، پیش‎کاشت لوبیا و الگوی کاشت بر میزان عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه‏ای در شمال اهواز
 367. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تراکم¬های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی¬دار دارد
 368. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین بهترین زمان نشاکاری گیاه استویا در شرایط اقلیمی اهواز
 369. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین بهترین و مناسب‏ترین تاریخ کاشت باقلا در منطقه باوی
 370. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین تناسب اراضی دشت ایذه برای گیاهان مورد ارزیابی اراضی واقع شده و استفاده از فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی در این خصوص
 371. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین میزان عناصر سنگین در سبزیجات کشت شده در خاک‌های آلوده به هیدرو‌کربن‌های نفتی در برخی مزارع استان خوزستان
 372. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعيين وضعيت مرتع
 373. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد توليد کالوس و تولید گیاهک بنفشه معطر با استفاده از تنظیم-کننده¬های رشد مختلف
 374. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جداسازی، تشخیص و تعیین گروه¬های آناستوموزی ریزوکتونیا از خاک مزارع، خزانه¬ها، منابع کودی و خاک-های مخلوط در شهرستان شیراز
 375. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شته مومي كلم (Brevicoryne brassicae)
 376. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی ارقامی از اسفناج که از نظر میزان اسید اگزالیک مطلوب هستند
 377. پایان نامه تعیین مناسب‌ترین نظام خاک‌ورزی در افزایش عملکرد گندم و تأثیر کود سبز در عملکرد گندم
 378. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد گندم 2
 379. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد باقلا
 380. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مروری بر تاثیر آلاینده های کشاورزی بر آبزیان
 381. پایان نامه اثر محلول­پاشی و مصرف خاکی منابع مختلف آهن بر رشد، جذب و انتقال آهن
 382. پایان نامه کارایی فني مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا در استان فارس
 383. پایان نامه بررسی الگوی بیان ژن رمزکننده H+- ATPase غشای پلاسمایی
 384. پایان نامه عوامل موثر بر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
 385. پایان نامه مطالعه هیستومورفومتریک عصب سیاتیک در سنین مختلف جوجه گوشتی
 386. پایان نامه تأثیر زهکشی کنترل شده بر آبشویی نیترات
 387. پایان نامه بررسی تعارض بین دولت و کشاورزان
 388. پایان نامه بررسی ضایعات پاتولوژیکی در کبک های آلوده شده با ویروس آنفلوانزای ماکیان تحت تیپ H9N2
 389. پایان نامه استفاده از فنون تحلیل خودکار سلولی مبتنی بر تحلیل زنجیره مارکف
 390. پایان نامه کارایی فنی و شکاف تکنولوژی ذرت کاران به تفکیک سطح پایداری کشاورزی
 391. رساله دکترا:ارزیابی تغییرات میزان پروتئین های فاز حاد، واسطه های التهابی و آنتی اکسیدانهای آنزیمی در ماکیان بومی، در پي آلودگي تجربي به سالمونلا تیفی موریوم
 392. دانلود پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی شگ¬ماهی خزری-Alosa braschnikowi broodine,1904- در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگر ریزماهواره
 393. دانلود پایان نامه : تاثیر تجویز ایمپلنت ملاتونین(18 میلی گرم)به صورت زیر پوستی بر فاکتور های تولید مثلی و عملکرد کبد و کلیه ی سگ نر
 394. دانلود پایان نامه دکترای عمومی دامپزشکی : تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی
 395. کبررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره­های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره­های عربیپایان نامه ارشد
 396. پایان نامه ارشد : شناسایی چند شکلی‌های‌آللی جایگاه‌های ژنی HSP70.1 و HSP90AB1 و ارتباط آن‌ها با صفات تولید شیر در گاو هلشتاین
 397. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مقایسه‌ای اقتصادی سازه‌های مسکونی چوبی و بتنی
 398. دانلود پایان نامه ارشد درباره ماهي کپور معمولي
 399. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصولات عمده زراعی (مطالعه موردی استان کردستان)
 400. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در گله‌های صنعتی گاو شیری شهرستان گرگان
 401. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل فراوانی حداکثر شدت بارندگی روزانه در استان سیستان و بلوچستان
 402. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تدوین راهبردهای مدیریت تولیدات دامی در منطقه سیستان با استفاده از مدل SWOT
 403. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره گرمآبی بر زمان پرس و خواص کاربردی تخته­ خرده ­چوب
 404. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی
 405. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ترجيح گيرندگي چشايي ماهي سفيد Rutilus frissi kutum Kamensky1901)) با استفاده از اسيدهاي آمينه آزاد سيستئين، پرولين، متيونين و اسيد گلوتاميك
 406. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعيين خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چين هاي مختلف برداشت با استفاده از روش هاي كيسه هاي نايلوني و توليد گاز
 407. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک برخصوصیات کمی و کیفی و افزایش ماندگاری فلفل دلمه­ ای
 408. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر نيتروژن و تغييرات نسبت مبدأ و مقصد بر ويژگي­هاي زراعي و عملکرد ذرت تحت شرايط استان فارس
 409. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تهيه سوسيس از ماهي كپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) و تعيين كيفيت مغذي و مدت ماندگاري آن در یخچال و فریزر
 410. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی با تاکید بر پایداری کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان بهشهر)
 411. دانلود رساله دکتری: جنبه­ هاي بوم شناختي کاربرد کودهاي زيستي و شیمیایی فسفره و اثرات آن بر ويژگي­هاي رشدي و زراعي ذرت و خلــر در شرايط کشت مخلوط
 412. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثرات رنگدانه هاي طبیعی و مصنوعی بر شاخص های رشد و رنگ ماهی فلاورهورن
 413. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی پتانسیل مارکرهای ISSR در پیش بینی کارایی هیبریدها
 414. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی و مقایسه دو مدل آبپاش سیستم آبیاری سنترپیوت با رهیافت اتوماسیون سیستم آبیاری
 415. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد افزودن ابزارهای سطحیکار به زیرشکن به منظور بهبود نرم شدگی خاک در خاکورزی عمیق
 416. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثرات کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول پاشی کود اوره روي عملكرد و اجزاء عملكرد گندم
 417. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارزش غذایی برگ و ریشه و بوته کامل چغندر علوفه‌ای وسیلاژ آن
 418. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر الیسیتورها بر تولید آرتمیزنین در گیاه درمنه خزری
 419. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر نانو نقره و يون هاي گازي برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان
 420. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تنوع ژنتیکی و احتمال وقوع نوترکیبی در جدایه ­های ويروس موزاييك هندوانه با استفاده از نرم‌افزارهای بیوانفورماتیک
 421. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی شاخص های پیری و ردیابی ژن آلفامانوزیداز مرتبط با پیری در چند رقم گیلاس
 422. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی قابلیت دو گونه گیاهی در جذب فلزات سنگین خاک
 423. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پتانسيل يابي و ارزش گذاري مناطق مستعد اكوتوريسم استان لرستان
 424. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر پیش تیمار بذر و نیتروکسین و کود نیتروژنه بر رشد و عملکرد ذرت
 425. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر شوری خاک و كود فسفر بر جذب فسفر و ویژگی¬های رشد گياه ذرت
 426. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل فراوانی حداکثر شدت بارندگی روزانه در استان سیستان و بلوچستان
 427. پایان نامه کارشناسی ارشد ترجيح گيرندگي چشايي ماهي سفيد با استفاده از اسيدهاي آمينه آزاد سيستئين، پرولين، متيونين و اسيد گلوتاميك
 428. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعيين خوش خوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چين هاي مختلف برداشت
 429. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد چه انتظاراتی در زنجیره تامین کشاورزی برای مدیریت اطلاعات کارا از دولت و کشاورزان وجود دارد
 430. دانلود پایان نامه : مقایسه صحت برخی روش‌های بیزی در استراتژی‌های مختلف ارزیابی ژنومی صفات آستانه‌ای
 431. پایان نامه : مقایسه­ ی کارایی اسانس­ های گیاهی و سالیسیلیک اسید با قارچ کش ­های بنومیل و تیابندازول برای کنترل بیماری پنیسیلیومی مرکبات
 432. پایان نامه بررسی مطالعاتی مقاومت به پوسیدگی چند سازه چوب پلاستیک اصلاح شیمیایی شده
 433. پایان نامه : تاثير دوره هاي نوري و جيره­هاي جلبکي بر رشد، توليد، هم آوري و ترکيب اسيدهاي چرب در آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangula
 434. دانلود پایان نامه : تاثير عصاره روغني رزماري -Rosmarinus officinalis- بر عملکرد رشد و سيستم ايمني فيل‌ماهيان جوان -Huso huso
 435. پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی
 436. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی عوامل مؤثر برپذیرش نهاده ­های زیستی توسط گندمکاران شهرستان دورود (مورد مطالعه: دهستان حشمت آباد)
 437. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدل سازی درصد چربی جامد و نقطه ذوب چربی­های اینتراستریفیه شده به روش آنزیمی
 438. دانلود پایان نامه: مطالعه امکان ساخت الیاف- سیمان از گیاهان غیر چوبی
 439. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه شاخص های فیزیولوژیک و مورفولوژیک در روند بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش برنج (Oryza sativa L.)
 440. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی بر عملکرد و فراسنجه­های خونی گوساله­های شیر خوار
 441. پایان نامه:اثر نمره وضعیت بدنی در شروع دوره انتقال و مکمل های آنتی اکسیدان بر تنش های اکسیداتیو و بروز بیماری های متابولیک در گاوهای شیری پر تولید
 442. دانلود رساله دکتری: اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی ازژنوتیپ­های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677
 443. دانلود پایان نامه:اثرات تغذیه­ ای سطوح مختلف نانو­سلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجه­ های خونی و خصوصیات لاشه جوجه­ های گوشتی
 444. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزيابي برخي شاخص ­هاي زيستي عروس ­ماهي زاينده­ رود “Petroleuciscus esfahani” در پاسخ به ترکيبات مخرب سيستم اندوکرايني در رودخانه زاينده ­رود
 445. پایان نامه کارشناسی ارشد نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B و BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو
 446. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه امکان ساخت الیاف و سیمان از گیاهان غیر چوبی
 447. پایان نامه کارشناسی ارشد کلونینگ و بیان بخش‌های آنتی ژنیک سیتوتوکسین مرتبط با ژن A (CagA) هلیکو باکتر پیلوری در باکتری اشرشیا کلی
 448. پایان نامه : مطالعه امکان استفاده از مواد حفاظتي نوين سازگار با محيط زيست در صنايع چوب ايران
 449. پایان نامه کارشناسی ارشد مدل سازی درصد چربی جامد و نقطه ذوب چربی­ های اینتراستریفیه شده به روش آنزیمی
 450. پایان نامه کارشناسی ارشد شناسايي گونه‌هاي جنس Larinus spp و مطالعه برخي از ويژگی­های زيستي گونه غالب در منطقه كرمان
 451. پایان نامه کارشناسی ارشد تنوع اکولوژیکی و فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی دو گونه مخلصه و مینای صخره زی
 452. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر نیتروژن و تغذیه برگی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی
 453. دانلود پایان نامه دکترای:بررسی تنوع آللی ژن­ های کاندیدای تحمل به تنش شوری در ارقام جو
 454. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر جیبرلیک اسید و بنزیل¬آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه¬های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست
 455. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر فعالیت مورچه¬ها و آهوان بر ویژگی¬های بیولوژیکی و آنزیمی خاک در پارک ملی کلاه قاضی
 456. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر عصاره آویشن شیرازی بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات اکسیداتیو گوشت بعد از کشتار در جوجه­ های گوشتی
 457. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير نيترات پتاسيم بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي در دو جنس چمن گرمسيري آفريقايي و پاسپالوم در شرايط تنش شوري
 458. دانلود پایان نامه : اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی
 459. پایا ن نامه ارشد:بررسی قابلیت تصویر سنجنده Pleadas در تعیین کاربری اراضی و تراکم جنگل مطالعه موردی منطقه کاکا رضا- لرستان
 460. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر چند شکلی های ژن GH بر صفات رشد در ماهی سفید دریای خزر -Rutilus kutum- و کپور معمولی -Cyprinus carpio- به روش PCR-SSCP
 461. دانلود پایان نامه : بررسی فونستیک تریپس­های خاک­زی و قارچ­خوار در شهرستان گرگان، استان گلستان
 462. پایان نامه تعیین ظرفیت بردتغذیه ای گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک، دریاچه ارومیه
 463. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك
 464. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر تیمار کلسیم بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه فرنگی رقم دافنیس
 465. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر پرایمینگ بذر در بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه توتون رقم بارلی 21 باپلی اتیلن گلیکول تحت شرایط تنش شوری
 466. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر ارتفاع روی خصوصیات مورفولوژیکی و برخی مواد ثانویه گیاه گزنه در استان‌های مازندران و گلستان
 467. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری ماهی کپور معمولی
 468. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی وضعیت تغذیه ­ای درختان و تنوع ­زیستی زیرآشکوب و ویژگی­های خاک سطحی منطقه مخمل کوه خرم آباد
 469. پایان نامه افزایش راندمان جداسازی پروتئین آرد گندم از نشاسته
 470. پایان نامه : مدل‌سازي عددي هيدروليك جريان و آبشستگي در پايين‌دست جريان ترکيبي همزمان از روي سرريز و زير دريچه با استفاده از نرم‌افزار Flow3D
 471. دانلود پایان نامه :تاثیر پرایمینگ بذر در بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه توتون رقم بارلی 21 باپلی اتیلن گلیکول تحت شرایط تنش شوری
 472. پایان نامه بررسی پاسخ ژنوتیپ‌های برنج به سطوح مختلف نیتروژن محلول غذایی
 473. پایان نامه بررسی تأثیر آتش­ سوزی بر پوشش گیاهی مراتع کوهستانی خرم ­آباد
 474. پایان نامه بررسی تأثیر آلودگی به انگل بر ترجیح گوسفند به مصرف علوفه دارویی
 475. دانلود پایان نامه : اثر کلرید کادمیوم محلول در آب بر شاخص­های زیستی ماهی Chondrostoma regium نازک
 476. پایان نامه : بررسی تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد، کلسترول زرده، ویژگی‌های تخم مرغ و وزن جوجه­ی مرغ‌های مادر گوشتی
 477. دانلود پایان نامه ارشد درباره تنش شوری، خشکی فیزیولوژیک
 478. پایان نامه : نقش ذرات اکسیدروی نانو و معمولی و میکوریزا بر جوانه زنی، خصوصيات خاک، رشد و عملکرد گياه لوبیا سبز(Phaseolus vulgaris L.)
 479. پایان نامه تاثیر ارتفاع روی خصوصیات مورفولوژیکی و برخی مواد ثانویه گیاه گزنه (Urtica dioica)
 480. پایان نامه اثر تنش کمبود آب و نيتروژن در دوران رويشی و زايشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت
 481. دانلود پایان نامه : اثر عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل بر جوانه زنی بذور و صفات رشدی سه گیاه داروئی
 482. پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری در اراضی پایاب سد ستارخان شهرستان اهر
 483. پایان نامه مقایسه دو روش REML و بیزی در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی مرغان بومی استان فارس
 484. دانلود پایان نامه : شناسايي نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر خانواده کدوئیان در استان خراسان رضوي
 485. کمکان­ يابي عرصه­ هاي مناسب استحصال آب باران با استفاده از الگوي سطح منبع متغير و سيستم اطلاعات جغرافيايي در مراتع حوزه آبخيز سمبورچاي، استان اردبيلدانلود پایان نامه
 486. پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Fusarium oxysporum f. sp. ciceri عامل بیماری پژمردگی نخود در استان ایلام
 487. پایان نامه بررسی کارایی واحدهای کنسانتره در استان آذربایجان غربی
 488. پایان نامه تهیه نقشه و ارزیابی بیابان­زایی با استفاده از مدل مدالوس و شبکه­های باور بیزین
 489. پایان نامه تولید سس مایونز پروبیوتیک
 490. پایان نامه : کوچک مقیاس کردن خروجی های مدل چرخش عمومی جو (GCM) جهت بررسی آثار تغییر اقلیم بر رخدادهای آتی بارش جنوب ایران
 491. پایان نامه اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره-گرم آبی بر زمان پرس و خواص کاربردی تخته ­خرده­ چوب
 492. پایان نامه پتانسيل يابي وارزشگذاري مناطق مستعداكوتوريسم استان لرستان
 493. پایان نامه تاثیر روش‌های نوین فرآوری موادغذایی بر ماندگاری ویتامین‌ها
 494. دانلود پایان نامه: اثرات بستر کاشت و غلظت‌های مختلف ايندول بوتيريك اسيد (IBA) بر ریشه‌زایی قلمه رزماری
 495. پایان نامه توسعه چند شاخص خشکسالی برای استان اصفهان
 496. پایان نامه کاربرد مدل WEPP برای تخمین سیلاب، فرسایش و رسوب
 497. دانلود پایان نامه ارشد درباره گياه پسته وحشی
 498. پایان نامه اثر سطوح مختلف آبشویی با پساب بر بیلان املاح خاک
 499. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزيابي هم‌خانواده‌هاي نفوذِ جديد در آبياري جويچه‌اي
 500. دانلود پایان نامه: بررسی اثر متقابل تراکم­ گیاهی با مواد تغذیه­ای در رقابت گندم Triticum aestivum L. با علف­های هرز
 501. پایان نامه ارشد : اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین­ المللی منارید بر شاخص زیست ­محیطی بیابان­زدایی
 502. پایان نامه ارشد : بررسي اثر متقابل قارچ Colletotrichum coccodes عامل بيماري خال سياه
 503. پایان نامه پهنه بندي خطر آتش در گون­زار­ها با استفاده از داده­هاي ماهواره­ي سنجنده ETM+
 504. دانلود پایان نامه :تولید و ارزیابی نانوکاغذ حاصل از نانوالیاف سلولز باگاس
 505. پایان نامه ارشد :پيش ­بيني، مسيريابي و پهنه ­بندي توفان گرد و غبار
 506. دانلود پایان نامه : روش­های مبارزه با برخی از بیماری­های درختی در فضاهای سبز شهری
 507. پایان نامه ارشد : بررسی مقاومت ارقام مختلف چغندرقند به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر قند با استفاده از همسانه عفونت¬
 508. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تجزیه زنده¬مانی و بررسی اثر عوامل مختلف بر آن در بره¬های گیلانی
 509. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تولید پودر شیر خشک و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن
 510. دانلود پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی و احتمال وقوع نوترکیبی در جدایه­های ويروس موزاييك هندوانه با استفاده از نرم‌افزارهای بیوانفورماتیک
 511. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد خصوصیات جنگل شناسي حفره هاي تاج پوشش در یک جنگل تك گزيده راش شرقي
 512. دانلود پایان نامه : شناسايي گونه‌هاي جنسLarinus spp. (Col.: Curculionidae) و مطالعه برخي از ويژگی­های زيستي گونه غالب در منطقه كرمان
 513. دانلود پایان نامه : مطالعه ژنتیکی و نقشه یابی ژن رنگ پایه ساقه با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره (SSR) در برنج
 514. پایان نامه : اثر محلول پاشی برگی و خوشه­ای با اسید بوریک و سولفات روی بر میوه نشینی و خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافت
 515. پایان نامه : اثرات بالقوه کاربری اراضی بر یکپارچگی اکولوژیکی و زون­بندی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش قمیشلو)
 516. پایان نامه : اثرات دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت و غذادهي مجدد بر شاخص های رشد و كارايي تغذيه، تركيب بيوشيميايي بدن و فاکتورهای خونی در تاس ماهيان سيبري جوان ،(Brandt, 1986)Acipenser baeri
 517. پایان نامه بررسي اثر pH، غلظت نمک و دمای پاستوریزاسیون بر پدیده دوفاز شدن دوغ
 518. دانلود پایان نامه : بررسی اثر عوامل اقلیمی بر گسترش گونه های مرتعی غالب با استفاده از روش­های آماری چند متغیره- مطالعه موردی استان کرمانشاه –
 519. پایان نامه بررسی تولید پانل ساندویچی با استفاده از چوب پالونیا و رویه فایبرگلاس
 520. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر نيتروژن و تغييرات نسبت مبدأ-مقصد بر ويژگي­هاي زراعي و عملکرد ذرت تحت شرايط استان فارس
 521. پایان نامه کارشناسی ارشد اثرات رنگدانه هاي طبیعی (فلفل دلمه، گوجه فرنگی) و مصنوعی (آستاگزانتین و بتاکاروتن) بر شاخص­های رشد و رنگ ماهی فلاورهورن (.Cichlasoma sp)
 522. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی پتانسیل مارکرهای ISSR در پیش بینی کارایی هیبرید ها و بررسی نحوه کنترل ژنتیکی صفات و میزان هتروزیس با استفاده از تلاقی های دای آلل در لاین های گلرنگ (Carthamus tinctorius L .)
 523. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزيابي صفات زراعي در لاين هاي M3 حاصل از القاي موتاسيون با اشعه گاما در کلزا (Brassica napus L.)
 524. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» ار دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه
 525. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی و مقایسه ی برآورد میزان رسوب سطح جاده جنگلی توسط دو مدل WARSEM وSEDMODL (مطالعه موردی : جنگل دارابکلا )
 526. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر تنوع فصلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی از گونه­ های بومادران
 527. دانلود پایان نامه : بررسي صفات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي ذرت شيرين و فوق شيرين با استفاده از تجزيه باي پلات
 528. دانلود پایان نامه : بررسی عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی
 529. پایان نامه : بهینه‌سازی الگوی کشت محصولات کشاورزی با الگوریتم رقابت استعماری (مطالعه موردی : شهرستان بشرویه)
 530. پایان نامه كلون و بيان فاكتور نكروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)
 531. پایان نامه : کلونینگ و بیان بخش‌های آنتی ژنیک سیتوتوکسین مرتبط با ژن A (CagA) هلیکو باکتر پیلوری در باکتری اشرشیا کلی و امکان سنجی تولید IgY در زرده تخم مرغ
 532. پایان نامه : مقايسه اثرات سطوح مختلف لسيتين سويا و زرده تخم مرغ در محيط انجماد بر كيفيت اسپرم قوچ افشاري در داخل فصل توليدمثل
 533. پایان نامه کارشناسی ارشد مکان­ يابي عرصه­ هاي مناسب استحصال آب باران با استفاده از الگوي سطح منبع متغير
 534. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر سویه های منتخب باکتری خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم زمستانه در منطقه بجنورد
 535. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثرات آنتی ­اکسیدانی و آنتی­باکتریایی اسانس مرزنجوش (Origanum Vulgare L.) بر ماندگاری سوریمی تهیه شده از کپور معمولی (Cyprinus carpio) در طول دوره نگهداری در انجماد (˚C18-)
 536. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثرات جيره­ های حاوی آويشن، گل‌گاو زبان و سين‌بيوتيک بر عملکرد جوجه­ های گوشتی
 537. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثرنوع کود و شخم بر عملکرد و اجزای عملکرد ماريتيغال
 538. پایان نامه ارشد : کاربردهای نوین غذایی و غیرغذایی سیب‌زمینی
 539. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارزش غذایی برگ، ریشه و بوته کامل چغندر علوفه‌ای وسیلاژ آن
 540. پایان نامه کارشناسی ارشد ” اثر سطوح مختلف دانه کلزای اکسترود شده و آنزیم چند گانه بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی
 541. پایان نامه کارشناسی ارشد اثرات اقتصادی و اجتماعی پروژه بین المللی منارید بر شاخص زیست محیطی بیابان زدایی
 542. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم (Hemiptera: Aphididae)Fabricius Sitobion avenae
 543. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر تاریخ های مختلف کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ارقام و لاین های گندم نان در منطقه بروجرد
 544. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در شرایط آب و هوایی اراک
 545. دانلود پایان نامه : اثرات بستر کاشت و غلظت‌های مختلف ايندول بوتيريك اسيد (IBA) بر ریشه‌زایی قلمه رزماری
 546. پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل­آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه­های فتوسنتزی گیاهی
 547. پایان نامه اثر فعالیت مورچه­ها و آهوان بر ویژگی­های بیولوژیکی و آنزیمی خاک در پارک ملی
 548. پایان نامه اثرات کامفر بر تحریک­ پذیری و فرآیندهای سلولی دخیل در الگوی فعالیت صرعی
 549. پایان نامه ارزیابی تحمل تنش اسمزی در لاین­های امید بخش گندم دوروم
 550. پایان نامه پايان نامه کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزيان شيلاتی
 551. پایان نامه بررسی ارتباط خصوصیات سیستم ریشه ­ای و فیزیولوژیک
 552. پایان نامه بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كيفي گیاه چای ترش
 553. پایان نامه ارشد : بررسی کارایی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) در مراتع ییلاقی خشک ندوشن
 554. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت
 555. پایان نامه بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک
 556. پایان نامه اثر سد زاينده رود بر کيفيت آب و غنای درشت بی­مهرگان کفزی رودخانه زاينده رود
 557. پایان نامه بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa
 558. پایان نامه بررسی کارایی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) در مراتع ییلاقی خشک ندوشن (مطالعه موردی: مرتع مزرعه امين استان یزد)
 559. پایان نامه تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت
 560. پایان نامه تحليل فراواني منطقه¬اي حداکثر دوره خشکي با استفاده از گشتاورهاي خطي
 561. پایان نامه بررسی شاخص­های پیری و ردیابی ژن آلفامانوزیداز مرتبط با پیری در چند رقم گیلاس
 562. پایان نامه کارشناسی ارشد آنالیز حساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC–RAS
 563. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان
 564. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک روی ارقام مختلف سویا
 565. دانلود پایان نامه:اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی
 566. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه( Thymus vulgaris L)
 567. پایان نامه کارشناسی ارشد اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت
 568. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد سه رقم سیب زمینی در منطقه مجن (شاهرود)
 569. دانلود پایان نامه:بررسی اثر سطوح مختلف آتورواستاتین و ال کارنیتن بر عملکرد تری‌گلیسیرید و کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی راس 308
 570. دانلود پایان نامه:بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال
 571. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثرکاربرد قارچ مايكوريزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز
 572. دانلود پایان نامه:بررسي تاثير استفاده از محلول پاشي کلروركلسيم بر عمر پس از برداشت كيوي استان گيلان (مطالعه موردي آستانه اشرفيه)
 573. دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر چندین نوع پیش‌تیمار سازی بر روی بذور گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) تحت چندین سطح تنش شوری
 574. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه
 575. دانلود پایان نامه:بهبود عمر گلجایی گل بریده داوودی Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس
 576. دانلود پایان نامه:پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی – زراعت (M.Sc) اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف وحشی و بارهنگ
 577. دانلود پایان نامه:تاثیر استفاده از نانو کود آهن و تنظیم کنندههای رشد گیاهی در محیط کشت MS بر روی گیاه ارکید رقم Orchids catasetum
 578. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای
 579. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثير دوره و مقدار آماده سازی بذر به كمك پيريدوكسين بر روی شاخصهای جوانه زنی بذر گندم نان
 580. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثير كاربرد ژل آلوئه ورا و كلريد كلسيم بر عمر انباري و خواص كيفي ميوه هلو
 581. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی
 582. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی
 583. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان
 584. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون در بین باغداران زیتون شهرستان رودبار
 585. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آبیاری با مدل CROPWAT
 586. دانلود پایان نامه:مقایسه اقتصادی راهکارهای کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج در شهرستان رشت
 587. دانلود پایان نامه:اثر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک روی ارقام مختلف سویا
 588. دانلود پایان نامه: اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی
 589. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه(( Thymus vulgaris L))
 590. دانلود پایان نامه:اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت
 591. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس
 592. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی اثر سطوح مختلف آتورواستاتین و ال کارنیتن بر عملکرد تری‌گلیسیرید و کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی راس 308
 593. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر عسل و زنجبیل در بهبود ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی خامه و مقایسه آن با خامه معمولی
 594. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال(.Silybum marianum L)
 595. دانلود پایان نامه:بررسی اثرکاربرد قارچ مايكوريزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز
 596. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تاثير استفاده از محلول­پاشي کلرو­ركلسيم بر عمر پس از برداشت كيوي استان گيلان (مطالعه موردي: آستانه اشرفيه)
 597. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان در بانک قرض الحسنه مهر ایران (شعب شیراز و مرودشت)
 598. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی و مقایسه میزان ظرفیت نگهداری آب و ماندگاری گوشت مرغ با شترمرغ
 599. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بهبود عمر گلجایی گل بریده داوودی Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس
 600. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف وحشی و بارهنگ
 601. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر استفاده از نانو کود آهن و تنظیم کنندههای رشد گیاهی در محیط کشت MS بر روی گیاه ارکید رقم Orchids catasetum
 602. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L)
 603. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثير دوره و مقدار آماده سازی بذر به كمك پيريدوكسين بر روی شاخص‌های جوانه زنی بذر گندم نان
 604. دانلود پایان نامه:تأثیر سه روش خشک کردن خورشیدی، هوای خشک و آفتابی (سنتی) بر کمیت و کیفیت لیمو ترش
 605. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی
 606. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تعیین ترکیبات شیمیائی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی
 607. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان
 608. پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون در بین باغداران زیتون شهرستان رودبار
 609. دانلود پایان نامه:مدیریت آبیاری با مدل CROPWAT 8.0 و ارزیابی اقتصادی سه رقم توتون در منطقه رشت
 610. پایان نامه کارشناسی ارشد:مقایسه اقتصادی راهکارهای کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج در شهرستان رشت
 611. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر افزودنیهای خوراکی های مختلف بر سیستم ایمنی بدن ،مورفولوژی روده و عملکرد جوجه های گوشتی
 612. دانلود پایان نامه:الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی
 613. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) تلقیح شده با کشت آغازگر ترکیبی باکتری های Lactobacillus plantarum و pentosaceus Pediococcus
 614. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر تردد اسکيدر و شيب طولي مسير چوبکشي بر هدررفت خاک
 615. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مکان یابی محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهر کرج بوسیله فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وسامانه اطلاعات جغرافیایی
 616. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو
 617. پایان نامه کارشناسی ارشد اپتیمم سازی غنی سازی آرتمیا ارومیانا و آرتمیا فرانسیسکانا با روغن کلزا با تاکید بر میزان رشد، بقا و پروفیل اسیدهای چرب ناپلی
 618. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی اثرات تجمعی (CEA) توسعه صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
 619. دانلود پایان نامه:بررسی ساختار جنگل و خاک در دو توده­ی تخريب شده و كمتر تخريب شده­ی بلوط ایرانی در جنگل­های زاگرس جنوبی، (جنگل­های حوزه­ي یاسوج)
 620. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT (مطالعه­ ی موردی: حوزه­ ی آبخیز لپویی (فارس) )
 621. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اكولوژيك پوشش گياهي منطقه جنگلي وزگ (جنوب شرقي ياسوج)
 622. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره
 623. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه
 624. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب سالانه حوزه‌های آبخیز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کل، استان فارس)
 625. بررسی میزان دانلود پایان نامه:رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر
 626. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر باکتری Lactobacillus plantarum ( KC426951 ) جداسازی شده از روده قزل آلای رنگین کمان استان گیلان بر فاکتورهای رشد، فلور باکتریایی روده، خون و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum , 1792)
 627. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر مؤلفه ‏های مختلف بارندگی بر خصوصیات مورفومتری زمین لغزش‌های استان مازندران
 628. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل و ارزیابی پروژه مدیریت چرا در سطح مراتع شهرستان سپیدان (مطالعه موردی: شهرستان سپیدان)
 629. پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین نوع، مقدار و چگونگی پخش در محیط عناصر رادیواکتیو آزاد شده از دودکش راکتور تحقیقاتی تهران و محاسبۀ دز جذب شدۀ ناشی از آنها در حالت کارکرد نرمال و تأثیر آن بر رستنی ها
 630. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره – استان ایلام
 631. پایان نامه کارشناسی ارشد مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی مطالعه موردی (شهرستان چناران بخشی از دشت مشهد)
 632. پایان نامه کارشناسی ارشد مکان­ یابی تغذیه مصنوعی آب­های زیرزمینی با مقایسه نگرش آبخیزداری، آبیاری و زمین­ شناسی
 633. پایان نامه : بررسی تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تأمین
 634. پایان نامه شبیه سازی اثر عملیات اصلاح و احیاء مراتع بر هدر رفت خاک با استفاده از مدل RUSLE
 635. پایان نامه شبیه‏ سازی عددی جریان متلاطم در اطراف گروه پایه‏های پل با نرم‏افزار Flow-3D
 636. پایان نامه مطالعه اثرات برخی ترکیبات گیاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم
 637. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات نظری پیرامون بهبود کیفیت و افزایش تولید به منظور شناسایی عوامل موثر بر صنعت مرغداری
 638. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصولات عمده زراعی
 639. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ­های انتخابی بادام پیوند شده روی پایه GF677
 640. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی بر عملکرد و فراسنجه ­های خونی گوساله ­های شیر خوار
 641. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر سطوح مختلف آبشویی با پساب بر بیلان املاح خاک
 642. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر سطوح مختلف کنجاله کنجد در جیره های بر پایه اسید های آمینه کل و قابل هضم همراه با فیتاز برعملكرد و خصوصيات لاشه جوجه های گوشتی
 643. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل بر جوانه زنی بذور و صفات رشدی سه گیاه داروئی
 644. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر فعالیت مورچه ­ها و آهوان بر ویژگی­های بیولوژیکی و آنزیمی خاک در پارک ملی کلاه قاضی
 645. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر محلول پاشی برگی و خوشه ­ای با اسید بوریک و سولفات روی بر میوه نشینی و خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافت
 646. پایان نامه کارشناسی ارشد اثرات بالقوه کاربری اراضی بر یکپارچگی اکولوژیکی و زون بندی مناطق حفاظت شده
 647. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزشيابي زيست محيطي مکان شهرک‌هاي صنعتي
 648. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تحمل تنش اسمزی در لاین های امید بخش گندم دوروم و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی
 649. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزيابي صفات زراعي در لاين هاي M3 حاصل از القاي موتاسيون با اشعه گاما در کلزا
 650. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی طرح ترویجی تسریع انتقال یافته­ ها از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه
 651. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی کشت مخلوط جو و نخود به عنوان محصول علوفه ای در شرایط آب و هوایی بروجرد
 652. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی و مقایسه برآورد میزان رسوب سطح جاده جنگلی توسط دو مدل WARSEM وSEDMODL
 653. پایان نامه کارشناسی ارشد افزایش راندمان جداسازی پروتئین آرد گندم از نشاسته با روش فیزیکی و با کمک آنزیم ها
 654. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اتیولوژی بیماری زردی نخود و تعیین مقاومت ارقام متداول در استان لرستان
 655. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي اثر pH و غلظت نمک و دمای پاستوریزاسیون بر پدیده دوفاز شدن دوغ
 656. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر پوشش و حبه‌دار کردن بذر با مواد شیمیایی و باکتری‌ های محرک رشد بر جوانه‌ زنی بذر چغندرقند
 657. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر تبدیل اراضی حاشیه کویری به اراضی زراعی و پسته زار بر فرسایش پذیری بادی و ‏منحنی رطوبت خاک
 658. پایان نامه دکتری: بررسي اثر تغيير اقليم برتغییرات مکانی تغذيه سفره هاي آب زيرزميني
 659. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي اثر تنش شوري و زمان برداشت بر خصوصيات مورفولوژيک و فيزيولوژيک و فيتوشيميايي و فعاليت آنتي اکسيداني گياه مورد
 660. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر تنوع فصلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی از گونه­ های بومادران
 661. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي اثر چاي و مقايسه آن با آنتي بيوتيک و پروبيوتيک و پري بيوتيک در جيره­ هاي بر پايه گندم بر عملکرد جوجه­ هاي گوشتي
 662. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي اثر متقابل قارچ Colletotrichum coccodes عامل بيماري خال سياه و باکتريRalstonia solanacearum عامل بيماري پژمردگي باکتريايي سيب ­زميني
 663. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثرات آنتی ­اکسیدانی و آنتی ­باکتریایی اسانس مرزنجوش بر ماندگاری سوریمی تهیه شده از کپور معمولی در طول دوره نگهداری در انجماد
 664. دانلود پایان نامه:ارزیابی اثرات محیط­ زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته
 665. دانلود پایان نامه:اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس
 666. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پسماندهای بیمارستانی
 667. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثرات جيره­ های حاوی آويشن، گل‌گاو زبان و سين‌بيوتيک بر عملکرد جوجه­ های گوشتی
 668. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط خصوصیات سیستم ریشه ­ای و فیزیولوژیک با تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ­ های فسکیوی­ بلند
 669. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی امکان برآورد فرسایش کناررودخانه‌ای در بازه‌ی پل‌الماس گیلانده رودخانه‌ بالخلوچای اردبیل
 670. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پاسخ ژنوتیپ‌های برنج به سطوح مختلف نیتروژن محلول غذایی در شرایط غلظت معمولی و غنی شده دی اکسید کربن
 671. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر آتش­ سوزی بر پوشش گیاهی مراتع کوهستانی خرم­ آباد
 672. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد کلسترول زرده و ویژگی‌های تخم مرغ و وزن جوجه­ مرغ‌های مادر گوشتی
 673. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علل توسعه­ نيافتگي مناطق روستايي
 674. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در شرایط آب و هوایی اراک
 675. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كيفي گیاه چای ترش
 676. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تنوع آللی ژن های کاندیدای تحمل به تنش شوری در ارقام جو
 677. پایان نامه کارشناسی ارشد ررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Fusarium oxysporum f. sp. ciceri عامل بیماری پژمردگی نخود در استان ایلام
 678. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تولید پانل ساندویچی با استفاده از چوب پالونیا و رویه فایبرگلاس
 679. پایان نامه بررسي تاثير اسانس هاي گياهي وآنتي بيوتيك ها بر عمر گلجايي
 680. پایان نامه اثر نوع زهکش بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله در کشت دوم پس از برداشت برنج
 681. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر نانو کود کلات آهن و کود آهن بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن دنایی
 682. دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اثر نیکل، سولفات نیکل و نیترات نیکل(II) روی عمر گلدانی و کیفیت گل‌شاخه‌بریده ژربرا
 683. پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن
 684. پایان نامه بررسي تأثیر غلظت­های مختلف ازت و نسبت­هاي نيترات به آمونيوم
 685. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر پارامتر های استخراج صنعتی روغن با حلال بر اسیدهای چرب آزاد ، فسفاتید ها
 686. پایان نامه: اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی
 687. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت و آسکوربات سبزیجات غده‌ای
 688. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان
 689. پایان نامه: اثر تنش آبي، زئوليت و محلول پاشي اسيد ساليسيليك بر برخي صفات زراعي و فيزيولوژيكي گلرنگ بهاره
 690. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ‘ریش بابا قرمز’
 691. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین
 692. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر سوپرجاذب¬های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون
 693. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر ضد میکروبی عصاره هسته سنجد بر کیفیت و ماندگاری سس مایونز
 694. پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی
 695. پایان نامه: اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی
 696. دانلود پایان نامه: اثر کود اوره و اوره پوشش دار گوگردی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای در منطقه دامغان
 697. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر برخی از مواد ثانویه گیاه سرخارگل (اکیناسه)
 698. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا
 699. پایان نامه کارشناسی ارشد اثر نظام¬های آبیاری بر عملکرد و بهره وری اراضی شالیکاری استان گیلان
 700. پایان نامه: اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی)
 701. پایان نامه: اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور
 702. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب (عناب اصفهان)
 703. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی اقتصادی عملیات حفاظت خاک در شهرستان رودسر
 704. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین
 705. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن با نشانگر‌های مولکولیSSR
 706. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک
 707. پایان نامه کارشناسی ارشد: ضرورت گیاه¬شناسی و کلیات منطقه¬ی نمونه¬برداری
 708. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: بادام زمینی
 709. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: برنج
 710. پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند
 711. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر زهکشی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا
 712. دانلود پایان نامه: افزایش عمر پس از برداشت گل داودی به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و مورد
 713. پایان نامه بررسي تأثیر غلظت­های مختلف ازت و نسبت­هاي نيترات به آمونيوم
 714. پایان نامه بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک درماءالشعیر
 715. پایان نامه کارشناسی ارشد آنالیز شاخص¬های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه¬ای استان زنجان
 716. پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی
 717. پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک)
 718. دانلود پایان نامه: بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا
 719. پایان نامه: بررسی برخی صفات پومولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام زیتون در منطقه درام شهرستان طارم
 720. پایان نامه بررسی میزان تولید و هزینه عملیات تنک کردن در جنگل­های دست کاشت شمال کشور
 721. پایان نامه بررسی و مقایسه ریزغده ­زایی رقم­ های زودرس و دیررس گیاه سیب­ زمینی
 722. پایان نامه: بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری
 723. پایان نامه بهينه سازي روش ريز ازديادي دوپايه بومي پاكوتاه كننده سيب
 724. پایان نامه آفت کش های ارگانوفسفر
 725. پایان نامه: بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته سیب زمینی و پارامتر رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
 726. پایان نامه ارشد :تاثیر پارامتر های استخراج صنعتی روغن با حلال بر اسیدهای چرب آزاد ، فسفاتید ها
 727. پایان نامه تاثیر غلظت­های هورمونی و ریزنمونه بر کال­زایی، باززایی و کشت سوسپانسیون رازیانه
 728. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر غلظت‌های مختلف برخی تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه ‌ارکیده
 729. پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری
 730. پایان نامه تأثير كاربرد پس از برداشت ژل آلوئه ورا و تیمار آب گرم بر ماندگاری و خواص كيفي ميوه انگور
 731. پایان نامه تعيين مناسبترين روش اندازه‌گيري توليد گياهان بوته‌اي در مراتع شهرستان شيراز
 732. پایان نامه ارشد :شناسایی عوامل پیش­برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان
 733. پایان نامه کارشناسی ارشد شناسايي گونه‌هاي جنس(Larinus spp ( Col: Curculionidae و مطالعه برخي از ويژگی­های زيستي
 734. پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب­های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی
 735. پایان نامه مدل سازی و پیش بینی تبخیر از تشت ایستگاه های غرب دریاچه ارومیه
 736. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مکان­يابي عرصه­ هاي مناسب استحصال آب باران با استفاده از الگوي سطح منبع متغير
 737. پایان نامه نقش صنایع دستی در افزایش درآمد اقتصادی روستاییان ماسوله
 738. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران
 739. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي صفات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي ذرت شيرين و فوق شيرين با استفاده از تجزيه باي پلات
 740. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌های کشاورزی
 741. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی
 742. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فونستیک تریپس ­های خاک­زی و قارچ­خوار در شهرستان گرگان
 743. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی کارایی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز در مراتع ییلاقی خشک ندوشن
 744. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی کارایی واحدهای کنسانتره در استان آذربایجان غربی
 745. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي و شناسايي عوامل مؤثردر بهره‌وري واحدهاي توليد مرغ گوشتي
 746. پایان نامه کارشناسی ارشد بهینه‌سازی الگوی کشت محصولات کشاورزی با الگوریتم رقابت استعماری
 747. رساله دکترای علوم دامي: پاسخ‌های فیزیولوژیک و عملکردی گاوهای هلشتاین در دوره انتقال به مخلوطی از برخی گیاهان دارویی در جیره های با نسبت های مختلف اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3
 748. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير آفت­کشی، ضد­تغذیه­ ای و دور­کنندگی عصاره و پودر چند گونه گياه دارویی روي شب­پره هندی
 749. پایان نامه دکتری: بهبود فراسنجه‌های فیزیولوژیک و ملکولی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش گرمایی با تغذیه عصاره‌های گیاهی
 750. پایان نامه: بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات خانواده کلم
 751. پایان نامه: بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب
 752. دانلود پایان نامه: بررسی اثر عصاره مریم نخودی بر روی خواص میکروبی، فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه نشاسته سیب زمینی
 753. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر میزان رسیدگی و تعداد چین برداشتی بر عملکرد کمی و کیفی تولید توتون pvh19
 754. پایان نامه: بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و پارامترهای معادلات رشد میکروبی فیلم تهیه شده از قدومه شیرازی
 755. پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس
 756. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری
 757. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثر1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز
 758. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی
 759. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل¬آلای رنگین¬کمان
 760. پایان نامه: بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات
 761. پایان نامه: بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری اشریشیا کلی بر بستر ترکیبی پلی ساکارید سویا(SSPS) و نشاسته کاساوا
 762. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا
 763. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر پلی ساکارید سویای محلول در آب (SSPS) بر خواص اساسی فیلم نشاسته ساگو
 764. پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی پیوند اسکنه چهار رقم گل رز (Rosa sp.) بر روی پایه نسترن وحشی (Rosa canina L.)
 765. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم
 766. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی ترکیبات اسانس آویشن در مراحل مختلف فنولوژی در منطقه قرق
 767. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تولید پنیر آنالوگ با جایگزینی نسبی نمک کلرید سدیم با نمک کلرید پتاسیم
 768. پایان نامه: بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم و مطالعه اثر کیفیت گلوتن آرد در بافت آن
 769. دانلود پایان نامه:تعیین مهمترین نقاط قوت پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان
 770. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فيزيكی- شيميايي خاک در منطقه نقده
 771. دانلود پایان نامه: پایش و پیش‌آگاهی کرم خوشه‌خوار انگور، Lobesia botrana، با به‌کارگیری تله‌ی فرمونی در باغ‌های انگور بیضا
 772. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران
 773. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی
 774. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فاکتورهای مؤثر در باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان
 775. پایان نامه: بررسی روش های مختلف عصاره گیری از مراحل مختلف رشدی میوه و برگ درخت زیتون تلخ Melia azedarach Linnaeus در کارایی این ترکیبات روی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli
 776. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی¬ تاثير برخی از هیدروکلوئیدها بر پايداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
 777. پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسي امکان اصلاح نشاسته با کمک میدانهای الکتریکی پالسی
 778. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و مقایسه سویه های تجاری مخمر نانوایی برای افزایش کیفیت و ماندگاری نان صنعتی
 779. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب
 780. دانلود پایان نامه: تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های خونی و فلور میکروبی روده جوجه های نر گوشتی
 781. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین
 782. پایان نامه کارشناسی ارشد پاسخ¬هاي رويشی، فيزيولوژيکی و ژنتيکي دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشکي
 783. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بهینه سازی مصرف عصاره‌ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ
 784. پایان نامه: تاثیر ترکیبی صمغ کتیرا، امولسیفایرهای سدیم استئاروئیل لاکتیلات(SSL)و گلیسرول منو استئارات(GMS)بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان بربری
 785. دانلود پایان نامه: تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی بر میکروفلورای روده و پارامترهای خونی جوجههایگوشتی نر
 786. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف¬های هرز ذرت علوفه¬ای
 787. پایان نامه: تاثیرشرایط و روشهای مختلف خشک کردن برویژگی¬های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون
 788. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی
 789. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر خصوصیات رشدی و عملکرد لوبیا معمولی در منطقه لنگرود
 790. پایان نامه کارشناسی ارشد: تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز
 791. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فرسایش حوضه آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به مخزن
 792. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم
 793. دانلود پایان نامه:بکارگیری دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه و در نظر گرفتن متغیر های پایداری شیب جانبی کانال در دو حالت ساخت و بهره برداری و همچنین تعیین نقش کاهش سریع سطح آب و پارامتر زمان در پایداری شیب
 794. پایان نامه کارشناسی ارشد بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید
 795. پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی فاکتورهاي موثر در باززایی درون شیشه¬اي مریم¬گلی¬کبیر
 796. پایان نامه کارشناسی ارشد: تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری
 797. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی روی ارقام سیب زمینی
 798. پایان نامه: تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(NIR)
 799. پایان نامه کارشناسی ارشد جداسازی و همسانه‏سازی ژن‏های hrpW و hrpG جهت انتقال به لیمو ترش در راستای ایجاد مقاومت به شانکر مرکبات
 800. پایان نامه کارشناسی ارشد تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات
 801. پایان نامه کارشناسی ارشد: خصوصیات فیتوشیمیایی و بیولوژیکی اسانس دو گونه مرزه ایرانی
 802. پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شعب روستایی به خدمات بانکداری الکترونیکی و توسعه آن در بانک کشاورزی استان گیلان
 803. پایان نامه: مدل سازی درصد چربی جامد و نقطه ذوب مخلوط‌های دو جزیی پالم اولئین کاملاً هیدروژنه و روغن سویای اینتراستریفیه شده به روش شیمیایی
 804. پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه اثرات محلول پاشی عناصر کم مصرف بر خصوصیات کمی وکیفی کنجد
 805. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه تاثیر عصاره دانه انگور سیاه و عصاره زالزالک بر روی تغییرات هیستوشیمی بیضه و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) در موش رت نر بالغ درمان شده با داروی سیکلوسپورین (سانتیمون)
 806. پایان نامه: مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بيفيدو باكتر بيفيدوم ، استرپتوكوكوس ترموفيلوس و لاكتو باسيلوس بولگاريكوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی
 807. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه ریشه¬زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون¬های ریشه زایی NAA وIBA
 808. پایان نامه: مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی
 809. پایان نامه کارشناسی ارشد: مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود
 810. پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی (سواد کوه، آمینه گستر، آوای کاسپین شمال و داروسازان) بر عملکرد جوجه های نرگوشتی
 811. پایان نامه کارشناسی ارشد: شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان
 812. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: سنتز نانو ذرات سلولز کونژوگه با طلا و بررسی قابلیت جذب سم دیازینون توسط آن
 813. پایان نامه کارشناسی ارشد: تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان
 814. پایان نامه کارشناسی ارشد شبیه‌سازی رایانه‌ای رشد ژنتیکی صفت وزن از شیر گیری ناشی از انتخاب تک مرحله‌ای ودو مرحله‌ای در طرح اصلاح نژادی هسته باز در گوسفندان گیلان
 815. پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت و طبیعی در برابر پوسیدگی سفید
 816. پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسۀ روشهای کاشت روی پشته و مرسوم در عملکرد گندم فلات و بازدۀ آبی در منطقۀ مشهد
 817. پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه فعالیت پاداکسایشی عصاره‌های اتانولی و متانولی ترکیبات فنولی در بخش‌های خوراکی انگور (Vitis vinifera L .) واریته کشمشی قرمز
 818. پایان نامه: مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی
 819. پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم
 820. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: تراکم کاشت لوبیا
 821. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی بهره¬وری از ضایعات پوست لیمو به عنوان جاذب در حذف کبالت، کادمیم و نیکل
 822. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر گلپر تازه و عصاره آن بر ماندگاری گوشت شترمرغ طی نگهداری در یخچال
 823. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثير خويش ­آميزي و زمان برداشت بر ميزان متابوليت­ هاي ثانويه رازيانه
 824. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تجزیه زنده ­مانی و بررسی اثر عوامل مختلف بر آن در بره­ های گیلانی
 825. پایان نامه کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل اقتصادی و مدیریتی راهبردهای موثر بر پیشگیری از لنگش در گله‌های صنعتی گاو شیری گرگان
 826. پایان نامه کارشناسی ارشد تحليل فراواني منطقه ­اي حداکثر دوره خشکي با استفاده از گشتاورهاي خطي
 827. پایان نامه کارشناسی ارشد تدوین راهبردهای مدیریت تولیدات دامی در منطقه سیستان با استفاده از مدل SWOT
 828. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تنش شوری و خشکی فیزیولوژیک
 829. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی با تاکید بر پایداری کشاورزی
 830. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تولید و ارزیابی نانوکاغذ حاصل از نانوالیاف سلولز باگاس
 831. پایان نامه کارشناسی ارشد تعميم روش ون‌ راين برای برآورد مشخصات شکل‌های بستر رودخانه‌های درشت‌ دانه
 832. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی
 833. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مطالعه تاثیر پروبیوتیک تجاری باکتوسل و پری بیوتیک مانان بر رشد و سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی
 834. پایان نامه کارشناسی ارشد:طراحی، ساخت و ارزیابی ردیفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک به منظور کاشت مستقیم ذرت در بقایای گندم
 835. پایان نامه کارشناسی ارشد تهيه سوسيس از ماهي كپور نقره اي و تعيين كيفيت مغذي و مدت ماندگاري آن در یخچال و فریزر
 836. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه چند شاخص خشکسالی برای استان اصفهان
 837. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تولید سس مایونز پروبیوتیک
 838. پایان نامه کارشناسی ارشد جنبه ­هاي بوم شناختي کاربرد کودهاي زيستي و شیمیایی فسفره و اثرات آن بر ويژگي­ هاي رشدي و زراعي ذرت و خلر در شرايط کشت مخلوط
 839. پایان نامه کارشناسی ارشد خصوصیات اکولوژيکی و فیتوشیمیایی دو گونه مرزه بختیاری و مرزه کلاری
 840. پایان نامه کارشناسی ارشد خصوصیات جنگل شناسي حفره هاي تاج پوشش در یک جنگل تك گزيده راش شرقي
 841. پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی عوامل مؤثر برپذیرش نهاده­ های زیستی توسط گندم کاران شهرستان دورود
 842. پایان نامه کارشناسی ارشد شناسايي نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر خانواده کدوئیان در استان خراسان رضوي
 843. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد كلون و بيان فاكتور نكروز دهنده تومور آلفا
 844. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد مدل WEPP برای تخمین سیلاب و فرسایش و رسوب
 845. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه اثرات برخی ترکیبات گیاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم
 846. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه ژنتیکی و نقشه یابی ژن رنگ پایه ساقه با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره در برنج
 847. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه شاخص های فیزیولوژیک و مورفولوژیک در روند بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش برنج
 848. پایان نامه کارشناسی ارشد نقش ذرات اکسیدروی نانو و معمولی و میکوریزا بر جوانه زنی و خصوصيات خاک و رشد و عملکرد گياه لوبیا سبز
 849. دانلود پایان نامه:بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی
 850. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثير تراكم¬هاي كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام كنجد
 851. دانلود پایان نامه:تيلريوز ناشي از تيلريا لستوكاردي
 852. دانلود پایان نامه :کم خونی عفونی جوجه ها
 853. پایان نامه اثرات سموم فسفره (دیازینون، مالاتیون و کلروپریفوس) بر روي ميزان فعالیت آنزيم استيل کولين استراز کارگران سمپاش
 854. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی خصوصيات زراعي و محتوای اسانس تولیدی در نعناع
 855. دانلود پایان نامه:بررسی اثر همزیستی میکوریزا بر رشد رویشی، تجمع عناصر غذایی و برخی شاخص های بیوشیمیایی در پایههای زردآلو و بادام
 856. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي الگوي پراکنش مکاني و زماني لارو ماهيان در سواحل جزيره هنگام
 857. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی امکان جایگزین نمودن هیبریدهای جدید به جای هیبرید 704 در منطقه خوزستان در کشت بهاره
 858. دانلود پایان نامه:مقایسه تأثیر کود زیستی ازتوباکتر و بيو سوپر جاذب بر عملکرد گیاه ماش
 859. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:نمک زدائی از آب های شور زیرزمینی
 860. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اثر شوری بر گیاهان
 861. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:انگل های خارجی در دامپروری
 862. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بازبینی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی روغن های اسانسی و ترکیبات آن ها و کاربردهای اخیرشان در فرآورده های آبزیان
 863. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثرات سطوح مختلف ساکارومیسس سرویسیه بر شاخص های رشد و تغذیه و ترکیب بیوشیمیایی لاشه و برخی از پارامترهای ایمنی شناسی ماهی انگشت قد تیلاپیای نیل
 864. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی کنگر فرنگی در خوراک دام
 865. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بیماریهای آبزیان
 866. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بیماری های غلات
 867. دانلود پایان نامه:مطالعه تنوع ژنتيکي درون و بين توده ‌‌‌‌هاي بومی پیاز
 868. رساله دکتري علوم و صنايع غذايي-مطالعه تخمير، نيم پخت کردن و نگهداري نان سنگک
 869. پايان‌نامه اصلاح نباتات :خويش­آميزي و زمان برداشت بر ميزان متابوليت­هاي ثانويه رازيانه