دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

تجزیه نمونه های جمع آوری شده حتی الامکان باید سریع باشد در غیر اینصورت بایستی در آلومینیوم فویل تمیز و یا ظروفی که امکان واکنش با ترکیبات شیمیایی تحت اندازه گیری را نداشته باشند ذخیره نمود و در 20- درجه سانتیگراد نگهداری کرد. این امر به منظور ممانعت از تجزیه باقي مانده های بی ثبات و تغییر در قابلیت استخراج و کاهش آب می باشد (16).

2-7-2- استخراج سموم شیمیایی

در ابتدا باید سموم شیمیایی موجود در نمونه به طور کامل استخراج شده و سپس مورد اندازه گیری قرار گیرد. با توجه به تنوع محصولات کشاورزی و مواد غذایی و نیزسموم شیمیایی مورد نظر نمی توان از روش واحدی جهت استخراج تمام نمونه ها استفاده کرد. برای هر نوع سموم شیمیایی روش استخراج و دستورالعمل خاصی عنوان شده و روش عمومی برای استخراج کلیه سموم شیمیایی ها وجود ندارد. چربی و رنگدانه موجود در محصولات کشاورزی در اکثر حلال های مورد استفاده برای استخراج باقي مانده سموم شیمیایی حل شده و مراحل بعد ایجاد اشکال می نمایند، است. از سیستم های کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا به عنوان دو روش برتر جهت اندازه گیری باقي مانده سموم شیمیایی به صورت گسترده استفاده می شود. کروماتوگرافی گازی به نحو قابل توجهی بوسیله ستون های مویین با قابلیت بالا، دتکتورهای پیشرفته و دستگاههای تکمیلی همچون طیف سنجی جرمی تجهیز یافته و بنابراین کارایی استفاده از این تکنیک در اندازه گیری باقي مانده سموم شیمیایی افزایش داده شده است (11).

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی