دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : رویکرد نوین حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی

 

واقع شود. هم چنین در سال 1955 در جریان قضیه تیمور شرقی دیوان بین‌المللی دادگستری آن را از مصادیق سرزمینهای فاقد حاکمیت دانسته است که مردم ان از حق تعیین سرنوشت برخوردارند.

ماحصل فعالیت­های ملل­متحد بین سالهای 1945 تا 1979 استقلال 70 سرزمین بود؛ از 1980 تا 1995 نیز 28 سرزمین به استقلال رسیدند و مورد اخر نیز استقلال تیمور شرقی در 1999 بود که البته جزء سرزمینهای خود مختار محسوب می­شد. با فعالیت­های ملل متحد دامنه اعمال حق تعیین سرنوشت از جنبه سیاسی محض خارج شد و ابعاد دیگری از جمله اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را تحت پوشش داد. قطعنامه 2625 مجمع عمومی تحت عنوان «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه ملتها» از حیث تصریح و تعریف اصل تعیین سرنوشت ملتها به عنوان یکی از اصول حقوق بین‌الملل اهمیت انکار ناپذیری دارند. قطعنامه 2625 بیست و پنجمین اجلاس مجمع عمومی مورخ 4 نوامبر 1970 اصل مذکور راتاکید نموده و ان را گسترش داده است. این قطعنامه، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین‌الملل در زمینه روابط دوستانه همکاری بین کشورها را مطابق منشور ملل متحد به وجود اورد .

در همین ارتباط، مجمع عمومی پیش نویس دو میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق بشر را که در 16 دسامبر 1966، رسمی و بالاتفاق تصویب کرده بود، برای امضا و تصویب تسلیم کشورها نمود. این میثاق در سال 1976 به اجرا گذاشته شد. برابر بند 3 ماده یک میثاق، همچنین کشورهایی که مسئولیت اداره سرزمینهای غیر خودمختار و تحت قیمومت را به عهده دارد موظفند «برابر مقررات منشور ملل متحد، وسایل تحقق حق آزادی مردم درتعیین سرنوشت خود را تسهیل نموده، آن را محترم شمارند.» عده ای نظارت می­نمود. به هر حال محور مشترک موارد عمده­ای که حق تعیین سرنوشت در آنها مستند مداخله­ی سازمان ملل متحد قرارگرفته است، مقابله با سلطه استعمار خارجی بوده است. البته، وجود رژیم­های تبعیض نژادی در کشورهای مانند افریقای جنوبی، الزاما سلطه استعماری از خارج تلقی نشده، بلکه تحمیل رژیم تبعیض نژادی از داخل، باعث مطرح شدن نقض حق تعیین سرنوشت و مداخله بین‌الملل شده است. تنها مورداستثنائی که در آن اصل تعیین سرنوشت در قلمروی غیر از استعمار زدائی مورد استناد قرارگرفته است، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین طبق قطعنامه جلسه ی اضطراری سال 1981 مجمع عمومی است .

گفتار دوم : حق تعیین سرنوشت مردم تحت انقیاد و اشغال بیگانه

نگاهی کلی به رویه سازمان ملل و اعلامیه­ها و قطعنامه­های صادره از سازمان ملل متحد نشان میدهد که حق تعیین سرنوشت در مورد مردم سرزمینهای مورد اشغال و تسلط بیگانه نیز قابل اعمال است. برای نمونه، در اعلامیه استقلال 1960 ضمن تاکید بر این که هم ملل حق تعیین سرنوشت دارند ،دربند 1 اعلامیه 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی