دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

 

طاهریان، صفاریان، زیاریان، آل بویه . در دوره دوم حکومت هایی با پشتوانه قومیت ترکی و غیر ایرانی  مانند غزنویان و سلجوقیان روی کار آمدند. (باسورث،38:1385) در مرحله سوم حکومت هایی با خاستگاه قبیله ای و غیر ایرانی مانند مغولان و ایلخانان قدرت گرفتند. مطمئناً با دقت در هر یک از این دوره ها چگونگی نگاه غالب بر هر دوره را می توان از طریق تشریفاتی که در دربارهایشان اجرا می شده است را به خوبی شناخت.

فصل چهارم در واقع قسمت اصلی این پژوهش است ،که در آن به مفاهیم کلی نظام بار در دوره صفویه و تفکر غالب بر آن اشاره می شود؛ که مطمئناً نوع نگاه مردم و جامعه به حکومت در این مورد نقش اساسی ایفا می نماید. سپس با این مقدمه  و پیش فرض به سراغ نحوه اجرای بار شاهانه در  دوره صفویه رفته و درباره محل هایی که بار صورت می گرفته و همچنین بارهای مخصوص تاج گذاری پادشاهان و از همه مهمتر ذکر مناصبی که با این تشریفات گره خورده است، بیان می گردد. که می توان در پایان این فصل به قدرت رو به تزاید صفویان و شوکت آنان پی برد و اینکه اغلب مناصب با عنوان هایی ترکی استعمال می شده است . در پایان این فصل تفکر حاکم بر دربار صفوی و میزان و حدود و ثغور قدرت پادشاه و همچنین توسعه یافتگی تشریفات بار و پیوستگی  وظرافت اجرای بارها به خوبی نشان داده شده است.

در فصل پنجم نگاهی جزئی تر به این تشریفات افکنده شده و تشریفات بار به صورت اصلی آن که به دو قسم «بار عام» و بار خاص» می باشد ، بررسی شده است. گرچه در فصول قبل تلویحاً به این دو مورد اشاره شده است اما در اینجا بدلیل رشد و توسعه یافتگی دولت در زمینه روابط خارجی سعی شده تا بار خاص شاهان با به حضور پذیرفتن سفرا و نحوه و کمیّت و کیفیّت آن و بار عام که درواقع بهترین شیوه نشان دادن آن در مورد تظلم خواهی مردم از پادشاه و به حضور رسیدن به نزد او بود؛ را به مخاطب نشان دهد. در پایان این فصل سعی شده  تا به خوبی برای مخاطب مشخص شود که تا چه میزان حکومت در امر سیاست خارجی و رابطه با سایر دول تلاش داشته است و اینکه سفرا بعنوان گروهی خاص تا چه میزان مورد توجه بودند و اگر شخصی به حضور می رسید بعنوان یک بارخواه، چه قواعدی را بایستی رعایت کند. و از طرفی  هم  میزان توجه پادشاهان صفوی به مردم تحت امرشان و نحوه و چگونگی بارعام دادن آنان و تظلم خواهی رعیت و درواقع رعیت نوازی شاهان در این بین مشخص گردد.

نکته بعدی که نیاز به توضیح دارد این است که با بررسی منابع دوره صفوی از نظر محتوایی می توان پی برد در این آثار به جزئیات ریز که در دربار شاهان صفوی از سوی آن ها به اجرا در می آمد توجه وافری می شد که در   سفرنامه های سفیران و جهان گردان اروپایی نیز منعکس می گردید. و به همین خاطر آن ها

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دسته‌ها: دسته اصلی