دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد  t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

 

-7-1- تست TUNEL جهت ارزیابی شکست  DNAاسپرم

اين آزمون اولين بار توسط Gorczica و همکاران در سال 1993 انجام گرفت وبرای تشخیص میزان آسیب در دورشته­ی  DNAکاربرد دارد. در این روش شکست­ها در یک یا دو رشته DNA قابل تشخیص است. پایانه­های  DNAفراگمنته شده، تك رشته و دو رشتهDNA  توسط نوكلئوتيد­هاي نشاندار شده، و مورد هدف قرار مي­گيرند(Agarwal & Said, 2004). این واكنش توسط يك پايانه ترانسفرازي كاتاليز مي­شود. اين آنزيم، دي­اكسي­يوريدين تغيير يافته را با بيوتين يا ديگوكسي­ژنين(digoxigenin) درپایانه  3´OHاز رشته­اي كه شكسته شده است، تركيب مي­کند. سپس نوكلئوتيد­هاي تغيير يافته که متصل به فلورسنت می­باشد جدول (3-1): ترکيب محيط TCM

100 میلی لیتر TCM
033/0 گرم پیروات
01/0 گرم استرادیول
6./0 میلی­گرم پنی سیلین جی
05/0 میلی­گرم استرپتومایسین
98/0گرم مدیوم 199
22/0میلی­گرم سدیم بی کربنات
تا حجم 100 میلی لیتر آب

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (3-2): ترکيب محيط HTF

100 میلی لیتر HTF
59/0 گرم کلرید سدیم
035/0 گرم کلرید پتاسیم
05./0 ­گرم پتاسیم­دی هیدروژن فسفات
002/0 گرم سولفات منیزیم
003/0 گرم پیروات
05/0 گرم دی- گلوکز
005/0 گرم استرپتومایسین
001/0 گرم فنل رد
24/0 گرم HEPES
002/0 گرم EDTA
تا حجم 100 میلی لیتر آب

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده ازماده ترت بوتیل هیدروپراکساید t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن (Kdm5d(Smcy

دسته‌ها: دسته اصلی