دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

از نظر معنايي، “واژه” عبارت است از يک واحد معنايي که بر يک يا چند مفهوم منفرد دلالت دارد. و از نظر املايي، “واژه” داراي وحدت املايي است به اين معني که در نوشته معمولاً فاصله در دو طرف آن رعايت مي شود. و در آغاز و پايان آن يک درنگ وجود دارد يعني مي توان در آغاز و پايان آن سکوت کرد.

 

 

در زبان شناسي جديد ميان “صرف” و “تصريف” تمايز قائل مي شوند. منظور از “صرف” شاخه اي از دستور زبان است که به بررسي ساختار دروني واژه مي پردازد (نک، اسپنسر، ص4-3؛ بائر، ص1). اما تصريف زيرشاخه اي از صرف است که در کنار واژه سازي قرار مي گيرد.

واژه سازي:

واژه سازي در حقيقت نتيجة طبيعي اصل اقتصاد يا صرفه جويي است که بر همة ابعاد زبان حاکم است. زبان نوعي نظام ارتباطي است و در هر نظام ارتباطي، کمال مطلوب اين است که با کمترين هزينه، بيشترين اطلاعات انتقال يابد (نک، مارتينه، 1379، ص258، 62). به همين دليل در همه ی  ابعاد زبان، اصل کمترين کوشش يا حداکثر صرفه جويي جريان دارد. صرفه جويي در محور همنشيني و صرفه جويي در محور جانشيني. واژه سازي روشي است که صرفه جويي در هر دو محور را امکان پذير مي کند. به بيان ديگر، واژه سازي تلفيق صرفه جويي در هر دو محور است. مثلا”براي بيان يک مفهوم جديد منطقاً چهارراه وجوددارد:

1) بيان آن مفهوم از طريق واژه هاي موجود در زبان و با کمک دستگاه نحو؛ 2) جعل واژه اي بسيط؛ 3) وام گرفتن واژه اي از زباني ديگر؛ 4) بيان آن مفهوم با بهره گيري از عناصر موجود در زبان و با کمک قواعد صرفي؛ براي مثال، وقتي فارسي زبانان با پديده اي مانند loud speaker رو به رو شدند. اگر مي خواستند از روش اول سودجويند مي بايست بگويند: «دستگاهي که صدا را بلند مي کند»؛ و اگر مي خواستند از روش دوم و يا سوم بهره ببرند مي بايست يا واژه اي تازه جعل کنند( روشي که در همة زبانها بسيار به ندرت اتفاق مي افتد) يا با وامگيري از زباني ديگر مثلاً آن را « لود اسپيکر» بنامند.

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی