دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 اکنون سوالی که باقی می­ماند تعیین دامنه تغییرات جریان ورقه ای و وسعتی است که سیستم های واقعی جریان در خاک را در بر می­گیرد، این معیار با عدد رینولدز[1] (یک عدد محض که نیروی اینرسی را به نیروی لزجت مربوط می کند) به صورت زیر بیان می­شود.

(3-13)

 

قانون دارسی در بعضی موارد دیگر از جمله وجود مواد بسیار ریزدانه مانند کلوییدی در آبخوان، اشباع نبودن کامل آبخوان، وجود خاک­های رسی زمانی که گرادیان پایین است نیز اعتبار خود را از دست می­دهد که در تحقیق حاضر هیچکدام از شرایط فوق برقرار نیست.

 

3-3-2- ضریب انتقال

ضریب انتقال یا قابلیت انتقال یک لایه عبارت است از مقدار آبی که از یک واحد سطح مقطع لایه آبدار تحت شیب هیدرولیکی واحد عبور می­کند. چنانچه ضریب هدایت هیدرولیکی مواد تشکیل­دهنده آبخوان K و ضخامت لایه b باشد، ضریب انتقال (T) عبارت است از:

(3-15)

و در مورد آبخوان های لایه ای که از چند لایه مجزا تشکیل شده باشند، خواهیم داشت:

(3-16)                                                                                 [1] Reynolds

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دسته‌ها: دسته اصلی