دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 

 

میدان الکترومغناطیسی کلی که این اتمها می بینند  می باشد که میدان کاوشگر درون کاواک می چرخد اما میدان کنترلی درون کاواک نمی چرخد .

تحت تقریب موج کند تغییر، پاسخ میدان کاوشگر با توجه به معادلات ماکسول بصورت زیر می باشد:

(3-22)

معادلات (3-23) در معادله (3-22) می توان رابطه ای برای میدان ورودی و خروجی بدست آورد. در حد میدان متوسط و با استفاده از شرایط مرزی معادلات (3-23) ، حالت ایستایی میدان عبوری بصورت زیر می باشد:

 

(3-25)

که   و   به ترتیب میدانهای نرمالیزه شده ورودی وخروجی هستند و پارامتر  پارامتر مشارکت برای اتمهای درون کاواک نامیده می شود. یک نتیجه مهم از معادله (3- 22) اینست که میدان کاوشگر همدوس با  نقش مهمی در بوجود آمدن دوپایایی دارد.

تاکنون به شرایط به وجود آمدن رفتار دوپایایی پرداخته ایم. اکنون به بررسی نتایج عددی دوپایایی شرایط متغیرهای پارامتریک می پردازیم. در محاسبه نمودارهای دوپایایی باید عبارتهای نوسانی در مرتبه های بالا ( بالای m=10) داشته باشیم.

با کاهش شدت میدان کنترلی آستانه دوپایای افزایش می­آبد، علت اینست که برای فرکانسهای رابی بزرگ میدان کنترلی، جذب میدان کاوشگر ناچیز می شود و رفتار دوپایایی از بین می رود. چگونگی تغییر رفتار دوپایایی با مقادیر مختلف شدت میدان کنترلی، در شکل (3- 3) نشان داده شده است. نکته جالب اینجاست که در شدت میدان کنترلی صفر باز هم شاهد دوپایایی هستیم، یعنی حضور میدان کاوشگر به تنهای برای دوپایایی کافی است هرچند

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دسته‌ها: دسته اصلی