دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

  

 

 

 


نمودار 1-2 نحوه تعادل در دو بازار  (فدایی نژاد، 1378 )

نمودار سمت چپ كه بازار موجودي را نشان می‌دهد، نمايانگر يك عرضه ثابت و تقاضایی به  شكل اريب رو به پايين با توجه به قيمت اوراق بهادار مي باشد.  هر چه قيمت اوراق بهادار کمتر باشد تقاضا براي قيمتي كه بازار ساز اوراق بهادار را مي خرد”، قيمت پيشنهادي خريد “[1] و قيمتي كه با آن اوراق بهادار را می‌فروشد، “قيمت پيشنهادي فروش[2]” ناميده مي شود.  اختلاف بين دو قيمت” شكاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش[3]“خواهد بود. اگر بیشتر از يك بازار ساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترين قيمت پيشنهادي خريدو پایین‌ترین قيمت فروش را شکاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازار می‌نامند و نقطه تعادلي جايي بين قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازار قرار می‌گیرد. در يك بازار مالي سازمان‌یافته، نقش بازار سازان ايجاد جريان دو طرفه قيمت براي پيشنهاد خريد و پيشنهاد فروش در تمام شرايط مي باشد.  به طور خلاصه، بازار سازها مسئوليت تنظيم بازار را به عهده خواهند داشت و براي اجراي اين وظيفه آنان بايد موجودي مناسبي از اوراق بهادار را داشته باشند تا بتواند نوسانات قیمت‌ها را كنترل نمايند.  نگهداري موجودي براي اين افراد هزینه‌هایی در بر خواهد داشت كه از طريق اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار،  اين هزینه‌ها را جبران می‌کنند. در نمودار شماره 1-2درآمد بازا ر سازان به صورت هاشور زده نشان داده‌شده، در واقع به بيان رياضي می‌توان  گفت كه:(Pa – Pb ) Q   درآمد بازار سازان مي باشد.

هزینه‌ها و ريسك عمليات بازار سازها به ویژگی‌های خاصي از قبيل افت و خيز بازار و يا وسعت بازار[4]، “عمق بازار[5]“و “انعطاف‌پذیری بازار[6]” بستگي دارد. در ضمن، ريسك عمليات بازار سازي به تعداد  افرادي اگر در بازاري به حد كافي براي اوراق بهادار، حجم خريد و فروش به قيمت تعادلي  وجود داشته باشد می‌توانیم بگوييم كه اين بازار داراي وسعت كافي مي باشد و به عبارت ديگر روان[7] است. بازارهایی كه تعداد خريداران و فروشندگان در آن كم است به بازارهای كم عمق[8] معروف می‌باشند.

1-Bid price

[2]-Ask price

[3]-Bid – Ask spresd

[4]-Breadth of market

[5]-Depth of market

[6]-Resilience

[7]-Breadth

[8]-Thin

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دسته‌ها: دسته اصلی