دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

 

با نگاهی دقیقتر می توان دریافت که رویه های مختلفی برای پاداش دهی به مدیران وجود دارد، لذا همواره این سوال مطرح بوده است که چه روشی و چه مقداری پاداش برای مدیران مناسب است که از یک سو باعث انگیزش مدیران و از سوی دیگر باعث تکافوی بیشتر آنان برای بدست آوردن بازدهی بیشتر شود. آنچه مسلم است، دیدگاه سرمایه داری همواره بر افزایش ثروت سهامداران و سرمایه گذاران تاکید دارد، لذا باید همواره با این موضوع توجه داشت که کارایی و اثر بخشی مدیران بنگاههای اقتصادی حائز اهمیت است و با دلگرم کردن مدیران موفق، مي توان به اين افزايش ثروت سرعت بيشتري بخشيد، یكي از رويه هاي اساسي در اين راه مالك كردن مديران (ايجاد سيستم سهام وثيقه) است(سجادی و زارع زاده مهریزی،1390).

در کنار انگیزه ها، تحقیقات قبلی نشان داده اند که ساختار هزینه بنگاه بر اندازه چسبندگی هزینه  اثر گذار است، اخیرا بالکریشنان و همکاران(2010) به صورت تحلیلی نشان دادندکه عوامل ساختار هزینه، برای مثال نسبت هزینه ثابت به هزینه های متغیر(اهرم عملیاتی)، اهداف اقتصادی بنگاه و درصدکاهش فروش بر درجه چسبندگی اثر می گذارد.

چسبندگی ناشی از ساختار هزینه بنگاه و انتخاب های آگاهانه مدیریت است. قسمتی از چسبندگی که مربوط به انتخاب های مدیریت است وابسته به تخمین مدیریت دارد که چه مدت کاهش در سطح فعالیت بنگاه ادامه می یابد. زمانی که کاهش فروش موقتی است ممکن است تحمل ظرفیت بلا استفاده برای بنگاه سودآور باشد. در مقابل زمانی که فروش ها برای مدت زیادی پایین هستند، پایین آوردن سریع هزینه ها در مطابقت با درآمدها با یک افزایش در سطح منابع بنگاه می تواند بهینه تر باشد(ویرسمی،2011).

تعداد زیادی از تحقیقات مرتبط با چسبندگی نشان می دهند که چسبندگی هزینه مسئله پیچیده ای است که ناشی از تصمیماتی است که مدیریت می گیرد تا سطح هزینه را  تعدیل کنند. برخی تحقیقات(برای مثال دیرینک و رندرز ،2009 ؛ چن و همکاران ،2008) در حال حاضر مستند ساخته اند که چگونه تصمیمات مدیریتی منجر به چسبندگی هزینه می شوند.

 

2-2-12- عدم انعطاف پذیری هزینه ها

 انعطاف پذیری در واقع اشاره به  قابیلیت کنترل هزینه ها دارد. به عبارت بهتر  رفتار نا متقارن هزینه ها  نسبت به افزایش فروش که نشانگر عدم وجود کنترل پذیری در هزینه ها است مد نظر می باشد. تا بنابراين نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در واقع هزينه فرصت وجوه عرضه شده توسط آنها در طرح هاي سرمایه گذاری با ريسك هاي مختلف است. سرمایه گذاران با توجه به ويژگي هاي ريسكي شركت سرمايه پذير و شرايط محيطي، بازده مورد انتظار خود را تعيين می کنند. تئوري مالي سنتي بيانگر آن 

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

دسته‌ها: دسته اصلی