دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 

2-2-3-7

انتشارات

  • مجله پزشکی هرمزگان
  • واحد انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • خبرنامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • فصل نامه آمار و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مدل‌ ياد شده‌ بيان‌ کرده است  كه‌ مديران‌ سطوح‌ سه‌گانه‌ براي‌ ثمر بخشي‌ نياز به‌ مهارتهاي‌ مختلفي‌ دارند. براين‌ اساس‌ مديران‌ سطوح‌ ارشد براي‌ ثمر بخشي‌ نياز بيشتري‌ به‌ مهارتهاي‌ ادراكي‌ داشته‌ و مديران‌ سطوح‌ عملياتي‌ براي‌ ثمر بخشي‌ نياز بيشتري‌ به‌ مهارتهاي‌ فني‌ دارند و نياز به‌ مهارت‌ انساني‌ براي‌ مديران‌ هرسه‌ سطح‌ يكسان‌ مي‌باشد.

يافته‌هاي‌ تحقيق‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ مديران‌ سطوح‌ سه‌گانه‌ در هر سه‌ سطح‌ سازماني‌ معتقدند كه‌ مديران‌ سطوح‌ ارشد براي‌ ثمر بخشي‌ نياز بيشتري‌ به‌ مهارتهاي‌ ادراكي‌ دارند كه‌ همين‌ مديران‌ در مورد مهارتهاي‌ فني‌ مديران‌ سطوح‌ سه‌گانه‌ بيشترين‌ نياز را براي‌ مديران‌ سطح‌ عملياتي‌ دانسته‌اند .در مورد مهارتهاي‌ انساني‌ كه‌

فرض‌ بر مساوي‌ بودن‌ نياز در هرسه‌سطح‌ سازماني‌ بوده‌ است‌ يافته‌ها نشان‌ مي‌دهد كه‌ مديران‌ سطوح‌ سه‌گانه‌ معتقدند مديران‌ سطح‌ مياني‌ بيشترين‌ نياز را به‌ مهارتهاي‌ انساني‌ دارند.

خسرو عباسی تحقیقی با عنوان ” بررسی میزان مهارتهای مدیریتی (فنی ,انسانی, ادراکی)مدیران دوره متوسطه سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران انجام داده است.نتایج حاصل از این تحقیق عبارت است از:

1-مدیران دوره متوسطه از مهارت فنی لازم جهت اداره امور مدرسه برخوردارند.

2- مدیران دوره متوسطه از مهارت انسانی لازم جهت اداره امور مدرسه برخوردارند.

3- مدیران دوره متوسطه از مهارت ادراکی لازم جهت اداره امور مدرسه برخوردارنیستند.

4-مهارت فنی مدیران زن بیشتر از مدیران مرد است و این تفاوت معنی دار است.

5- مهارت انسانی مدیران زن بیشتر از مدیران مرد است و این تفاوت معنی دار است.

6-بین مهارت ادراکی مدیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

7-بین مهارت فنی مدیران با سطوح تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.

8- بین مهارت انسانی مدیران با سطوح تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.

9- بین مهارت ادراکی مدیران با سطوح تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دسته‌ها: دسته اصلی