دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

 
 

 

 

1-4- پرسش‌های پژوهش

 

  • نوع ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز كدام است؟
  • اولویت­بندی منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز چگونه است؟
  • آیا بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز رابطه معنی­داری وجود دارد؟

 

 

1-5- تعاریف مفهومی

 

1-5-1- ساختار سازمانی

ساختار سازمانی الگوی ارتباط بین اجزای سازمان را مشخص می­سازد؛ از این­رو به مثابه  میدان کنش­های سازمانی مطرح می­شود (هال،2002). بر اساس تحقیقات هوی و سوئیتلند[1] (2000 و 2001) و هوی و میسکل[2] (2005 و 2008) دربرگیرنده ابعاد بازدارنده و تواناساز می­باشد.

 

 

1-5-1-1- ساختار سازمانی تواناساز

تخصص[3]، مشروعیت[4]، پاداش[5]، تنبیه و اجبار[6]، اطلاعات[7]، اخلاق[8]، فرهنگ[9] و چیرگی محیطی[10] دانست[1]Hoy & Sweetland

[2]Hoy & Miskel

[3]Expert

[4]Legitimate

[5]Reward

[6]Coercive

[7]Information

[8]Ethic

[9]Culture

[10]Environmental Dominance

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه مدیریت آموزشی : بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران

دسته‌ها: دسته اصلی