دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 
 -درصورت قبول رهن یا وثیقه بیمه نامه در محاکم قضایی اعتبار پذیرفتن آن آیا ناشی از قرارداد بیمه نامه می باشد یا ناشی از سند بیمه نامه؟

– با توثیق بیمه نامه شرکتهای بیمه گر دارای مسئولیت مدنی می باشند.

1-1-5 تعاريف واژه‏ها و اصطلاحات

1- مستولین مدنی: مسئولیت در مقام خسارتی که شخص ( یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است ) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص در اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرار داد.

2- رهن:عقدی که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد (ماده771ق.م )

3- توثیق: به وثیقه نهادن مالی را گویند – هرگاه مالی اعم از منقول و غیر منقول توسط وام گیرنده نزد وام دهنده گذاشته شود تا وامی دریافت گردد را توثیق اموال نامند.

4- بیمه گر:کسی که تعهد جبران خسارت را در بیمه می نماید.

5- بیمه گذار:کسی که بیمه گر به نفع او تعهد می نماید و خسارات وارد شده به او را جبران می کند.

6- بیمه نامه:سندی که به موجب آن قرار داد بیمه تنظیم می شود.

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی