دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

  

فصل دوم با عنوان ادبیات پژوهش شامل دو بخش مفاهیم و قوانین کلی و پیشینه پژوهش می باشد. در بخش مفاهیم اصول جریان آب در خاک و مفاهیم مربوط نشت و آب های زیرزمینی و هیدرولیک چاه ، روش های بدست آوردن ضریب هدایت هیدرولیکی آبخوان ارائه شده است. در بخش پیشینه پژوهش با مروری بر کارهای انجام شده قبل ، توضیح کوتاهی راجع به روش و نتایج حاصل از آن آورده شده است.

فصل سوم با عنوان روش تحقیق شامل : معرفی مدل فیزیکی، مطالعات خاک­شناسی، مطالعات هیدرولیکی، روش انجام آزمایش می­باشد. در قسمت معرفی مدل به بیان جزئیات دستگاه هیدرولوژی­، کارکرد و قابلیت های آن پرداخته شده­است. سپس چگونگی استفاده از مدل در انجام آزمایش های مختلف بیان شده است. مطالعات خاک­شناسی درباره مشخصات فیزیکی خاک مورد مطالعه و پارامترهای مهم در بحث نشت و آب­های زیرزمینی می­باشد. در قسمت مطالعات هیدرولیکی، برقراری شرایط دارسی مورد بحث قرار گرفته­است. بخش روش انجام آزمایش نیز برای هریک از حالات، نحوه انجام کار و پارامترهای مربوط به آن توضیح داده شده است.

فصل چهارم به بررسی و تحلیل داده­های حاصل از آزمایش­ها اختصاص دارد. با ارائه نمودارها و روابط بدست آمده به تحلیل و تفسیر نتایج پرداخته شده است.

فصل پنجم با عنوان نتیجه­گیری و پیشنهادات شامل نتیجه­گیری کلی و پیشنهاداتی جهت مطالعات بعدی ارائه شده است.

در انتها نیز فهرستی از منابع و مآخذ مورد استفاده در این تحقیق آورده شده است.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دسته‌ها: دسته اصلی