دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

  

تعیین اهداف، مهارت برنامه ریزی، مهارت سازماندهی، استفاده بخردانه از منابع، مهارت نگهداری، ثبت مدارک و یادداشت ها، آثار مدارک کتبی و گزارش ها[1] و انعطاف پذیری[2]

  • مهارت های ارتباط برقرار کردن

مهارت همکاری، مهارت های اجتماعی، مهارتهای حل تعارض، مهارت پذیرش تفاوت ها[3] ، مهارت توجه به دیگران[4] ، مهارت همدلی، مهارت مشارکت.

  • مهارت های مراقبت کردن[5]

داوطلب شدن برای ارائه خدمات اجتماعی، مهارت رهبری، مهارت شهروندی مسئول، مهارت شرکت در گروه.

  • مهارت های کار کردن

مهارت باب بازار(مورد نیاز بازار)[6]، مهارت کارتیمی، مهارت خودانگیخیتگی[7]

 

 

  • مهارت های سلامت وجود

مهارت عزت نفس، مهارت خود مسئولیت پذیری[8]، مهارت ابراز وجود مناسب[9]، مهارت کنترل خود[10] (خودانضباطی).

  • مهارت های زیستن

– همدلی[11] : توانایی توجه کردن و درک کردن نیازها و شرایط دیگران و بیان کردن آن.

[1] -Record Keeping

[2] -Resiliency

[3]– Accepting Differences

[4] -Concern for others

[5] – Caring Skills

[6] -Marketable Skills

[7]– Self Motivated

[8] – Self Responsibility

[9] – Approppriate Expression

[10]– Self-discipline

[11] – Empathy

 

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی: ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دسته‌ها: دسته اصلی