دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد  t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

 

پروب ديگري که در اين روش استفاده مي شود، دي هيدرو اتيديوم (DHE) است که توسط آنیون سوپراکسید داخل سلولي به اتيديوم برمايد تبديل مي­شود. در داخل سلول اين ترکيب به DNA متصل شده و رنگ فلورسنت قرمز را منتشر مي­نمايد. DCFH-DA و DHE به ترتيب، پروب اختصاصي جهت شناسايي H2O2 و O2-• مي­باشند( Mahfouz, R. et al., 2010).

3-6-2-  سنجش ROS در بيضه بوسيله فلوسايتومتري

سلول­هاي بافت بيضه جهت سنجش ROS مورد استفاده قرار گرفتند. ميزان  ROSدر اين سلول­ها پس از کشتن حيوان و تک سلولی کردن سلول­های بیضه سنجيده شد. براي سنجش ROS توسط فلوسايتومتري، از رنگ­هاي DCFH-DA و DHE استفاده شد که به ترتيب اختصاصي جهت اندازه گيري H2O2 و °¯ O2مي­ آسیب DNA اسپرم را همچنین می­توان به طور غیر مستقیم به وسیله آزمون­های بررسی تراکم[1] کروماتین اسپرم و یا با ارزیابی سطوح پروتئین­های هسته­ای بررسی نمود. در آزمون­های بررسی تراکم کروماتین اسپرم، پروتئین­های هسته­ای مورد رنگ­آمیزی قرار می­گیرندTamburrino et al., 2011.

 

شکل (3-3) روش­های ارزیابی شکست DNA و نحوه تشخیص آن­ها. روش  SCSA قابل تشخیص با دستگاه فلوسایتومتری .روش­های SCS,AOT,COMET,ISNT قابل تشخیص با میکروسکوپ فلورسنت در روش TUNEL هم از میکروسکوپ فلورسنت و دستگاه فلوسایتومتری می­توان استفاده کرد(Tamburrino et al., 2012).

جهت تشخیص آسیب  DNAبا توجه به نوع تست، می­توان از میکروسکوپ فلورسنت[2] یا دستگاه فلوسایتومتری[3] استفاده کرد(Agarwal & Said, 2004).

[1]Integrity

[2] Fluorescence microscopic

[3] flow cytometric

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده ازماده ترت بوتیل هیدروپراکساید t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن (Kdm5d(Smcy

دسته‌ها: دسته اصلی