دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

طباطبايي نيز براي تشخيص واژه مرکب از گروه نحوي سه نوع ملاک آوايي، صرفي ونحوي رابه شکل کامل تري ارائه داده است.

ملاک آوايي

در زبان فارسي هر واژه فقط يک هجاي تکيه دار دارد و اسمها و صفتها همواره هجاي آخرشان تکيه دار است. اين مسئله در مورد اسمها و صفتهاي مرکب نيز صادق است. به اين معني که در هر حال آخرين هجاي واژة مرکب، از هر تعداد واژه که ساخته شده باشد، در اينجا لازم است تصويري کلي از نظام زبان و جايگاه دستگاه صرف ارائه شود. زيرا ساختن واژه هاي جديد (اعم از مشتق يا مرکب) در دستگاه صرف صورت مي پذيرد.

جايگاه دستگاه صرف در نظام زبان

زبان شناسان بر اين نکته اتفاق نظر دارند که توانايي زبان در خلق جمله هاي تازه بي حد و مرز است و آدمي از رهگذر همين ويژگي زبان قادر است هرآنچه را در ذهن دارد در قالب الفاظ بيان کند. با توجه به اينکه هيچ انساني جمله هايي را که بر زبان مي آورد قبلاً حفظ نکرده است اين سوال مطرح مي شود که او چگونه از عهدة اين کار برمي آيد؟ پاسخ اين است که زبان پديده اي است قاعده مند و وقوف ناخودآگاه آدمي بر قواعد آن به او امکان مي دهد تا بي نهايت جمله خلق کند. نوآم چامسکي اين نکته را چنين بيان مي کند:«فردي که زبان را مي داند در حقيقت نظامي از قواعد را فراگرفته است، نظامي که لفظ و معنا رابه طريق خاصي به هم پيوند مي دهد» (چامسکي، 1972، ص29). دستور زبان، در کلي ترين مفهوم، شناخت و توصيف و تبيين همين قواعد است.

دستور از چند دستگاه ساخته شده است که با يکديگر تعامل دارند. در زير طرحي بسيار کلي از اجزاي مختلف دستور آمده است:

  • واژگان و صرف
  • نحو
  • دستگاه آوايي (که به بازنمايي گفته ها در گفتار مي پردازد)،
  • دستگاه منطقي (که به معني مي پردازد)(کاتامبا، 1993، ص10)

چنانکه مشخص است، دستور شامل صرف و واژگان نيز مي شود. بنابراين، يکي از عناصر اصلي توانشِ زباني هر گويشور دانشِ او در مورد ساختار واژه است(کاتامبا، ص10).

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی