دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 
 

 

که در آن:

͞rj = بازده مورد انتظار (مورد مطالبه) ورقه بهادار j

rf= بازده ورقه بهادار بدون ریسک

rm= بازده مورد انتظار مجموعه سرمایه گذاری بازار (مانند شاخص سهام بورس اوراق بهادار)

β= بتا، شاخصی از ریسک تنوع ناپذیر (ریسک غیر قابل کنترل یا سیستماتیک)

جزء کلیدی مدل CAPM، بتا  βاست که درجه تغییر پذیری بازده ورقه بهادار فرضی را نسبت به تغییر پذیری بازده یک ورقه بهادار متوسط ( یا بتای بازار که مساوی یک است) نشان می دهد. برای مثال، بتای مساوی 0/5 بدین معناست که درجه تغییر یا میزان ریسک ورقه بهادار مورد نظر، نصف ورقه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) می تواند برای تعیین هزینه سرمایه مناسب نیز به کار برده شود. روش NPV، هزینه سرمایه را به عنوان نرخ تنزیل جریان های نقدی آتی بکار می برد.روش IRR، هزینه سرمایه را به عنوان نرخ مقایسه ای مورد استفاده قرار می دهد.اما طبق روش CAPM  یا SML، بازده مورد مطالبه یا هزینه سرمایه برابر است با نرخ بازده بدون ریسک (rf) بعلاوه صرف ریسکی که حاصل ضرب ضریب بتای شرکت (β) با صرف ریسک بازار (rm-rf) می باشد :

برای محاسبه هزینه سهام عادی می توان از مدل CAPM استفاده کرد که در این صورت باید مراحل زیر را طی کرد:

  • تخمین نرخ بازده بدون ریسکrf
  • تخمین ضریب بتای سهم، β، که شاخصی از ریسک سیستماتیک ( ریسک تنوع ناپذیر) است.
  • تخمین نرخ بازده مجموعه سرمایه گذاری بازار rm، مانند شاخص بورس اوراق بهادار
  • تخمین نرخ بازده مورد مطالبه از سهام شرکت با استفاده از معادله CAPM (یا SML): (مدرس و عبداله زاده، 1391)
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دسته‌ها: دسته اصلی