دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

  

بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زيان می‌شوند و اين زيان را از طريق گسترش دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام جبران می‌کنند.  بر اساس اين مدل عدم تقارن اطلاعاتي در بازار منجر به افزايش دامنه قیمت‌های پيشنهادي مي شود.

در مدل كيم و ورچيا[1] ( ١٩٩٤) برخي افراد مطلع در بازار از قبيل سهامداران عمده،  اطلاعات عمومي (مانند اعلان سود) را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می‌دهند.  بديهي است كه اين افراد داراي مزيت اطلاعاتي نسبت به سايرين هستند و از اين رو قادرند تا ارزيابي بهتري نسبت به عملكرد موسسه از طريق اعلان سود داشته باشند.  البته تمركز اصلي آن ها بر چگونگي تاثير عدم تقارن اطلاعاتي در مبادلات افراد مطلع پيرامون زمان اعلان سود است.  از نظر آنان اعلان سود منجر به افزايش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتي مي شود.  كيم و ورچيا اثرات اين اعلان‌ها را به دو صورت بيان می‌کنند: اول اين كه،  اعلان‌های سود زمينه را براي معامله‌ای برابر و يكسان در بازار فراهم می‌کند زيرا منجر به انتشار اطلاعات براي همه افراد حاضر در بازار مي شود و بدين ترتيب بايد شاهد افزايش عدم تقارن اطلاعاتي در روزهاي قبل از اعلان سود باشيم.  دوم اين كه،  بازار متشكل از افرادي است كه توانایی‌های متفاوتي در پردازش اطلاعات دارند.  طبق اين ديدگاه عدم تقارن اطلاعاتي نبايد قبل از اعلان سود افزايش يابد بلكه بايد در يك سطح صعودي در پي اعلان سود باقي بماند.  زيرا،  برخي از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و اين پردازش اطلاعات است كه موجب افزايش حجم مبادلات در يك محيط داراي نقدينگي سود غيرمنتظره رابطه مثبتي با  تغييرات در دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد.  از اين رو دامنه قيمت پيشنهادي در روز قبل،  روز اعلان و روز پس از اعلان داراي روندي افزايشي است.  اكر[2]( ٢٠٠٢ ) وجود تفاوت اندك در دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و افزايش حجم معاملات را پيرامون زمان اعلان سود گزارش كرده است.

لي بي و همکاران [3] (٢٠٠٣) با بررسي شرکت‌های فعال در بورس تورنتو دريافتند كه قبل از اعلان سود دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سها م افزايش پيدا كرده است.  ويل[4]( ٢٠٠٤ ) با بررسي شرکت‌های فعال در بورس يورونكست پاريس،  وسعت دامنه قيمت.  پيشنهادي خريد و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده كرد. (قائمی، 1384)در ادامه نیز خلاصه نتایج به دست آمده در نمایه  2-1 نشان داده شده است.

نمایه    2-1    خلاصه نتایج مطالعات در مورد وجود عدم تقارن اطلاعاتی

ردیف محقق سال افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
1 اشمن-مورس 1983 پس از اعلان سود

[1] Kimm & verchiya,(1994)

[2] Acker,(2002)

[3] Lee  & et all,(2003)

[4] Vill,(2004)

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دسته‌ها: دسته اصلی