دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : رویکرد نوین حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی

 

1514 و 742 و 1541 و 2625 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ساز و کارهای متعددی اعمال حق تعیین سرنوشت اشاره شده است که از جمله عبارتند از استقلال، اتحاد با کشوری دیگر، الحاق به کشوری مستقل یا هرگونه همگرایی دیگری که با اراده و اختیار آزاد مردم محقق گردد. به عنوان مثال قاضی«دیلارد» در رای مشورتی صحرای غربی گفته است، آنچه اهمیت دارد ، احراز اراده آزاد مردم است و نتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت، موضوعیت ندارد. بنابراین استقلال و تشکیل کشور مستقل عالی­ترین گزینه مورد انتخاب برای سرزمین­های مستعمره می­باشد. درحقوق بین‌الملل معاصر، جلوگیری از اعمال این حق در مورد سرزمین­های مستعمره به نقض یک قاعده آمره می­انجامد. اعمال این حق از سوی مردم سرزمین­های مزبور یک تعهد و وظیفه نیست، بلکه یک امکان است؛ مردم مستعمرات و سرزمین­های غیر خود مختار وظیفه ای در این راستا ندارند.

رویه دولتی و قطعنامه­های ملل متحد نشان می­دهد که حق تعیین سرنوشت نه تنها متعلق به مستعمرات است، بلکه در مورد مردم سرزمین­های اشغالی نیز اعمال می­شود. مفهوم سلطه بیگانه در بند 1 اعلامیه اعطای استقلال1970 گنجانده شده است: «قرار دادن مردم تحت انقیاد، سلطه و استثمار بیگانه، نفی حقوق اساسی بشر محسوب شده که مغایر منشور ملل متحد و مانعی درجهت ترویج صلح و همکاری جهانی می باشد».

ماده 1 میثاقین نیز به طور ضمنی این مسئله را عنوان می­کند، لکن اشاره مستقیم به عبارت اشغال خارجی یا سلطه بیگانه در آن نشده است. اما اعلامیه روابط دوستانه 1970 به چندین وضعیت اشاره می­کند که دربردارنده حق تعیین سرنوشت خارجی برای مردم است­که یکی آن چند وضعیت، مورد سلطه، انقیاد و استثمار بیگانه است. از آنجا که حق تعیین سرنوشت خارجی… مترادف ممنوعیت توسل به زور در روابط هستند شرایط را برای اعمال حق تعیین سرنوشت این مردمان به نحوی که در بند 1 و2 ماده 1 میثاقین آمده، مهیا و تحقق آن را تسهیل نمایند. بررسی اغلب قطعنامه­های مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون حق تعیین سرنوشت، از جمله قطعنامه­های(1960) 1514 و (1960) 1541 و (1970) 2625 ، حاکی از توجه خاص به مسئله استعمار زدائی و اعمال اصل تعیین سرنوشت در این زمینه است. قضایای عمده­ای هم که در آن دیوان بین‌الملل دادگستری فرصت بررسی و تائید اصل تعیین سرنوشت ملت­ها را یافته است مرتبط با روند استعمار زدائی و سرزمینهای فاقد حاکمیت است. در نظریه مشورتی 1971 راجع به وضعیت نامبیا و سپس در نظریه مشورتی 1975 راجع به صحرای غربی دیوان بین‌المللی داد گستری تاکید نموده است که اصل تعیین سرنوشت ملتها از اصول مسلم حقوق عرفی بین‌المللی است که اعمال ان مستلزم بیان ازادانه اراده واقعی ملتها است واز این رو می­تواند برای خاتمه دادن به یک وضعیت های استعماری مورد استفاده 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی