دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :رویکرد نوین حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی


 

اعلامیه اعطای استقلال به کشورها ومردمان مستعمرات با امید به تسریع فرایند استعمار زدایی به تصویب مجمع عمومی رسید. این اعلامیه که به اعلامیه ضد استعمار یا استعمار زدایی معروف است؛ مقرر می­دارد که هم حق تعیین سرنوشت دارند واعلام می­کند که استعمار باید به سرعت و بدون قید و شرط از میان برداشته شود. براساس اعلامیه و اعطای استقلال که در قطعنامه 1514 مجمع عمومی گنجانده شده بود در سال 1962 مجمع عمومی، کمیته ویژه ضد استعمار را ایجاد کرد تا بر اجرای اعلامیه نظارت کند و توصیه­هائی برای اعمال آن صادر نماید. متعاقب تصویب این اعلامیه، در سال 1966 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید.ماده یک مشترک در میثاق مقرر می دارد که همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. بر این اساس آنها آزادانه وضعیت سیاسی شان را تعیین کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان را دنبال نمایند. از این پس حق تعیین سرنوشت دیگر به عنوان اصل حقوق بین‌الملل و نه اصل سیاسی مطرح می­شود. برای اولین بار بود که یک قاعده حقوق بین‌الملل اعلام می کرد که مردم در یک دولت مستقل و حاکمه حق دارند آزادانه حکمرانان خویش را انتخاب کنند و یک حکومت دموکراتیک داشته باشند. در عین حال دولت­های عضو متعهد     می­شوند از مداخله در امور داخلی دیگر دولت­ها و اشغال سرزمین خارجی و در نتیجه محروم کردن مردم آن از حق تعیین سرنوشت خود خوداری کنند و به عبارت دیگر تاکنون حق تعیین سرنوشت خارجی به معنای بدست آوردن استقلال بود.

سال 1970 اوج فعالیت­های ملل متحد در راستای تثبیت جایگاه برتر اصل تعیین سرنوشت ، شناسایی آن به عنوان یک قاعده حقوق بین‌الملل و یک منبع ایجاد تعهدات عام الشمول بود در این سال مجمع عمومی طی فصلنامه شماره 2625 اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولت­ها براساس منشور را تصویب کرد که یکی از اصول هفت­گانه آن اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم بود. این اعلامیه دولت­ها را از هرگونه اقدام قهرآمیز علیه مردم مستعمرات و مردم     سرزمین­های غیرخود مختار در جهت اعمال حق تعیین سرنوشت­شان ممنوع می­ساخت. از دهه1970 به بعد، چهره­ی این حق به طور اساسی مورد تحول و تغییر قرارگرفت­. علاقه­ی جامعه بین‌المللی به این حق و حتی دخالت در اعمال آن بیش از پیش افزایش یافت. در حالی که تا دهه­ی 1980 جامعه بین‌المللی صرفاً به اعلام موضع بین‌المللی و تصویب قطعنامه­ها اکتفا می­کرد .امروزه از جهت فیصله قضایایی مربوط به این حق از جمله میانجیگری بین‌المللی و حتی استفاده از اهرم شورای امنیت متوسل می­شود. این موضوع می­تواند داخلی یکی از آن دولت قرار می دهد هر راه حل دیگری غیر از این، به نقص حاکمیت دولت می 

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی