دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :هوشمند سازی یک سیستم تبرید بوسیله سنسور مادون قرمز 

ترمیستورها از قطعات حرارتی یا سنسورهاي حرارتی بسیار متداول در صنعت هستند که شبیه به RTD با تغییر درجه حرارت ، مقدار مقاومتشان تغییر می کند ، ولی تفاوت اصلی بین RTD و ترمیستوردر این است که مقدار مقاومت RTD با افزایش درجه حرارت افزایش می یابد اما در ترمیستور کا ملاً بر عکس، با تغییر درجه حرارت مقدار مقاومت آن کاهش پیدا می کند و در واقع ضریب حرارتی آن منفی است و تفاوت دیگر آن در این است که مقدار تغیرات مقاومت داخلی ترمیستور در اثر تغییرات دما نسبت به RTD بیشتر است و در اثر تغییر دما، مقاومت داخلی آنها بیشتر تغییر می کند .

ترمیستور هایی با ضریب مثبت نیز در بازار موجود هستند، اما نوع منفی آنها بیشتر کاربرد دارد.

رفتن قیمت انرژی در سال های اخیر، استفاده از سیستم خنک کننده ای که مصرف انرژی کمتری داشته باشد در اولویت قرار گرفته است. این موضوع به همراه پدیده گرم شدن زمین یا اثر گلخانه ای، مهندسین و محققان را به سمت استفاده از سیستم های با مصرف انرژی و آلودگی کمتر سوق داده است. یکی از راه حل های کاهش مصرف انرژی، هوشمند سازی سیستم های تهویه مطبوع و تبرید موجود است. در این روش با اضافه کردن سنسور های مناسبی به سیستم های تبرید موجود، علاوه بر هوشمند سازی سیستم تبرید و کاهش مصرف انرژی، قیمت دستگاه های تبرید موجود (اعم از کولر آبی یا کولر گازی) تغییر زیادی نخواهد کرد]13[.

   در این پایان نامه سیستمی طراحی و ساخته می شود که برای هوشمند سازی سیستم های تبرید موجود در کشور قابل استفاده است. این سیستم مبتنی بر استفاده از یک سنسور دماسنج مادون قرمز است که توانایی تشخیص افراد در محیط مورد نظر را داشته باشد و در صورت وجود آنها سیستم تبرید را روشن کند. سیستم های تبرید خودکار موجود بر

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

هوشمند سازی یک سیستم تبرید بوسیله سنسور مادون قرمز93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر