دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی

 

  • جمله وظایف این گروه می باشد که آخرین دستاوردها و تکنیکهای منتشر شده و به دست آمده از عملکرد سایر تیمها را دریافت و مورد بهره برداری قرار می دهند و همچنین در صورت نیاز نتایج دستاوردهای خود را نیز به سایر تیمها اطلاع رسانی می نمایند.
  • واحد سایت و انتشارات:

اعلانات شامل اطلاع رسانی در مورد آسیب­پذیری ها، توصیه های امنیتی، راه های نفوذگری و همچنین ابرارهای نفوذ به شبکه ها و سیستم ها می باشد. اعلانات موجب می گردد مراکزی که در حیطه عملکرد گروه واکنش رخداد امنیت قرار دارند از ضعف های امنیتی و آسیب پذیری ها و همچنین تکنیک های جدید نفوذگری مطلع شده و سیستم ها و شبکه های خود را در برابر آن ها محافظت نمایند. انجام عملیات آگاهی رسانی از وظایف مهم گروه واکنش رخداد امنیت می باشد. افزایش سطح دانش مدیران فنی و استفاده کنندگان می تواند در تحقق امنیت در یک سازمان تاثیر بسزایی داشته باشد.

  • گروه پاسخگویی به رخدادها: سرویس پاسخ به رخدادها شامل دریافت، اولویت بندی، واکنش به درخواست ها و گزارشات و بالاخره تحلیل رخدادها و وقایع امنیتی می­باشد.
  • تحلیل رخدادهای امنیتی: تحلیل رخدادهای امنیتی در سطوح مختلف همراه با ارایه سرویس های مختلف قابل ارایه می باشد. بطور کلی تحلیل رخدادهای امنیتی شامل بررسی دقیق همه منابع اطلاعاتی و مدارک مرتبط با آن رخداد می­باشد. هدف از انجام این عمل تشخیص حوزه آسیب دیدگی ناشی از رخداد، میزان خسارت وارده، علل و عوامل شکل گیری رخداد و بالاخره اتخاذ سازوکار برخورد با آن می باشد.
  • واکنش به رخداد در سایت: در این سرویس، گروه با حضور در محل سایت وقوع رخداد، خدمات لازم را ارایه می کند. به عبارت دیگر به جای واکنش از طریق تلفن یا پست الکترونیکی با مراجعه حضوری به مراکز وقوع رخداد خدمات لازم را ارایه می دهند.
  • پشتیبانی واکنش به رخداد: در این سرویس به جای حضور در سایت آسیب دیده، متخصصان سایت از طریق تلفن، پست الکترونیکی یا ارایه مستندات لازم جهت برخورد با رخداد پیش آمده راهنمایی خواهند شد.

و تحلیل ریسک ارجاع داده شده تا به جزئیات نفوذ پرداخته شده و میزان نفوذ و میزان خرابی را بررسی و شناسایی نمایند و کلیه پیکربندی های سیستمها و تجهیزات بازبینی مجدد شده و پس از آزمون نفوذپذیری بازبینی عملکرد شده و با هماهنگی مدیر هماهنگ کننده و مدیر تیم به قسمت صدور هشدار ارجاع داده می شود تا اطلاع رسانی لازم در خصوص نفوذ به سایر قسمتها تهیه و ارسال گردد و چنانچه مغایرت مالی به همراه داشته باشد به واحد محاسبات مالی ارجاع داده شده و میزان و علل مغایرت و حسابهای وابسته شناسایی و به مدیر تیم اطلاع داده شده تا تصمیم نهایی در خصوص جبران خسارت توسط معاونت مرکز اتخاذ و اعمال گردد.

  • فرآیند اعتبارسنجی عملکرد تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مرکزی

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی – سایت ارشدها – سایت ارشدها 

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات و مدیریت: طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی