دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

در اوایل سال 1383 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازمان تامین اجتماعی به عنوان رکن اساسی نظام بیمه ای کشور مرتبط به این وزارتخانه و همسو با سیاست های کلان نظام جامع تامین اجتماعی به ادامه فعالیت می پردازد.

مجلس ( به عنوان ناظر ) تشکیل شد. این شورا محل بحث و تصمیم گیری درباره مهمترین موضوعات بیمه خدمات درمانی از جمله سطح خدمات، نرخ حق بیمه، تعرفه خدمات درمانی و چگونگی نظارت بر اجرای بیمه خدمات درمانی است. با وجود این تصمیم گیری در مورد موضوعات یاد شده در هیات وزیران انجام می شود و شورای عالی در این زمینه ها  نقش تصمیم ساز برای هیات وزیران را دارد.[1]

پس از تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی این سازمان زیر نظر وزارت رفاه قرار گرفت .از طرح‌های خوب این سازمان طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع و بیمه ایرانیان است .

4-2-3: بیمه نیروهای مسلح

با عنایت به تدبیر مورخ 14/8/81 مقام معظم فرماندهی کل قوا مبنی بر صدور مجوز اجرای ماده 174 قانون برنامه سوم توسعه کشور، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل گردیده است. مستند به اصل 29 قانون اساسی برقراری تأمین اجتماعی در سطح نیروهای مسلح از طریق فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی (با محوریت نظام بیمه ای) هدف این سازمان می باشد.

اهداف تشکیل سازمان:

  • ایجاد انسجام در نظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
  • صرفه جویی در هزینه های جاری
  • بهبود معیشت و تأمین رفاه هر چه بیشتر افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی
  • تمرکز در سیاست گذاری و تصمیم گیری بمنظور تأمین خدمات رفاهی و تقویت منزلت اجتماعی نیروهای مسلح

 اهداف آرمانی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح :
1.بهبود معیشت و تأمین رفاه هر چه بیشتر افراد تحت پوشش

[1]– کریمی، مظفر، جایگاه بیمه خدمات درمانی در نظام جامع تامین اجتماعی، شماره 10، صص220-221.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی