شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)-پايان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن – جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی برخى از فقها و صاحب‌نظران به دلیل نبود نصى خاص و روشن که بر حرمت شبیه‌سازى انسانى دلالت کند و به استناد قاعدۀ (کل شىء لک حلال حتى تعلم انه حرام بعینه فتدعه) ادامه مطلب…

پايان نامه حقوق گرایش خصوصی:شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن -حرمت اوّلى شبیه‌سازی انسانی در برابر سه نگرش فوق که در نهایت اصل شبیه‌سازى انسانى را به‌عنوان اولى مجاز مى‌شمردند و تنها در دامنه یا حکم ثانوى آن تفاوت داشتند، نگرش چهارم اساساً شبیه‌سازى انسانى را به‌عنوان فعلى ادامه مطلب…

دانلود پايان نامه با موضوع شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن – حرمت ثانوى شبیه‌سازی انسانی برخى از فقهاى شیعه بر این نظرند که شبیه‌سازى انسانى فی‌نفسه و به‌عنوان اولیه اشکالى ندارد و به استناد اصالة الاباحه، جایز است؛ لیکن انجام آن به مفاسدى اجتناب ناپذیر خواهد انجامید. ازاین‌رو، ادامه مطلب…

دانلود پايان نامه ارشد حقوق:شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن تبیین شبهه یکى از پیامدهاى احتمالى مهندسى ژنتیک، ایجاد تزلزل در اصل تکلیف و یا مکلّف بودن انسان است؛ چون پیش‌بنیاد تکلیف عبودیت است و مسیر عبودیت از مخلوقیت مى‌گذرد و انسان تا زمانى‌که حیات و تمام هستى ادامه مطلب…

پايان نامه شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن – حکم فقهی شبیه‌سازی امروزه در مجامع علمى، تقریباً شبیه‌سازى درمانى پذیرفته شده است و محل بحث و اختلاف‌آرا در شبیه‌سازى انسانى است. نکتۀ ظریفی که در اینجا نهفته است این است که در پدیده‌ای چون شبیه‌سازی، فقیه ادامه مطلب…

دانلود پايان نامه با عنوان شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن دیدگاه فقهای شیعه دربارۀ حکم شبیه‌سازى انسانى، در میان فقهای شیعه اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ آنان دربارۀ شبیه‌سازى انسانى نظریات متفاوت و گاه متضادى اتخاذ کرده و فتواهاى مختلفى صادر کرده‌اند. درحالى‌که برخى آن را کاملاً مجاز و برخى ادامه مطلب…

پايان نامه درباره شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن جواز محدود شبیه‌سازی انسانی برخى بر اساس نصوص موجود و به استناد اصل اوّلى در این مورد، شبیه‌سازى انسانى را مجاز شمرده‌اند، اما بر این نظرند که انجام گستردۀ شبیه‌سازى انسانى مشکلاتى فراهم مى‌آورد؛ مانند وجود افراد همانند ادامه مطلب…

بررسی وشناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)-پايان نامه حقوق

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن تاریخچه شبیه سازی اولین شبیه سازی در سال 1943 انجام شد سپس در سال 1997 درمورد گوسفندی بنام دالی ، به موفقیت رسید. تولد این جانور پستاندار، حساسیتهایی را به دنبال داشت، چرا که این گوسفند ، به ادامه مطلب…

شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)-پايان نامه حقوق گرایش خصوصی

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن حرمت اوّلى شبیه‌سازی انسانی در برابر سه نگرش فوق که در نهایت اصل شبیه‌سازى انسانى را به‌عنوان اولى مجاز مى‌شمردند و تنها در دامنه یا حکم ثانوى آن تفاوت داشتند، نگرش چهارم اساساً شبیه‌سازى انسانى را به‌عنوان فعلى ادامه مطلب…

شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن – جواز محدود شبیه‌سازی انسانی برخى بر اساس نصوص موجود و به استناد اصل اوّلى در این مورد، شبیه‌سازى انسانى را مجاز شمرده‌اند، اما بر این نظرند که انجام گستردۀ شبیه‌سازى انسانى مشکلاتى فراهم مى‌آورد؛ مانند وجود افراد ادامه مطلب…