دسته اصلی

پایان نامه ارشد صنایع:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان برخوردارند و آنها را بين 0 تا 4 وزن دهي کرد. ( بي اهميت=0 Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد صنایع:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان دوره‍اي است و تمام پارامترهاي آن به صورت قطعي مي‍باشند. در اين مدل فرض Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه با موضوع بررسی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان-دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان پارامترهاي هر يک از آن‍ها، به مدل رياضي مربوط به آن پرداخته مي‍شود. در Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع بررسی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان گذشته، محدوديت (4-20) نشان مي‍دهد که مجموع کالاهايي که تامين‍کنندگان لايه اول تهيه مي‍کنند Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان 0     در غير اينصورت =  هزينه ثابت سفارش دهي به تامين‍کننده jام در هر Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان محدوديت (4-38) نشان مي‍دهد که براي هر محصول و هر تامين‍کننده تنها يک رنج Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان 7 8 5766 2379 65 2.73% 8 9 8916 3333 82 2.46% 9 10 Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه درباره بررسی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان مثال ارائه شده در بخش قبل را در شرايطي در نظر بگيريد که شرکت Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد درباره بررسی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان فصل 2 : مروري بر ادبيات موضوع 2-1   مديريت زنجيره تامين يک زنجيره تامين Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد درباره بررسی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان بزرگترين چالش هاي فعاليت خريد، در نظر داشتن اين موضوع است که آيا اين Read more…

By 92, ago