دانلود پایان نامه-بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  اساسي « دانش فراشناختي » و «كنترل فراشناختي » مي شود. دانش فراشناختي سه مؤلفه «دانش بياني ” ،”دانش روش كاري » و «دانش شرطي » و كنترل فراشناختي چهار ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی -بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  طریق در گیر ساختن دانش آموزان در فرایندهای فراشناختی مانند برنامه ریزی، نظارت و اندیشیدن در باره تفکر حاصل می گردد. به اعتقاد برخی از محققان، این آگاهی ها قابل ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد-بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  ی درسی در بسياری از مطالعات، مورد تأکيد قرار گرفته است. ، با وجود اين، برخی از صاحب نظران« مهارت های فراشناختی » را به اندازه ی مهارت های شناختی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد-بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  1-1مقدمه   دانش برنامه ريزی درسی از جمله حوزه های نوپايی است که در مقايسه با ساير رشته های علمی گسترش کمتری يافته و نيازمند تحقيق در جهت رشد و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج بررسی مقایسه ای سنجش مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحیه 3 شیراز چكيده هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سنجش مهارت های فراشناختی دانش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

فایل پیش نویس usere

عنوان پایان نامه : روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید (فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد): برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل