دسته اصلی

پایان نامه علوم تربیتی:بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  2-6-حل مسئله وفراشناخت   دانش فراشناختی یکی از دغدغه های جدی تمام نظریه پردازان یادگیری Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه علوم تربیتی:بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  فرا شناختی، یکی از موانع موفقیت  دانش آموزان ایرانی در آزمون تیمز، معرفی شده بود. Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد علوم تربیتی:بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج    2-7-آزمون تیمز سومین مطالعه بین المللی ریاضیات و علوم در سال تحصیلی 1374ـ1373 توسط Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه علوم تربیتی:بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  آمیز یا  غیر قابل فهم نیست. دیگر نیازی نیست که معلم، منبع حقایق ریاضی باشد. Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی:بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  باشند و ارزیابی درستی از آنها کنند. در زمانی که دانش آموزان در گروههای کوچک Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد-بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  است نتوانند از عهده تحلیل موقعیت هایی که قادر به فهمیدن آنها بوده اند و Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  ب) چگونه موضوع درسی ریاضی که تدریس شده است را به خوبی می فهمد. ج) Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد-بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  شود که اصطلاحاً به آن دانش فراشناختی گفته می شود. فراشناخت اصطلاحی است که اولین بار توسط فلاول(1976) Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد-بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  برنامه آموزش مهارت های فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی تأثیر مثبت دارد(فولادچنگ،1384). نتیجه ی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد ارتباط هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  گرفتند، اگرچه نتایج تفاوت ویژه ای را نشان ندادند، اما تکرار استفاده از روش، به Read more…

By 92, ago