دانلود پایان نامه درمورد حقوق مالکیت فکری

می آید که کشورهای عضو می توانند ضمانت اجراهای کیفری نیز برای مقابله با اعمال ناقض حقوق مالکیت فکری اتخاذ کنند. دستورالعمل همچنین بر موثر و متناسب بودن و ویژگی پیشگیرانه این ضمانت اجراها تأکید کرده است. امکان اتخاذ تدابیر کیفری از سوی کشورهای عضو کاملاً از بند 1 ماده ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد حقوق مالکیت فکری

این عنوان مورد حمایت واقع شده اند.   با این حال، با کمال تعجب ماده 108 قانون مالکیت فکری آلمان ناظر بر حمایت کیفری از حقوق جانبی که پیش تر در مورد آن صحبت شد، در هیچ یک از بندهای خود مجازاتی برای نقض حقوق مادی یا معنوی پایگاه داده ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد مقررات بین المللی

مقامهای آنان باشد. مرتکبان این جرائم هم، هر کسی است که نسبت به ثبت یا ضبط آثار به هر وسیله ای و بر روی هر واسطی بدون اجازه صاحبان حقوق به مفهوم عام کلمه اقدام می کند وهمچنین کسانی که بدون اجازه صاحبان حقوق، نسبت به تهیه غیر مجاز این ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد قصد مجرمانه

آثار سینمایی.در مورد برخی از آفرینه های فکری که نوآوری موافقت نامه محسوب می شود (غیر از شناسایی حقوق اجاره ای) در سایر حقوق، نوآوری ویژه ای در مورد معیار های حمایتی مطرح نشده و هرچند نسبت به چگونگی اعمال و ملاک های موجود نسبت به موضوعات جدید مانند: پایگاه ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد کنوانسیون های بین المللی

  گرچه کنوانسیون برن اولین کنوانسیون بین المللی موفق بود ولی دو ضعف عمده در آن مشهود بود:1- خلاء جهانی بودن آن زیرا دو ابر قدرت یعنی ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی و اغلب کشور های آسیایی و افریقایی عضو کنوانسیون برن نشده بودند.         ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد حقوق مالکیت فکری

هنری، مخاطب نرم افزارها ماشین است، نه انسان و اساساً نرم افزارها فاقد جنبه های ذوقی هستند. با این حال، دیدگاه غالب این بود که نباید در تفاوت های بین آثار ادبی و هنری و نرم افزارها اغراق کرد و نظام حق مؤلف بهترین گزینه از بین گزینه های موجود ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد تجارت الکترونیک

ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 عنوان می کند: « هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد ( داده پیام) در حکم نوشته است…» به علاوه در آنچه مشخصاً به حمایت از حق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی مربوط می شود، ماده 62 همین قانون، ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد کشور های توسعه یافته

اصالت و اجرای شخصی را بیش از پیش ضروری ساخته است. دانلود یک نمونه فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق قبل از هر چیز باید ضرورت تفکیک بین شکل بیان و ایده ، مورد بازنگری قرار گیرد. اگر در نظام سنتی حق مؤلف، ایده ها مورد حمایت قرار نمی گیرد، ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد اثر ادبی و هنری

فکری صرف نظر از نوع، شکل بیان ، شایستگی یا هدفشان حمایت می کند». با این حال باید توجه داشت حمایت از آثار ادبی و هنری حتی با در نظر گرفتن ملاحظات مذکور، بدون چون و چرا نیست. در واقع این اولین مانع در این خصوص لزوم توجه به مفهوم ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد حقوق مالکیت فکری

مباحث کلیات، مفاهم کلی مالکیت های صنعتی و تجارتی، وجوه عمده کنوانسیون بین المللی پاریس و موافقتنامه ‏‎TRIPS‎‏ بحث و بررسی شده است. بخش سوم: تبیین فقهی ((مالکیت های فکری)) در این بخش آمده است. در فصل اول مالکیتهای فکری از منظر فقه امامیه و در فصل دوم مالکیت های ادامه مطلب…