پایان نامه ها و مقالات

علامه طباطبایی (ره)، علامه طباطبایی

هویت انسانی ندارند، ظرف خالی می‏باشند که فقط استعداد پذیرش روح جمعی را دارند. انسانها قطع نظر از وجود اجتماعی، حیوان محض می‏باشند که تنها استعداد انسانیت دارند و انسانیت انسان- یعنی احساس “من” انسانی، Read more…

By mitra4--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

امام خمینی (ره)، عدالت اجتماعی

دارد.”۹.۱-۱-۱. دیدگاههاعالمان و پژوهشگران در پاسخ به این مسأله سه دیدگاه متفاوت داشتهاند:۱. عدهای معتقدند بحث از ولایت فقیه، بحثی فقهی است و جایگاهی در علم کلام و فلسفه ندارد: “… و نیز از جمله Read more…

By mitra4--javid, ago