علامه طباطبایی، علامه طباطبایی (ره)

میکند، میشود حکمت عملی. پس قدری جلوتر رفتیم. … حکمت نظری که جهانبینی است و جهانبینی کار اوست، میگوید آنچه من در جهان میبینم یا بود و نبود است، یا باید و نباید؛ بود و نبود را خودم به عهده میگیرم و باید و نباید را به فن دیگری که ادامه مطلب…

امام خمینی (ره)

سرگذشت ملت عنایت میکند. این توجه خاص قرآن زمانی صورت گرفت که در تواریخ، جز ضبط احوال پادشاهان و بزرگان مشهور، چیز دیگری معمول و متداول نبود و مورخان به نگارش تاریخ ملل و اقوام مشغول نبودند؛ پس از نزول قرآن بود که مورخانی مانند مسعودی و ابن خلدون تا ادامه مطلب…

علامه طباطبایی (ره)، علامه طباطبایی

هویت انسانی ندارند، ظرف خالی می‏باشند که فقط استعداد پذیرش روح جمعی را دارند. انسانها قطع نظر از وجود اجتماعی، حیوان محض می‏باشند که تنها استعداد انسانیت دارند و انسانیت انسان- یعنی احساس “من” انسانی، تفکر و اندیشه انسانی، عواطف انسانی و بالاخره آنچه از احساسها، تمایلات، گرایشها، اندیشه‏ها، عواطف ادامه مطلب…

رسول اکرم (ص)، امام خمینی (ره)

میان سه راه در پیش روی، تنها راه اول قابل قبول و پذیرش است و دو را دیگر باطل میباشد. در نتیجه این دسته از افراد باید شخصی را انتخاب کنند که متخصص و کارشناس در جهت رفع نیاز قسمتی از زندگیشان باشد. این نوع از سرپرستی را میتوان تحت ادامه مطلب…

امام خمینی (ره)، عدالت اجتماعی

دارد.”۹.۱-۱-۱. دیدگاههاعالمان و پژوهشگران در پاسخ به این مسأله سه دیدگاه متفاوت داشتهاند:۱. عدهای معتقدند بحث از ولایت فقیه، بحثی فقهی است و جایگاهی در علم کلام و فلسفه ندارد: “… و نیز از جمله ولایت‌ها، ولایت حاکم شرع به آحاد افراد اجتماع و ولایت امام نسبت به مأموم خویش ادامه مطلب…