دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره برق

    عنوان پایان نامه : بررسی رابطه پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند . نهادینه کردن اهداف سازمانی؛ بر پذیرش اهداف سازمانی اشاره داشته و بر این باور است که اهداف Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه با موضوع : رابطه پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند

    عنوان پایان نامه : بررسی رابطه پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند .  بهره‌وری؛ بهره‌وری یعنی توانایی در به‌کارگیری مقدار کمتری از نیروی کار و سایر مواد مصرفی و تولید Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع : رابطه پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند

    عنوان پایان نامه : بررسی رابطه پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند اثربخشی مدیریت و عملکرد مدیران در راستای استقرار مدیریت عملکرد نقش تعیین کننده ای در تحقق برنامه های Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه درباره : بررسی رابطه پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند

    عنوان پایان نامه : بررسی رابطه پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند امکانات موجود در کارخانه يا هر سازمان ديگري آراسته شویم. آنچه می‌تواند استقرار نظام 5-S را تضمین کند Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در مورد: بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر تمام موفقیتها و پیشرفتهای انسان در گرو اندیشه بارور و پویا و مؤثر است. از پیچیده‌ترین و عالی‌ترین Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در مورد: بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

عنوان پایان نامه :بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی  مصوب و وابسته به دولت صورت می پذیرد. به همین ترتیب، در واحدهای خصوصی هدفهای تجاری مشخص و روشن است. Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه در مورد: بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

عنوان پایان نامه :بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی  اطلاعات مالی دوره های مختلف می باشد. یعنی حداقل از طریق بررسی روند اقلام مهم صورتهای مالی در مورد توسعه Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

عنوان پایان نامه :ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)  مقدمه: فصل دوم به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص یافته‌است که مبانی نظری Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

عنوان پایان نامه :ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش) مدیریت دانش همچون یک نگرش نوین در سازمانها منظور می‌شود. اصول مدیریت دانش در Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه درباره : ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بين مهارت های بنيادي ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی

عنوان پایان نامه : ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بين مهارت های بنيادي  ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی   سازمان و دارا بودن ميل قوي براي پيوسته ماندن Read more…

By 92, ago