دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدل جدید از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه­ای آن

عنوان پایان نامه : ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه­ای آن تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه : مهاربند، نیاز به مقطع بزرگ­تر را ملزوم می­دارد. Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش

عنوان پایان نامه :ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه­ای آن هم­چنین فوجیموتو با انجام آزمایش­های متعدد بر روی مواد غیرچسبنده و جداکننده، در نهایت برای مقطع مهاربند ارائه Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه در رابطه با : بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

عنوان پایان نامه : بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی   گسترش دارد. لس حقیقی هرگز اشباع نشده و عموما از دانه های به اندازه سیلت که با مقداری رس به Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

عنوان پایان نامه : بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل  همان‌طورکه از نمودار پوش‌اور مشخص می‌شود، مهاربند کمانش کلی داخل صفحه نداشته و علت کاهش یافتن نیروی نهایی،‌کمانش هسته در مدهای بالاتر(درست مانند آنچه Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد : بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

عنوان پایان نامه : بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل   اتصال دیوار برشی به سازه باید به نحوی باشد که بتواند نیروی طبقه را به دیوار منتقل نماید تا دیوار بتواند نیروی زلزله Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون – دانلود پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :    بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون  عرضی از جمله سطح مقطع ، ممان اینرسی ومدل الاستیسیته متفاوت می باشد همچنین از دو ضریب سختی (Kk) وضریب Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه با موضوع: بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ایدر برابر زلزله های افقی و قائم

عنوان پایان نامه :  بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم  تورب آن ها بیش از 40 درجه بود آسیب هاي شدید تري دیده بودند. Read more…

By 92, ago