روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر مولفه های شناختی در کاهش نا امیدی و افسردگی

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه هاست. می توانید در سایت جستجو کنید :  متن کامل پایان نامه مقطع ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد Read more…

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

 متن کامل پایان نامه مقطع ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد( M.A) در رشته روانشناسی گرایش عمومی عنوان : اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی Read more…

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه اثر بخشی امید درمان گروهی به روش شناختی رفتاری بر افسردگی

 متن کامل پایان نامه مقطع ارشد روانشناسی حوزه معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی، گروه باستان شناسی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته روانشناسی عنوان: اثر بخشی امید درمان گروهی به روش Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه درباره : بررسی افسردگی در زنان و دختران

    عنوان پایان نامه : افسردگی در زنان و دختران دونوع افسردگی وجود دارد.افسردگی خارجی که به دلیل شرایط زندگی است مانند صدمات جسمی،مرگ نزدیکان،طلاق و به هم خوردن رابطه.گرچه چنین افسردگی به نوع Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی حق دولتها در استفاده از انرژی هسته ای از منظر حقوق محیط زیست

      عنوان پایان نامه : حق دولتها در استفاده از انرژی هسته ای از منظر حقوق محیط زیست شدند. وی كامیون خود را دو ماه در داخل شهر پارك كرد و موجب آلودگی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پايان نامه بررسی رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز با تاکید بر منشور انرژی

عنوان پایان نامه : رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز با تاکید بر منشور انرژی بند دوم: حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی وگسترش آن به دنبال ظهور نهضت­هاي آزادي­بخش و ضد استعماري Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز با تاکید بر منشور انرژی-پايان نامه ارشد حقوق

عنوان پایان نامه : رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز با تاکید بر منشور انرژی مبحث دوم:مفهوم لغوی منشور انرژی: گفتار اول:منشور در لغت: مفهوم لغت  منشور انرژی(Energy Charter Treaty)  که به اختصار Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

پایان نامه روانشناسی:تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام

  عنوان پایان نامه : تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام    درد و ناراحتی ناشی از سوگمندی، موقتی و زودگذر است. در حالی که افسردگی، بسیار دیر Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه :تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام

  عنوان پایان نامه : تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام    درد و ناراحتی ناشی از سوگمندی، موقتی و زودگذر است. در حالی که افسردگی، بسیار دیر Read more…

By 92, ago