دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک

  عنوان پایان نامه :  بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک   رابطه دارند( Ngai and Wat , 2006) . استروهمیر و کابست (2009) یک بررسی ( از مدیران منابع انسانی در Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی:تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک ها در قالب یک مدل علّی

  عنوان پایان نامه : تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک ها در قالب یک مدل علّی   هزینه سربار بالایی که دارد.ثانیا، فن آوری و نوآوری[1] نوعی تمایز و مزیت رقابتی برای بانک ها Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلودپایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی:تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک ها در قالب یک مدل علّی

  عنوان پایان نامه : تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک ها در قالب یک مدل علّی هایی که محور مزیت رقابتی خود را انجام متفاوت امور قرار داده اند این کار را از طریق Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی:تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک ها در قالب یک مدل علّی

  عنوان پایان نامه : تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک ها در قالب یک مدل علّی   همکاران ، 1388 ، ص141 ).کمبود سرمایه فکری در ترازنامه های سنتی احساس می شود.(Ahmadi et al,2012,p896 Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی:بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت)

  عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت)    به تفاوت(شکاف) بین انتظارات و ادراکات مشتری وابسته Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی:بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در SME های شرق مازندران

  عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در SME های شرق مازندران خود را از پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان بیان کنند و نشان دهند که حالت Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی:بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در SME های شرق مازندران

  عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در SME های شرق مازندران   تبدیل دانش یاد می کنند زیرا در اینجاست که دانش ضمنی تجدید می شود و Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در SME های شرق مازندران

  عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در SME های شرق مازندران مالهوترا(2005) مدیریت دانش فرایندی است که به واسطه ی آن، سازمان ها در زمینه یادگیری(درونی کردن Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار

عنوان پایان نامه : بررسی آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران در اغلب بورس های دنیا، سعی می گردد تا با استفاده از مفهوم سهام شناور آزاد، شاخص ها را به گونه Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پایان نامه : بررسی آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران 5-3- نتایج و یافته ها همان گونه که در فصل قبل توضیح داده شد تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های Read more…

By 92, ago