دسته اصلی

دانلود پایان نامه درباره: رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

    عنوان پایان نامه : رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار را به هورمونهای مغز نسبت می دهد، ولی در بیشتر موارد تغییرات Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد درباره : بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی

    عنوان پایان نامه : بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی از آنجایی که عصر حاضر را دوران اضطراب و استرس نامیده ، پیچیدگی های جاری جامعه بشری ، Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه درباره : بررسی افسردگی در زنان و دختران

    عنوان پایان نامه : افسردگی در زنان و دختران دونوع افسردگی وجود دارد.افسردگی خارجی که به دلیل شرایط زندگی است مانند صدمات جسمی،مرگ نزدیکان،طلاق و به هم خوردن رابطه.گرچه چنین افسردگی به نوع Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد درباره: بررسی مقایسه ای سنجش مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحیه 3

عنوان پایان نامه :بررسی مقایسه ای سنجش مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحیه 3  درسی خود را که قبلاً در طول ترم تحصیلی مطالعه کرده، بازخوانی می کند و دربارۀ Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

عنوان پایان نامه :استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج  تأمین نیاز تمامی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه) آن می باشد(سعادتی، ١٣٨٠). بنابراین با تنظیم مقدار مصرف کود بر Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : تغییرات فعالیت سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز 1 به دنبال آسیب های ناشی از سوختگی حرارتی

عنوان پایان نامه :  تغییرات فعالیت سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز 1 به دنبال   آسیب های ناشی از سوختگی حرارتی    جمع‌آوری اطلاعات به وسیله چک لیست تهیه شده جهت این مطالعه که شامل اطلاعات دموگرافیک، Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد تغییرات فعالیت سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز 1 به دنبال آسیب های ناشی از سوختگی حرارتی

عنوان پایان نامه :  تغییرات فعالیت سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز 1 به دنبال   آسیب های ناشی از سوختگی حرارتی        چکیده : مقدمه: سوختگی با واکنش های التهابی و تولید رادیکال آزاد از Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد در مورد : پیش بینی مشکلات رفتاری دانش آموزان با اختلال ‌های یادگیری بر اساس سبک فرزند پروری والدین

عنوان پایان نامه :   پیش بینی مشکلات رفتاری دانش آموزان با اختلال ‌های یادگیری بر اساس سبک فرزند پروری والدین       2-1-6-1- رویکرد زیستی بر اساس رویکرد زیستی مشکلات رفتاری به دلیل Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه در رابطه با : بررسی روش های مختلف عصاره گیری از مراحل مختلف رشدی میوه و برگ درخت زیتون تلخ93 Melia azedarach Linnaeus در کارایی این ترکیبات روی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli

عنوان پایان نامه :  بررسی روش های مختلف عصاره گیری از مراحل مختلف رشدی میوه و برگ درخت زیتون تلخ  Melia azedarach Linnaeus در کارایی این ترکیبات روی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli   Read more…

By 92, ago