دسته اصلی

رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

  عنوان پایان نامه : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی    4 بکارگیری مکانیزم‏های اجتناب از سود غیر منتظره منفی شواهد به دست Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع :رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

  عنوان پایان نامه : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی    4 بکارگیری مکانیزم‏های اجتناب از سود غیر منتظره منفی شواهد به دست Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه حسابداری :رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

  عنوان پایان نامه : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی    4 بکارگیری مکانیزم‏های اجتناب از سود غیر منتظره منفی شواهد به دست Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه روانشناسی گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی:بررسی تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

  عنوان پایان نامه : تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی    برون سپاری با رویکرد بهره وری سازمان ها برای دستیابی به بهره Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

  عنوان پایان نامه : تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی    برون سپاری با رویکرد بهره وری سازمان ها برای دستیابی به بهره Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه صنایع : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز – شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

عنوان پایان نامه :شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی) تکه ای  از Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

  عنوان پایان نامه :تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها   میزان مجهز بودن فضای اداری شعبه (منظر مشتری) عدم سوءاستفاده ازحسابهای شعبه (فرآیندداخلی ) نقاط ضعف Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی       2-2-3-2-محتوای کار اطلاعات: سازمانها به منظور توانمند نمودن کارکنان می Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری: بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری   مقدمه مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی است و تخصیص بهینه Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن   انعقاد نهایی قرارداد (چشم براه وهمکاران،  1386: ۴۹) طرح ریزی مذاکره طرح­ریزی مذاکره به عنوان مهم­ترین رکن انجام یک مذاکره­ی Read more…

By 92, ago