دسته اصلی

دانلود : مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

عنوان پایان نامه :   مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی آیا دستگیری موردی برای تشویق محارب در توبه باقی نمی ماند زیرا که در چنین حالتی از ارتکاب فساد Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه با عنوان : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه جرم است ، نسبت به همه جرایم علیه تمامیت جسمی قابل اعمال و تسری است و دفاع مشروع Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه در رابطه با : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه این قاعده در ماده 3 قانون قتل مصوب 1975 اصلاح شده است که مقرر می دارد « وقتی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه عده ای دیگر صغار ومجانین را به حکم اینکه این دو گروه فاقد رکن معنوی می باشند آنها Read more…

By 92, ago