روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه بین ساز و کارهای دفاعی و سبک‎های مقابله با رضایتمندی زناشویی

 متن کامل پایان نامه مقطع ارشد روانشناسی سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه هاست. می توانید در سایت جستجو کنید : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی روانشناسی پایان‌نامه Read more…

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه بررسی وضعیت مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار و تأثیر آن بر …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد روانشناسی و علوم تربیتی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) Read more…

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه بررسی وضعیت مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار و تأثیر آن بر رضایتمندی …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد روانشناسی و علوم تربیتی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی رويكرد دوم مبتني بر فضيلت‌گرايي ارسطو است. براساس اين رويكرد، ارضاي اميال، به رغم ايجاد لذت در ما، هميشه Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی در هنگام پخش پرسش نامه ها در بعضی از سوال ها به دلیل خصوصی بودن مسائل زناشویی و هم Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی رابطه عشق با رضایت مندی از زندگی زناشویی

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی – بحث : پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد روان شناسی: بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی پايايي 682/0 بود . پس از حذف سوالاتي از آن، پرسش نامه داراي 35 سوال شد؛ سوالات 1 تا Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی اين پرسش نامه به دليل مسائل فرهنگي و عدم همکاري آزمودني ها، پس از تحليل عامل 65 سوال آن Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی: بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی – روش تحقيق: اين پژوهش از نوع کاربردي و روش آن  توصيفي و از نوع همبستگي است. روش همبستگي Read more…

By 92, ago