پایان نامه تأثیر قابلیت‌های‌ سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین بر کسب مزیت رقابتی

 متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت اجرایی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ­رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک     عنوان: تأثیر قابلیت‌های‌ سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین بر کسب مزیت رقابتی     شهریور ماه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه تأثیر تغییرات فرآیند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتایج فرآیند و کار در شرکت پتروشیمی ایلام

 متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمانشاه دانشكده تحصیلات تكمیلی   پایان نامه جهت دریافت كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی (M.A) عنوان: تأثیر تغییرات فرآیند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتایج فرآیند و کار در شرکت پتروشیمی ایلام   ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد :ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

عنوان پایان نامه :ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک  مجموعه کاملی از مواد ژنتیکی (همه کروموزوم ها) ژنوم نامیده می شود. دسته خاصی از ژن های موجود در ژنوم، ژنوتیپ نامیده می شود. ژنوتیپ به همراه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع :ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

عنوان پایان نامه :ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک   1 ) شراکت 2-8-1- خريد خرید و تدارکات ، شامل مدیریت فرایند تأمین ، تنظیم قراردادها و تصمیم گیری در مورد اینکه در چه محلی خرید کنند ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع :ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

عنوان پایان نامه :ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک  ضرورت، ارائه کنندگان خدمات را بدون اینکه خللی در شبکه زنجیره بوجود آید، تغییر دهد. ایجاد جریان اطلاعات در سراسر شبکه تأمین به منظور ایجاد بینش در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه مقطع ارشد با موضوع :ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

عنوان پایان نامه :ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک     – روش رتبه بندی[1] 5- روش حالت پایدار[2] روش چرخ رولت ساده تـرین راه بـرای انتخاب ، انتخاب بـه روش چرخ رولت می باشد. ایـن روش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع :ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

عنوان پایان نامه :ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک  -1- شبکه زنجيره تأمين چند مرحله ای[1] مدیریت زنجیره تأمین محدوده وسیعی از موضوعات را در بر می گیرد که شامل خرید و تأمین، لجستیک و حمل ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد :ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

عنوان پایان نامه :ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک  کروموزومی با طول S+K+K+J+I ژن استفاده می شود. برای نمایش و در آخر مرحله 1 کدگشایی می شود. در ابتدا مسیر کروموزوم شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

عنوان پایان نامه :ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک  سازمان ها اهداف خود را دارند و اغلب این اهداف در تضاد با دیگری است. بنابراین نیاز به روش و شیوه ای است تا این اهداف مختلف ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

عنوان پایان نامه :ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک  ممکن است در ژن های آن اطلاعات مفیدی وجود داشته باشد که با اندکی تغییر به جواب بهینه تبدیل شود[23]. 2-11-12- شرايط توقف الگوريتم برخی از شرط ادامه مطلب…

توسط 92، قبل