دانلود پایان نامه مقطع ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان در سال تحصیلی 1392- 1391 این مدیران می توانند به عنوان عامل تغییر عمل کنند و زمینه را برای نوآوری در سازمان فراهم نمایند. 5-4-2 پیشنهادات برای محققان دیگر به محققان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه در رابطه با : بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) بسياري از سازمان ها و شرکت ها نمي توانند بيش از چند سال به عمر مؤثر خود ادامه بدهند و يا نتوانسته اند تمامي قابليت هاي خود را به منصه ظهور برسانند و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) امروزه توانمندسازی کارکنان سازمان به عنوان استراتژی افزایش عملکرد و تامین بقای سازمان باید مهم ترین مساله سازمان در نظر گرفته شود. به نظر می رسد که توانمندسازی موجبات انعطاف پذیری در تغییرات ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی   6- خلاقيت و تنوع: سازمان هاي يادگيرنده سبك هاي يادگيري مختلف را به رسميت مي شناسند هيچ سبك منحصر به فردي الزاماً به عنوان بهترين سبك تصور نمي شود. ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي – دانلود پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی   سازمان هاي با فرهنگ سازماني يادگيرنده حساب ويژه اي روي كاركنان خود باز كرده اند.آنها را حامل بار مفهومي دانايي محور مي دانند. در اين سازمان ها، كاركنان با ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي – پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی   توانايي خودشان كوشش كنند و بر آموزش كاركنان ارزش قائل شوند. امروزه يادگيري از تمام دوره هاي گذشته، اهميت بيشتري پيدا كرده است. امروزه بايد فكر كردن و ايده ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي – پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی     به طور كلي ساختار سازماني سازمان يادگيرنده بايستي به صورت ارگانيكي، مسطح(غير سلسله مراتبي) و غير متمركز با حداقل رويه هاي رسمي در محيط كار باشند. بعضي تحقيقات ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي – دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی   6- adaptability cultures7- هندي (1991) 1. فرهنگ وظيفه گرايي (كارآمدي) 2. فرهنگ باشگاهي 3. ايفاي نقش 4. فرهنگ اصالت وجود 8- سونن فيلد (1989) 1. فرهنگ عملي 2. فرهنگ ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي – پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی     1- Cameron & Cuinn 2-The Hierarchy culture – Club culture  3 تعهدات سازماني بسيار بالاست. سازمان ها بر منافع بلند مدت توسعه منابع انساني و دستيابي به درجه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی: بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی   1-1- مقدمه مدتهاست مردم درباره هوش هيجاني حرف مي زنند اما قادر نبوده اند آن را كنترل و از آن استفاده كنند. ما بيشترين قسمت از انرژي خود برا ادامه مطلب…

توسط 92، قبل