دسته اصلی

نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392-پايان نامه رشته حقوق

عنوان پایان نامه :  نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 : فعالیت وکیل مدافع در دادرسی منصفانه حق داشتن وکیل مدافع از سوی اصحاب دعوا در Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد درباره : نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

    عنوان پایان نامه : نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حاضر به عنوان تضمینی برای امنیت جزایی متهم به حساب می‌آید. ‌      آیین دادرسی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه درباره: ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ

    عنوان پایان نامه :   بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ می گیرند و در نتیجه اگر سودی حاصل شود سود ناشی از انجام معامله پس از کسر حق‌الوکاله متعلق به Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

عنوان پایان نامه :بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی  اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگیهای اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هرحال Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره: ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

عنوان پایان نامه :ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک  و بانک اصیل در انجام معاملات نمی‌باشد زیرا با توجه به صراحت ماده 661 ق.م حتی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه :ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

عنوان پایان نامه : ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا برای سازمان های تازه تاسیس استفاده از کانال فروش و توزیعی مناسب تر است که در عین حال که سودآوری Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه صنایع : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز – شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

عنوان پایان نامه :شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی) تکه ای  از Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران       جاری، حداکثر تا حد کل سود انباشته و حتی صرف سهام و Read more…

By 92, ago