پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد  مدیریت بازرگانی

عنوان : بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای ( نظیر لبنیات ، خشکبار، کنسرو و …) در شهر اهواز از دید گاه مصرف کنندگان

(بیشتر…)

توسط 92، قبل