دسته اصلی

پایان نامه ارشد حقوق با موضوع : بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

عنوان پایان نامه : بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران  نتیجه سازش آنها دعوی بین ایشان بر اساس توافق به عمل آمده پایان می پذیرد ولی در قرارداد داوری عوامل تعیین کننده Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه : بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه   تنها وجه افتراق اینگونه تعهدات با تعهدات قانونی،وجود التزام به تأدیهیاحق مطالبهدرتعهدات قانونی است. مهمترین مصادیق اين تعهدات از دین Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه با عنوان : بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

عنوان پایان نامه : بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه   1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی بعد از ورشکستگی و تشخیص مطالبات تاجر،هم خود تاجر و هم عضو ناظر می توانند درخواست Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه در رابطه با : بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

عنوان پایان نامه : بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه دنیای حقوق ممانعت می شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

عنوان پایان نامه : بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه پرداخته و نظریه‌ای که از دیدگاه نویسنده، بیش از همه در رسیدن به مطلوب(که همانا انطباق قواعد حقوق موضوعه با قواعد Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پايان نامه ارشد درباره یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

عنوان پایان نامه :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان 25 سال سابقه برای مشاغل غیر تخصصی و 30 سال سابقه برای مشاغل تخصص با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و بدون شرط Read more…

By 92, ago